30. okt 2018

Vi har fått nytt studio!

For de som besøker dette studioet, har Dagbladet fått en nytt direktestudio der vi følge Jensen-saken. Følg lenken under for det nye studioet!

Nytt livestudio - Jensen-saken

12. okt 2018

Tilbake tirsdag

Med lukkede dører resten av dagen, betyr det at rettsforhandlingene er i gang igjen tirsdag.

Spesialenheten vil da fortsette sin utspørring av Eirik Jensen.

12. okt 2018

Lukker dørene resten av dagen

Spesialenheten-aktor Guro Glærum Kleppe begjærer nå lukkede dører. Spesialenheten skal spørre ut Jensen om informantvirksomheten og noe de kaller «lista» som også er blitt behandlet bak lukkede dører.

Det betyr at resten av rettsdagen vil foregå bak lukkede dører.

12. okt 2018

– Ikke bare lommeboka mi med rare penger

Jensen ber om en liten replikk før utspørringen går i gang:

– Det vi har gått gjennom med badet, mener jeg det er en faktaopplysningen som ikke er nevnt, bevisst eller ubevisst. De regningene er betalt fra en konto. Den kontoen er det 700 000 på. Det er ikke bare lommeboka mi med rare penger, men banktransaksjoner fra N.N. (ekssamboerens) konto, sier Jensen.

12. okt 2018

Pause

Retten tar nå en pause fram til 10.45.

12. okt 2018

Etiske standarder

Jensen får spørsmål om forholdet med Cappelen i 2005. Jensen sier de to trolig hadde møter og at Cappelen var en kilde.

Presthus spør Jensen hva han tenker om at Cappelen bidro til å skaffe håndverkere til badet.

– Du har brukt mye tid på å få fram mine etiske standarder. Veldig mye av det du kjører meg på nå stammer fra en påstand fra Cappelen. Jeg fikk et telefonnummer og ringte det, og han jeg ringte overtok å bygge badet. Cappelen påstår at han hadde en rolle, og det stemmer ikke, sier Jensen.

Jensen sier han ikke har noe tanker om de ble for nære ved at Cappelen anbefalte håndverker som kilde, til tross for at Jensen da var sjef for Spesielle Operasjoner (SO).

12. okt 2018

«Rørlegger fra Jessheim»

Jensen fikk i 2012 en SMS fra mannen som hadde kjøpt gården på Fenstad. Han hadde da hatt vannlekkasje og lurte på hvilen rørlegger Jensen hadde hatt. Jensen svarte at det var en rørlegger fra Jessheim han ikke husket.

– Jeg har aldri møtt ham og trodde det var en fra nærområdet. Jeg kjente ikke til hvor han holdt hus hen, sier Jensen.

Mannen som jobbet som rørlegger er dømt i Cappelens hasjliga, men Jensen nekter for at han prøvde å skjule det.

12. okt 2018

– Jobbet han svart på ditt bad?

I en forsikringsrapport opplyser Jensen og eks-samboeren at badet et bygget av et lokalt firma samt flere andre firma og at det er gjennomført «pipeblekk av lokal blikkenslager».

Jensen og eks-samboeren har signert på dokumentet.

– Hvorfor står det at dette firmaet har bygget badet?

– De har lagt fliser. Gjort alt der og bygget vaskerommet.

– Hva mener man med å bygge et bad?

– Å bygge et bad. Han har store deler og bygget vaskerom og la fliser.

Ifølge Jensen kjente mannen som fullførte badet den danske håndverkeren.

– Den nye håndverkeren var i et firma, men jobbet han svart som fliselegger å ditt bad?

– Det er et spørsmål man kan stille seg. Han kom først som reparatør for. Han var flink til å legge fliser. Vi hadde gjort noe selv, mens han gjorde resten og fikk oppgjør for det av meg, sier Jensen.

12. okt 2018

- Det stemmer ikke

Presthus spør om Jensen har noen kommentarer til Cappelens forklaring om at han har betalt for en rekke arbeid og utstyr til badet.

– Jeg har mange kommentarer til det, for det stemmer ikke. Det han har sagt nå er at det ikke forelå noen avtale mellom meg og han for at han skulle betale badet. Det har han sagt tidligere at det var.

– Cappelen har tidligere sagt 100 000 og seinere 200 000, et beløp som harmonerer veldig bra med det beløpet Spesialenheten mystifiserer, sier Jensen.

– Ingen kan dokumentere at snekkeren fikk betalt. Alt er blitt satt igang av en påstand fra Cappelen om at han har betalt.

– Andre håndverkere som har jobbet for dansken har også sagt at de ikke fikk betalt. Jeg er undrede til dette. Vi har ikke noe sted kvitteringer eller noe som dokumenterer at at Cappelen har rett, sier Jensen.

