09. okt 2018

– Jobba døgnet rundt

Jensen har i boka skrevet at han han i perioden på narkotikaseksjonen jobba døgnet rundt og at han alltid kjørte fra hjemmet sitt på Nesodden hvis telefonen ringte.

«Arbeidsdagen hadde ingen klar begynnelse eller slutt. Vi jobba hele døgnet, butikken var alltid åpen.»

– Hvilke saker gjorde at du kjørte inn til jobb? spør Presthus.

– Hvis informanter tok kontakt og ba om møter. Det var oslorelaterte saker, stort sett tilknytta egenproduksjon.

– Handlet det om narkotikainnførsler?

– Det var lite på det tidspunktet der, sier Jensen.

09. okt 2018

– Det var kniving internt

Presthus går nå gjennom kapitler i boka der Jensen beskriver hvordan han og kollegene drev informasjonsinnhenting i gamle dager.
Ja rimelig riktig. Det er en bok. En bok blir aldri et perfekt dokument, jeg innestår for veldig mye av det jeg har skrevet dette ja.

I boka heter det blant annet:

«Narkotikaseksjonen den gang var organisert med Truls Fyhn som øverste sjef og med en egen etterforskningsenhet på rundt 25 mann, Uro-patruljen og spaningsgruppa, samt en kontaktmannsgruppe som ivaretok dialogen med de øvrige politidistriktene i landet. Uro-patruljen ble også brukt for å pågripe sentrale narkotikaaktører i distriktene, de kunne dukke opp som ukjente folk, besøke miljøene, infiltrere og ta så mange som 20–25 mann i slengen. Det var med på å skape uro på små steder utafor hovedstaden.»

Han beskriver også hvordan han jobbet med posthylla, der det var interessante personer som skulle fanges, spanes på osv.

– Jeg tolker det ikke som informasjonsutveksling. Det handler ofte om oppdrag på å hente folk som gjemte seg. Det var lite informasjon i posthylla, men stort sett oppdrag. Det var permer, slike vi har i retten, men håndskrevne notater. Også var det en beskrivelse av at dette var under arbeid. Og selvfølgelig en del informasjon som ikke lå i disse mappene, sier Jensen.

Presthus viser også til en mappe Jensen og kollegaene på Uro-patruljen skal ha hatt.

– Innebærer det at du og dine kolleger visste at innsamlet info måtte systematiseres?

– Det var litt motsatt. Det var kniving internt om beste info, men fordi vi var lag med forskjellige seksjoner ble det satt inn forskjellige notater de den aktuelle dagen jobbet med. Informasjon for politiet har alltid vært viktig, sier Jensen.

09. okt 2018

– Saken sleit meg i bunn

Jan-Egil Presthus skal nå stille Jensen en rekke spørsmål om biografien «På Innsiden» som kom i mars 2015, ni måneder etter at han hadde kommet ut av varetekt. Han hadde samtidig ikke forklart seg om flere av disse tingene til Spesialenheten, og får spørsmål om hvorfor det da kom en bok.

– Varetekt var slitsomt. Mentalt sett orket jeg ikke å lese saksdokumenter. Jeg hadde ikke lest et eneste dokument før tingrettssaken . Mediakjøret var kontinuerlig. Det sleit meg i bunn og jeg møtte uforberedt i tingretten, sier han.

Han beskriver at boka ble påbegynt i 2012.

– Det var en pensjonistgreie og en redningsplanke for meg å skrive om noe helt annet. Jeg vet ikke hva jeg skulle gjort uten den, sier Jensen.

– Er den et innlegg fra din side?

– Ikke i nærheten. Det er en historie som ble påbegynt for mange år siden. Det har ingenting med rettssaken å gjøre. Det blir helt feil, sier han.

– Jeg legger til grunn at det du skriver er en riktig fremstilling?

– Det er et intervju. Et intervju blir aldri helt perfekt, men det er en bok.

09. okt 2018

Jensen inntar vitneboksen

Spesialenheten-aktor Guro Glærum Kleppe sier at Spesialenheten trolig vil holde på denne uka og de første dagene i neste uke.

