Nr. 10 av 10

04. jan 2017

Ankesak · Fra 10. til 18. januar behandler Borgarting lagmannsrett Anders Behring Breiviks søksmål mot den norske stat. Av praktiske og sikkerhetsmessige årsaker foregår hovedforhandlingen i gymsalen i Skien fengsel.

Cornelius Poppe / NTB Scanpix

Nr. 9 av 10

04. jan 2017

Terrordømt · Breivik er dømt til lovens strengeste straff - 21 års forvaring med 10 års minstetid - for terrorangrepene 22. juli 2011. Siden pågripelsen har han sittet fengslet under et strengt sikkerhetsregime, først i Ila fengsel i Bærum (bildet), og siden 2013 i Skien fengsel.

Benjamin A. Ward / Dagbladet

Nr. 8 av 10

04. jan 2017

Hevder menneskerettsbrudd · Breivik mener soningsforholdene strider med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens artikler 3 (om tortur og umenneskelig behandling) og 8 (om retten til privatliv). Oslo tingrett, ved dommer Helen Andenæs Sekulic (bildet), ga ham medhold på det første punktet, og staten anket. Seinere anket Breivik på grunnlag av det siste punktet.

Bjørn Langsem / Dagbladet

Nr. 7 av 10

04. jan 2017

Soningen · Kriminalomsorgen fører kontroll med Breiviks brev- og telefonkontakt, og godkjenner eller avviser besøkende. 37-åringen får ikke ha kontakt med andre fanger i fengselet, og de fleste besøk foregår med glassvegg mellom terroristen og gjesten. Breivik disponerer tre celler, hvor han har tilgang på en PC uten nettilkobling, og kan trene, studere og lage mat.

Torbjørn Berg / Dagbladet

Nr. 6 av 10

04. jan 2017

Nakenundersøkelser · Særlig under tida på Ila ble Breivik nakenundersøkt hyppig, ifølge ham selv rundt 800 ganger. I tillegg ble han jevnlig vekket om natta. 37-åringen mener dette var nedverdigende, og at den langvarige isolasjonen gjør ham utsatt for mentale skader. Oslo tingrett ga Breivik medhold i dette, i tillegg til at isolasjonen har vart for lenge og med manglende begrunnelse.

Torbjørn Katborg Grønning / Dagbladet

Nr. 5 av 10

04. jan 2017

Stansede brev · Flere tusen brev er sendt til og fra Breivik, hvorav noen er blitt stoppet. I tillegg er enkelte gjester han ønsket å motta, blitt avvist. Terroristen mener dette i praksis er et ytringsforbud og brudd på retten til privatliv.

Torbjørn Katborg Grønning / Dagbladet

Nr. 4 av 10

04. jan 2017

- Farlig · Staten på sin side mener sikkerhetsopplegget er rettferdiggjort, og peker på at Breivik fremdeles er farlig. Regjeringsadvokaten trekker bl.a. fram skriftlige beskrivelser av en voldelig flukt, og hans forsøk på å kontakte andre høyreekstreme.

Torbjørn Berg / Dagbladet

Nr. 3 av 10

04. jan 2017

Nettverksbygging · Staten ønsker å forhindre at Breivik bygger et nettverk med meningsfeller, og rettferdiggjør stansingen av brevene med at de var til/fra andre voldelige høyreekstreme, som ledere i den amerikanske hvit-makt-organisasjonen Aryan Brotherhood og den svenske rasistiske drapsmannen Peter Mangs. De besøkende som ble avvist, var ifølge staten også meningsfeller.

Janerik Henriksson / NTB Scanpix

Nr. 2 av 10

04. jan 2017

Partene i retten · I retten representeres Breivik av advokatene Øystein Storrvik og Mona Danielsen fra Advokatfirmaet Storrvik. Staten, formelt ved Justisdepartementet, representeres av regjeringsadvokatene Fredrik Sejersted og Marius Emberland. Retten består av lagdommerne Øystein Hermansen og Jørgen Brunsvig og konstituert lagmann Kjersti Buun Nygaard.

Nina Hansen / Dagbladet

Nr. 1 av 10

04. jan 2017

Internasjonal interesse · Som i tingretten er det internasjonal interesse for saken, og store aktører som Associated Press, Newsweek og Reuters stiller med journalister i rettssalen, i tillegg til norske medier.

Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix