03. nov 2016

Siste nytt 03.11.2016 ·

Politiet i Oslo melder at de har fått flere meldinger torsdag om såkalte eldrebedragerier.

  • Vi har fått meldinger om personer som har tatt kontakt på adressen til eldre og utgitt seg for å være fra et TV-selskap. På en eller annen måte har de lurt til seg visakortet til de eldre personene mens de har vært på bopel. I etterkant hat de tappet kontoene deres, sier operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Marita Aune, til Dagbladet.

Les hele saken her

03. nov 2016

Siste nytt 03.11.2016 ·

Fylkene Østfold, Akershus og Buskerud er enige om å etablere Viken som en felles region. De legger til grunn at Oslo også blir med, melder NTB.

Avtalen legger blant annet til grunn at Akershus/Oslo får regionhovedstaden i Viken, at Buskerud får rundt 130 nye arbeidsplasser og at Østfold får fylkesmannsembetet og ansvar for plan, miljø- og næringssaker.

03. nov 2016

Siste nytt 03.11.2016 ·

Mattilsynet har vedtatt midlertidig redusert produksjon for tre oppdrettsanlegg i Frøya som har hatt alvorlige lakselus- og fiskevelferdsproblemer.

03. nov 2016

Siste nytt 03.11.2016 ·

Spesialenheten for politisaker vil etterforske informantsaken i Oslo-politiet som NRK presenterte onsdag. I saken forteller en kvinnelige informant at hun lever i skjul for et tungt kriminelt miljø. Hun sier hun har samarbeidet med politiet, men føler seg sviktet.

03. nov 2016

Siste nytt 03.11.2016 ·

Syriske opprørere har trappet opp angrepene mot regjeringskontrollerte områder i Aleppo, før den ti timer lange humanitære pausen som er varslet fredag.
Minst tolv mennesker ble drept i angrep mot den regjeringskontrollerte vestlige delen av byen torsdag, der det ble sprengt to bilbomber og skutt med raketter og automatvåpen, melder statlige syriske medier, ifølge NTB.

Foto: Ammar Abdullah / Reuters

03. nov 2016

Siste nytt 03.11.2016 ·

En kvinne i 70-årene som har vært savnet på Røros, ble funnet omkommet torsdag ettermiddag. Letemannskap og et Sea King-helikopter lette hele natt til torsdag etter kvinnen som ble meldt savnet onsdag. På morgenen ble Sivilforsvaret og på formiddagen også en luftambulanse satt inn i letingen.
I 14-tiden fant en turgåer kvinnen død, skriver Arbeidets Rett.

03. nov 2016

Siste nytt 03.11.2016 ·

Straffeprosessutvalget anbefaler å styrke vernet for pressens kilder og upublisert materiale. Norsk Journalistlag berømmer forslaget, men mener utvalget ikke går langt nok.

– Det som er positivt, er at utvalget tar på alvor at kildevernet og vern om upublisert materialet er under sterkt press, og de har gjort et vanskelig og kronglete regelverk lettere tilgjengelig. Vi er særlig fornøyd med at de lovfester vernet om upublisert materiale, sier Norsk Journalistlags (NJ) advokat Ina Lindahl Nyrud til NTB.

03. nov 2016

Siste nytt 03.11.2016 ·

En tiltalt som blir frifunnet i en straffesak, bør ikke lenger kunne bli dømt til erstatning i en sivil del av saken, mener et utvalg.

Det regjeringsoppnevnte straffeprosessutvalget, ledet av Runar Torgersen, overleverte torsdag sitt forslag til ny straffeprosesslov til justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp). Utvalget har ryddet kraftig i den gamle loven og foreslår å fjerne rundt 200 paragrafer. De kommer også med en rekke forslag til endringer, som Anundsen spår vil vekke debatt.

– Særlig gjelder dette forslaget om å gjeninnføre et såkalt ensrettingsprinsipp, der man ikke kan bli frikjent og dømt i samme sak, sier Anundsen til NTB.

03. nov 2016

Siste nytt 03.11.2016 ·

Lee ble i vinter siktet av norsk politi for å ha planlagt å kidnappe et barn. Påstandene var at Espen Lee hadde fått i oppdrag av en norsk far å hente hjem en liten jente som var tatt med fra Norge til Kypros av moren. Nå har statsadvokat Ingrid Vormeland Salte ved Oslo statsadvokatembete henlagt saken.  • Det er bra at statsadvokaten har funnet at min klients forklaringer skal legges til grunn, og at de var på Kypros for å hente tilbake en bil, sier Espen Lees faste forsvarer John Christian Elden til Dagbladet.

Les mer her

03. nov 2016

Siste nytt 03.11.2016 ·

De omfattende dataproblemene i politiet fører til forsinkelser i etterforskningen av saker, erkjenner Politidirektoratet.

Politiets straffesakssystem har siden forrige uke hatt problemer, noe som har resultert i lengre saksbehandlingstid på etterforskning av saker og på ulike forvaltningsoppgaver.

– Saksbehandlingstiden av forvaltningssaker som politiattest, pass, våpensøknad, førerkort, kan bli påvirket, opplyser politiet.

Direktoratet understreker at problemene ikke utgjør noen fare for liv og helse og politiets operative evne skal ikke være påvirket. Nødnummeret 112 og politiets sentralbord er ikke berørt av dataproblemene.