Jensen inntar vitneboksen 09.18. Han har åpenbart bestemt seg for å stå under utspørringen og heiser pulten før grillingen begynner.

Det er Spesialenheten-sjef Jan-Egil Presthus som nå skal spørre ut Jensen. Han begynner med å gå gjennom alle Jensens ansettelsesforhold i Oslo-politiet, der han jobbet i over 30 år.

09. okt 2018

Store forsinkelser

Det er store forsinkelser i Oslo tinhus i dag. Grunnet lange køer foran hovedinngangen, har en rekke av rettens aktører vært forsinket. Blant annet sto enkelte fra juryen fortsatt i kø utenfor da retten skulle blitt satt 09.00.

09.10 er det retten fortsatt ikke satt.

09. okt 2018

I dag begynner hardkjøret mot Jensen

Velkommen tilbake.

I dag begynner Spesialenhetens grilling av Eirik Jensen i Borgarting lagmannsrett etter over en ukes rettsfri.

De siste fire ukene av rettssaken har gått til Gjermund Cappelens forklaring, og det er nå knyttet stor spenning til om tidligere politioverbetjent Jensen har endret sin forklaring siden tingrettssaken.

Det var Spesialenheten som presset Jensen hardest i forrige runde, og det var hans forklaring på deres spørsmål tingretten fant ikke troverdig.

Retten settes klokka 09.00.

28. sep 2018

Retten tar høstferie

Da er rettsdagen over her i sal 250 i Oslo tinghus.

Neste uke er det høstferie. Rettssaken starter igjen 9. oktober.

28. sep 2018

– Ble mer uforsiktig med åra

På spørsmål fra en av dommerne, forklarer Cappelen at han har blitt mer uforsiktig mer åra.

– Jeg ha ekspandert mye. Før da akademikere kjørte og det var mindre biler, det var nok den mest profesjonelle måten å gjøre det på. Det vakte minst oppsikt og krevde mindre enn lossing av trailere, og møter på bensinstasjoner. Det er veldig risikabelt, sier han.

Han legger til at det er lettere å sikre de små partiene enn de store, og at det også krever mindre folk.

– Da er det lettere å gjemme seg bort. Trailere er krevende, partiene er større, du må gjerne ha flere lagre, og flere personer. Da gjelder det å fordele risikoen på flere steder. På et lager bor det en person. Sånne ting koster penger.

Han viser også til sikkerhetstiltak som vakuumpakking av penger så det ikke lukter og at han fikk andre til å pakke for seg.

– Det var mange sikkerhetstiltak, men synes nå i ettertid at jeg har tatt høy risiko veldig lenge. Prøvd å ta sikkerheten på alvor.

28. sep 2018

– 100 000 kroner går fint inn i en A5-konvolutt

Nå stiller lagdommer Kristel Heyerdahl spørsmål til Gjermund Cappelen.

Hun tar for seg de 136 kiloene Cappelen fikk fra Nederland, der 80 kilo var til han selv og resten til en person kalt «China».

– Du har forklart at Eirik Jensen ble betalt alt med unntak av 10 000. Fra 14. november og til midten av desember hadde han fått 150 000 kroner. Men du husker bare de siste 10 000? spør Heyerdahl.

– Ja, det var tre overleveringer. Det var en på 100 000, en på rundt 40 000 og en siste på 10 000, sier Cappelen.

Han forteller at pengene som regel var pakket i strikker, men at det også ble brukt konvolutt.

– Noen ganger var gul strikk på en side og blå på andre siden. Har variert. 100 000 kroner går fint i en konvolutt. Hvert fall med 500-lapper. I en A5-konvolutt. Helt uproblematisk.

– Var det i arbeidstiden til Jensen?

– Det kan det ha vært. Han puttet pengene i lomma eller i bilen sin.

Ifølge Cappelen brukte Eirik Jensen tjenestebilen på Ekeberg, men det varierte.

