28. sep 2018

- Likte ikke at Bandidos var innblandet

Cappelen får nå spørsmål om den såkalte Bandidos-lasten, som ble stoppet av politiet i Sverige omkring en time fra norskegrensa 24. mai 2013.

I bilen fant politiet 186,5 kilo hasj som skulle til Cappelen. Sjåførene var tilknyttet MC-klubben Bandidos.

– Var du i kontakt med leverandøren da bilen kjørte fra Danmark? Når fikk du beskjed at den forlot Danmark? spør Katralen.

– Jeg husker ikke eksakt hvordan det ble kommunisert, men min mann hadde fått en telefon.

– Hva har du kalt denne saken?

– Jeg har ikke kalt den noen ting, jeg, sier Cappelen.

I avhør hevdet han imidlertid at han ble varslet fra den danske leverandøren at lasten var forsvunnet, og at han varslet videre til Jensen om den såkalte Bandidos-lasten.

– Jeg likte ikke at Bandidos var innblandet. Jeg hadde ikke vært involvert da, sier Cappelen.

Cappelen har forklart at han fant ut om beslaget en stund etter, fra de i Danmark.

– Har du fått informasjon om denne saken fra andre steder?

– Mulig det har stått i pressen, sier Cappelen.

Dagbladet skrev blant annet om saken i 23. september 2013. Cappelen sa i avhør at det var bilder av tegningen han hadde tegnet over møtestedet som lå ute på nettet.

– Fikk du vite at det var et sentralt bevis fra leverandøren? spør Katralen.

– Det sto vel også i avisa tror jeg. Dette var min last, som skulle til Tex Burger.

Les Dagbladets sak fra 2013 her:

- Her kjører Bandidos 186 kilo hasj mot Oslo

28. sep 2018

Meldinger på norsk

Jensens tredje forsvarer, Sidsel Katralen, har nå tatt over utspørringen.

Hun spør nå om en rekke teksmeldinger Cappelen har sendt i forbindelse med hasjforretningen.

  1. februar 2011 klokka 10.17 sendte han en SMS til Nederland:

«Reiser på vinterferie neste uke, tilbake 29. februar.»

Meldingene er på norsk, og Katralen lurer på om dette kan være til en nederlandsk leverandør. Cappelen nekter for dette, og sier han kommuniserer med en person som kommuniserer videre.

Katralen påpeker her at den andre personen svarer på dansk.

28. sep 2018

– Lydbåndet hadde fungert

Jensen-forsvarer Thomas Randby er ferdig med sin utspørring om Ila-samtalene. Forsvarer Elden tar nå over.

I Ila-samtalene var Cappelen inne på at han kan gå under minstestraff på seks års om han avgir forklaring.

– Trodde du selv på dette? spør Elden.

– Jeg trodde hvert fall det skulle bli imøtekommet, å få en skikkelig belønning for å samarbeide, sier Cappelen.

– Hvor mye trodde du at du skulle få?

– Mange års fengsel, sier Cappelen.

Cappelen sa også at han var villig til å ta på seg avlyttingsutstyr og ha en samtale med Jensen.

– Var det viktigste å komme ut av fengsel uansett utfall eller avlytte Jensen?

– Begge deler, svarer Cappelen.

Tidligere i dag sa Cappelen at det var bra han ikke slapp ut med en gang, og at han da ville fortsatt i samme tralten. Han står for det nå.

– Hva om du slapp ut og lydbåndet ikke funket, hadde det vært likegyldig for deg?

– Lydbåndet hadde fungert det. Hadde vært risikabelt å komme med dette uten det, sier Cappelen.

Les mer om lydbåndforslaget her:

- Dette kunne blitt spikeren i kista

28. sep 2018

– Jeg kommer uansett til å blånekte

– Hva slags forsikring opplevde du at du fikk fra Riksadvokaten, via politimennene? spør Randby om Ila-samtalene.

– Jeg ville imøtekommes i ønsket om å få strafferabatt. Hvem som har diskutert med hverandre her, må andre svare for.

Cappelen sier videre at han ville forklare seg separat til Asker og Bærum. Samtidig var samtalene så hemmelige at selv ikke hans advokat Benedict de Vibe visste om dem.

I en samtale sier Cappelen: «Advokaten min lurte på i hva i helvete dette var».

Videre forteller Cappelen at hans advokat de Vibe vet om alt, men ikke at han har vært informant.

  • Det tema kan ikke komme opp, sier Cappelen.

– Det vil jo uansett komme fram, sier politiet.

  • Ja, men jeg kommer uansett kommer til å blånekte, sier Cappelen.

– Er det riktig at han ikke visste at du var informant? spør Randby.

– Ja.

– Og at du ville blånekte om det kom opp?

– Helt opplagt.