12. okt 2018

Vet ikke om han har betalt regning på 65 000

Presthus viser til en oppføring på 65 000 kroner i boligmappa der det heter «snekker for å sette inn vinduene og arbeidspenger for maling, snekring samt grunnarbeid bad.»

– Er dette et beløp du har betalt?

– Det vet jeg ikke, svarer Jensen.

– Er dette faktiske kostnader?

– Det vet jeg ikke, og dermed vil jeg ikke svare på det. Jeg vil ikke spekulere. Det er ikke jeg som har skrevet det.

I avhør sa Jensen at mange, inkludert den avdøde danske snekkeren, hjelp til på gården. Ifølge han hjalp også kolleger og venner til.

– Noen fikk betalt og noen ville ikke ha betalt, sier han.

12. okt 2018

– Pusset opp for en million

I en forliksklage fra Jensen og ekssamboeren har de oppgitt at de pusset opp gården for en million kroner.

– Det kan være riktig beløp baser på egeninnsats og kontinuerlig jobbing og dugnad fra henne og meg til vi fikk det. Det er en av grunnene til at vi etter hvert også solgte det.

I håndskrevne regnskap heter det at de har brukt 518 000 kroner.

– Jeg har ikke studert det så nøye. Jeg mener at det i det også ligger en sum på egeninnsats.

Jensen får også spørsmål om kvitteringer for nye fliser, som etter hvert kom inn i boligpermen.

– Hun maser jo stort sett en gang, som de fleste kvinner, og skjer det ikke noe da, så maser hu mer. Jeg tror dette kom etter hvert, sier Jensen.

12. okt 2018

– Kall det gjerne sjalusi

Jensens eks-samboer, som han eide gården på Fenstad med, har vært svært begrenset i sine forklaringer.

Eirik Jensen selv sier han syns det er synd, og at ting endret seg i 2014.

– Da fikk jeg noen veldig sure e-poster av henne. Jeg tror det var noe så banalt som at jeg hadde truffet Ragna (hans nåværende samboer). Kall det gjerne sjalusi eller hva det er. Det er synd. Det er ting jeg ikke kan svare på som jeg tror hun har bedre kontroll på, sier Jensen.

Eks-samboeren førte blant annet den såkalte boligpermen med kvitteringer og annen dokumentasjon, som er sentrale bevis i saken.

12. okt 2018

– Jeg ble styrt i den retningen

Presthus viser til en fingeravtrykksundersøkelse der det blir påvist at Cappelens fingeravtrykk er på tre fakturaer. Dokumentene var klausulert - noe som betød at Jensen ikke hadde tilgang på dem - fram til 16. juni 2014.

Omtrent da skal Jensen ha endret forklaring til at han fikk dem av Cappelen.

– Jeg har ikke lest dokumenter. Det kan advokat Jens Ove Hagen skrive under på, sier Jensen..

– Hva gjorde at du begynte å huske dette nesten parallelt med at dokumentet ble avklausulert?

– Jeg tror det var måten etterforskerne gjorde avhørene på. Jeg mener nesten jeg ble styrt i den retningen.

– Mener du at du har blitt manipulert?

– Jeg skal komme tilbake til det.

– Hvordan mener du å ha blitt manipulert?

– Jeg skal komme tilbake til det, men flere ganger ble det sagt: Cappelen har forklart, vi legger Cappelens forklaring til grunn og vi tror ikke på deg. Jeg sier ikke at jeg ble manipulert, men at jeg ble presset ganske hardt.

12. okt 2018

«Cappelen har elefanthjerne»

Da Jensen i avhør ble konfrontert med at Cappelen hadde forklart seg om kvitteringene og fakuraene fra 2005, repliserte han: «Cappelen har elefanthjerne».

Han sa også der at det var dumt å få anbefalt en håndverker fra Cappelen.

– Jeg trodde beløpene lå i de 120 000 kronene. Jeg husket det etter hvert at Cappelen kom med kvitteringene, og da har forklaringen min vært den samme, at jeg trodde dette var en totalentreprise.

12. okt 2018

– Husket ikke i avhør

Jensen sier han ikke finstuderte annet enn hovedregningen han fikk fra Cappelen.

– Jeg har ikke betalt de pengene.

– Fikk du andre kvitteringer fra Cappelen enn de jeg har gjennomgått?

– Ikke så vidt jeg husker.

I avhørt forklarte ikke Jensen seg om at han hadde fått kvitteringer av Cappelen.

– Da husket jeg ikke det. Nå husker jeg ikke det.

I avhør forklarte han blant annet at han trodde han hadde fått fakturaene av den danske håndverkeren.

«Han sier han tror han har fått kvitteringene fra N.N. (den danske håndverkeren). Han sier han i hvert fall ikke fått dem av Cappelen.» heter det i avhørene.