28. sep 2018

Lukket rett

Katralen går nå gjennom et par meldinger til som Cappelen har forklart seg noe forskjellig om på ulike tidspunkter. Deretter tar Jensens forsvarere spørsmålene til Cappelen som omhandler informantvirksomhet og skal gå for lukket rett.

28. sep 2018

– Problemer med guttungen

I april 2011 sender Jensen på nytt en melding til Cappelen: «Hei. Du må sende melding på denne hvis det blir problemer med guttungen og du trenger en prat.»

Cappelen har forklart at det er er fordekt melding som ikke hadde noe med guttungen å gjøre, men at det var problemer for Jensen å sitte med så mange telefoner.

Han sa også at meldingen kan handle om Cappelens sønn eller en venn.

Jensen følger opp: «Hei. Hvordan ligger det an?»
GC: «Ingenting har ordnet seg. Hører fra meg.»
EJ: Fint det.

Cappelen har forklart seg i lagmannsretten at Jensen her fikk penger.

28. sep 2018

«Ingen hester eller slakt den siste måneden»

I mars 2011 sendte Jensen en melding til Cappelen: «Ingen hester eller slakt den siste måneden».

Cappelen har i avhør forklart at det kan dreie seg om hans rusproblemer. Seinere har han sagt at det kan kan dreie seg om at Jensen er irritert fordi det ikke har skjedd noe med hasj og at det blir mye venting.

Jensen har hevdet han her venter på informasjon.

– Vi drev i hvert fall ikke med hester eller slakt, sier Cappelen i retten i dag.

Cappelen sier at han har fått presentert meldingene uten kontekst i avhør, og at han mener det var fryktelig vanskelig å tolke meldingene deretter.

28. sep 2018

Lunsjpause

Sidsel Katralen fikk siste ord i retten. Det er nå lunsjpause fram til 12.45.

28. sep 2018

«EN MANN I GRØFTA,.SKAL se p skadene P BILEN,»

Cappelen har forklart at han ventet en last 9. eller 10. februar 2011.

«EN MANN I GRØFTA,.SKAL se p skadene P BILEN,»

Ifølge Cappelen betyr det at en last er tatt.

– Det er det vi har gått og ventet på her i flere dager. Eller flere måneder, sier du. Fortell om hvordan du går å venter i flere måneder?

– Jeg skjønner ikke.

– Du sier at du normalt får beskjed 1-2 dager, men her har du ventet i flere måneder på en last?

– Jeg venter ikke på en last, jeg venter på varer fra utlandet. Det var kommunikasjonsproblemer med denne leverandøren, sier Cappelen.

Ifølge Cappelen har innførselen ankommet 11. mars 2011, men den var av dårlig kvalitet.

28. sep 2018

– Jeg forteller når det skjer ting

Cappelen blir spurt om en last som kom ble stoppet på Svinesund i juni 2012. I avhør i 2015 sa Cappelen at han var rimelig sikker på det var i mai.

– Det må være innafor det, sier Cappelen når Katralen konfronterer ham med avhøret.

– Husker du når du endrer datoen?

– Jeg får ikke endret den før jeg ser eksakt beslagsdato.

– Nei, husker du når du får se den?

– Jeg har ikke sånn hukommelse at jeg kan vite det.

– Husker du hva som skjedde med kureren?

– Kureren ble pågrepet og har sikkert blitt domfelt, sier Cappelen.

I avhør sa Cappelen at det tok det tid før informasjonen nådde Eirik Jensen og at han trodde at kureren er frikjent.

– Ja, kan ha fått dette fra leverandøren.

Var du i kontakt med Eirik i forkant av innførselen?

– Ja, jeg sier fra veldig tidlig at det skjer noe i slutten av mai, begynnelsen av juni.

I avhør svarte han avvisende på at han har snakket med Eirik i forberendende fase.

– Det er mulig jeg har sagt at jeg skal reise en tur

– Ja, da misforsto jeg spørsmålet. Jeg forteller han når det skjer ting, sier Cappelen i retten.