28. sep 2018

– Kunne ikke skvaldre til Asker og Bærum

I Ila-samtalene blir Cappelen forespeilet at han skal slippe å sitte på samme tiltalebenk som Jensen om han begynner å snakke om ham.

– Forsto du det slik at om du forklarte deg ville du ikke risikere å sitte i samme straffesak som han? spør Randby.

– Stemmer. Det går ikke an å tolke det på noen annen måte.

– Hva slags straffenivå trodde du at du ble forespeilet?

– Ble vel diskutert to år, men slik ble det jo ikke. Du ser jo hvor jeg sitter i dag, sier Cappelen.

Ila: Ønsker ikke legge ord i munnen på deg. Hva er navnet på denne personen? Det er Eirik Jensen.

Han sier også han ikke ville snakke for mye om Jensen med politiet i Asker og Bærum, som etterforsket innførslene og oppbevaringene.

– Det er to forskjellige saker. Jeg forsto det slik at jeg ikke kan skvaldre til Asker og Bærum med Jensen, da må Spesialenheten inn. De kunne ikke etterforska det en gang, sier Cappelen.

Cappelen sier han også oppfattet det som politiet i Asker og Bærum visste om Jensen på forhånd.

28. sep 2018

«Konspirasjonsteorien»

Dagbladets Martine Aurdal skrev denne kommentaren fra rettsdagen i går om truslene Gjermund Cappelen skal ha vært utsatt for fra tunge kriminelle.

Kan Cappelen ha blitt truet til å angi Jensen?

28. sep 2018

Var skuffet og sint

Cappelen har tidligere forklart at han var både skuffet og sint over at han fikk en strafferabatt på seks år i Oslo tingrett. Han var spesielt skuffet over statsadvokat Lars Erik Alfheims påstand om 18 år. Han har tidligere sagt han både følte seg lurt og ville tenkt seg om to ganger før han snakket om han visste om resultatet.

Derfor føler narko-baron Cappelen seg lurt

28. sep 2018

– Hadde kanskje ikke gått bra om jeg ble sluppet ut

I Ila-samtalene ber politiet Cappelen om å vente å snakke med advokaten hans.

– Var det en diskusjon rundt hva du skal snakke med advokaten om?

– Hva de har sagt, må de stå for. Jeg snakket med advokaten min.

I samtalene refereres det også til Cappelens «trumf».

– Jeg er ikke sikker på hva det betyr, sier Cappelen i retten.

– Er Jensen trumfen din?

– Det kan være det.

Det har hele tida blitt benektet fra påtalemyndigheten at Cappelen inngikk en slags avtale for å snakke inn Jensen, slik Jensens forsvarere mener.

– Jeg ber jo om amnesti for å samarbeide. Jeg ble aldri lovet noe mer enn det som fremkommer i samtalene her. Jeg tolket det som et positivt signal, selv om jeg forsto at det ikke var mulig å gi amnesti. Det hadde kanskje ikke gått så bra med meg om jeg ble sluppet ut og satt på gata. Da hadde jeg fortsatt på samme måte som før, sier han.

28. sep 2018

Pause

Retten tar nå en pause fram til 10.35.

28. sep 2018

– No cure, no pay

I Ila-samtalene kom Cappelen med flere krav for å legge alle kortene på bordet:

Han og kona skulle ut av fengsel.
Han skulle få møte barna.
Han skulle få «amnesti» i saken gjeldende Jensen.
Han skulle få strafferabatt, eller minstestraff.
Få tilbake beslaglate eiendeler, for. eks biler.

Det sies også at man ikke kan komme opp i en situasjon hvor saken ryker.

– No cure, no pay, sier politiet i samtalene.

– Jeg har bedt om å få amnesti, få tilbake beslag. Det de sier her er at om det ikke kommer noe ut av det jeg sier, så får jeg heller ikke noe ut av det.

Cappelen sier i dag at han ikke føler han har fått nok ut av det med en straff på 15 års fengsel.

28. sep 2018

– Foregår det et samarbeid mellom politiet og Cappelen?

Jensens forsvarer Thomas Randby sier hans neste tema er om det foregår et samarbeid mellom politiet og Cappelen i de videre forklaringene.

– Såpass, ja, svarer Cappelen.

I Ila-samtalene understrekes det fra politiet at de ikke kan komme i en situasjon der ting ikke er håndfast.

Politiet sier også til Cappelen at det er viktig hva Jensen og Cappelen eventuelt fikk igjen for det påståtte samarbeidet.

– Opplevde du det som en dialog om dine senere forklaringer?

– Nei, det gjorde jeg ikke. De ville bare at jeg skulle være redelig, sier Cappelen.

28. sep 2018

– Fortalte Benedict at jeg hadde et korrupt forhold

– Jeg har fortalt dette til advokaten min, sier du i Ila-samtalene. Hva hadde du sagt til advokaten din? spør randby.

Cappelen sier først det er mellom de to, før han sier.

– Jeg informerte Benedict om at jeg hadde hatt et korrupt forhold til en politimann.

– Informerte du han om informantdelen?

– Nei, det kommer fram senere.

– 7. januar 2014 visste advokaten din ingenting om informantbiten av deg?

– Nei.

– Var han en rådgiver for deg forut for første Ila-samtale?

– Overhodet ikke. Han visste ikke engang at jeg hadde begynt å snakke med politiet. At jeg lettet på trykket på cella med Benedict, det gjorde jeg. Det må være en ærlig sak. Jeg går ikke mer i detalj på hva jeg diskuterer med min forsvarer. Det er en fortrolig samtale mellom meg og han. Om vi skal spekulere i at jeg og forsvareren min har konstruert en historie, er det helt galt, sier Cappelen.

28. sep 2018

– Prøver du å lure tiltalte, Randby?

I januar 2014 hadde Gjermund Cappelen hemmelige samtaler med to polititjenestemenn på Ila fengsel.

Han sier blant annet i Ila-samtalene at han har vært kilde i over 20 år.

Randby sier han prøver å etablere når Cappelen ga opp å få kontakt med Eirik Jensen.

– Jeg ga opp i forbindelse med Ila-samtalene, sier Cappelen.

Randby sier han har en annen oppfatning.

– Det var jo en todelt situasjon. Jeg ønsket også å forhandle meg ut. Jeg tenkte ikke at jeg ikke skulle få kontakt med Eirik Jensen.

I samtalene sier Cappelen at han er interessert i å finne en løsning.

– Jeg har referanse i Oslo og du kan ringe min kildefører og han kan si at jeg er Norges beste kilde, sier Cappelen i samtalene.

– Ja, her sier jeg det jo rett ut. Hvis jeg ikke hadde trodd at jeg skulle komme i kontakt med han, hvorfor skulle jeg si det? svarer Cappelen.

En av polititjenestemennene sier han lurer på hvorfor Cappelen aldri har blitt tatt før. Randby spør Cappelen i retten:

– Er det her du bestemmer deg for å bruke din coverhistorie mot politiet i stedet for kriminelle?

Randby får kritikk fra både dommer Heyerdahl, Cappelen-forsvarer Kaja de Vibe Malling og statsadvokat Alfheim for spørsmålet. Cappelen sa klart i stad at han ikke hadde noen coverhistorie.

– Prøver du å lure tiltalte til å svare annerledes, Randby? spør Alfheim strengt.

- Han kommer til å ta knekken på meg, han kommer til å prøve å drepe meg. Det dyret må aldri ut

28. sep 2018

Fikk ikke kontakt med Jensen

Cappelen tok først opp kontakten med Eirik Jensen med to etterforskere i Asker og Bærum-politiet og deretter i de såkalte Ila-samtalene. Han ba da om å få snakke med sin kildeføreren.

– Jeg var ikke overbevist om at jeg ikke skulle få kontakt med ham.

Han forklarte i avhør også at han skjønte at det var noe galt da han fikk vite at all kommunikasjon skulle gå via Asker og Bærum.

– Da skjønte du vel at du ikke fikk komme i kontakt med Eirik?

Jeg spurte flere ganger og fikk samme svaret: at jeg ikke kunne ringe noen andre enn Asker og Bærum, sier Cappelen.

Cappelen fikk ikke kontakt med Jensen. Lille julaften 2013, fire dager etter at han ble pågrepet, spurte Cappelen en fengselsbetjent om å få ringe politiet og si at han ville snakke med Jensen.

Randby sier videre at han ikke kan finne spor av at Cappelen har prøvd å komme i kontakt med Jensen flere ganger.

– Nei, jeg prøvde flere ganger, sier Cappelen. Det er også dokumentert at han prøvde igjen 6. januar 2014.

28. sep 2018

– Da er du avslørt og sitter der med en gunner i tinningen

– Om du ble avslørt er ditt svar at du ikke hadde noen plan om hva du gjør da?

– Nei, jeg hadde ikke det, gjentar Cappelen.

– Hvis du snakket med en nær venn i et annet land, Nederland, Danmark, og han spurte deg om hva ditt råd ville vært som fornuftig dekkhistorie? For en som hadde sluppet unna hasjimport så lenge og hatt kontakt med politimann?

– Hvis han ble avslørt? Hva slags råd skal man gi da? Er man avslørt, er man avslørt. Da sitter man der med en gunner mot tinningen, sier Cappelen.

– Du sier at du ofte nektet. Du har hatt massiv kontakt med politimann. Hva er den ultimate dekkhistorien?

– Jeg vet ikke hva jeg skal svare på det, sier Cappelen.

– Det som springer i øynene, er å si at den kontakten der er ikke informantvirksomhet, men si at han er på laget mitt. Er ikke det den ultimate coverhistorien? spør Randby.

Cappelen sier han ikke vet hva han skal svare på spørsmålet.