04. sep 2018

– Cappelen er som gjedda i sivet

Jensen går nå langt mer detaljert inn på hvordan politiet driver informantvirksomher.

– De kriminelle aktørene er avhengige av å prate med noen. De må ha hjelpere. (...) Men alle disse har et felleskrav: Anonymitet, sier Jensen.

– Mye av dette bygger på gjensidig tillit. Gjerne bygd opp over tid. Men metodikken er ganske enkel: Det er å finne de rette individene, som vil være med. Og som har den rette plasseringen i markedet. Som er i posisjon hvor vedkommende kan få mest mulig av den informasjonen politiet er ute etter.

– En kilde/informant er ikke husmoren som synes det lukter hasj eller hjembrent. Det er noe mer vi jakter på. Det er de som er plassert i et nettverk.

Jensen går over til å snakke om forskjellen mellom primær- og sekundærkilder. Om kriminelle som snakker om ting de er involvert i kontra det de har hørt eller kjenner til, og sier så hvordan han så på Cappelen.

– Hva kan vi så kalle Cappelen? Han er en miljøinformant, som ligger og vaker som gjedda i sivet. Han velger ofte informasjon som er interessant, men ofte er det sånn at det kommer fra andre, sier Jensen.

04. sep 2018

– Det handler om kynisk bruk av mennesker

Eirik Jensen fikk i forrige uke kritikk fra Gjermund Cappelens forsvarer, Benedict de Vibe, for å ha nevnt enkelte navn i sin frie forklaring for åpen rett. De Vibe mener Jensen gjorde dette for å skremme Cappelen. Jensen ble også stoppet av sin egen forsvarer John Christian Elden da han gikk inn på en person ved navn «Skyggen»

– Jeg skal prøve å kjøre pedagogisk gjennomgang på en del temaer, men er oppmerksom på at det er åpen rett og vil forhåpentligvis ikke tråkke feil denne gangen, sier Jensen i dag.

Han og hans forsvarere har kjørt hardt på at Oslo tingrett ikke forsto hva informantbehandling går ut på. Jensen sier i dag ingen informantbehandler ønsker å gå i dybden og blottstille hva metoden egentlig inneholder, fordi det er en metode politiet er helt avhengig av.

– Informantbehandling går ut på kynisk bruk av mennesker. De fleste informanter gjør et eget valg om de vil være med politiet å fylle informasjonshullene som vi åpenbart har. Uten informasjon vet vi ikke når det er smart å forebygge og når det er smart å gripe inn, sier Jensen.

04. sep 2018

Forventer krangling i retten

– Nå kommer det som har vært det dramatiske høydepunktet fram mot rettsprosessen. Nå vil opptakten mot saken bli belyst fra Eirik Jensen selv, sier Dagbladets kommentator Martine Aurdal i vår direktesending før retten starter.

Det er ventet krangling om hvordan Jensens forklaring skal foregå etter at han er ferdig med sin frie forklaring.

– I dag kan det bli krangling mellom aktørene. Sist forklarte Jensen seg fritt. Så svarte han på spørsmål i tre uker. Så forklarte Cappelen seg. Nå ønsker han å vente med å svare til Cappelen er ferdig med sin forklaring, sier Aurdal.

Jensen og hans forsvarere har varslet at Jensen ikke ønsker å svare på spørsmål fra aktoratet før Gjermund Cappelen har forklart seg. Det er uklart hvordan dette vil vil bli løst. Spesialenheten-aktor Guro Glærum Kleppe har i utgangspunktet motsatt seg ønsket, og Jensen risikerer at svarene hans fra tingretten vil bli avspilt hvis han ikke svarer nå. Aurdal sier det kan bli en lidelse å høre på, både for de som har hørt det før, men også for dommerne og juryen. Jensen selv framstår også som bedre forberedt denne gangen.

– Jensens forklaring er åpenbart helt sentral for juryen. Han har forklart seg mer sammenhengende enn i tingretten, og gir mer av detaljer som kan forklare mye av saken, sier Dagbladets kommentator.

04. sep 2018

Skal forklare seg om da han ble pågrepet

Eirik Jensen forklarte seg i forrige uke om tida fram til pågripelsen i 2013. Det er ventet at han skal forklare seg om selve pågripelsen når retten settes igjen klokka 09.00 i dag.

Det var rettsfri i går, og det er åpne dører når Jensen nå begynner på igjen etter en langhelg. Det er uklart om resten av Jensens frie forklaring vil ta resten av dagen.

31. aug 2018

Elden er skuffet over kjennelsen om lukkede dører

– Nå har Jensen fått gi en forklaring i sammenheng, som vi mener er helt nødvendig for å forstå sammenhengen, sier forsvarer John Christian Elden.

Elden er ikke fornøyd med at deler av forklaringen går for lukkede dører.

– Det medfører at han må stoppe i forklaringen og hele tiden være varsom med hva han kan si. Men vi må ta lagmannsrettens kjennelse til etterretning, sier Elden skuffet.

Da Jensen forklarte seg om begynnelsen og slutten av 2000-tallet, nevnte han noe kryptisk «Skyggen» i retten før det ble klartgjort at han ikke fikk snakke om det i åpen rett.

– Ja, dette er et eksempel på hva som er vanskelig å forstå, da dette diskuteres bak lukkede dører, sier Elden på spørsmål fra Dagbladets journalist Trym Mogen om hva dette dreier seg om.

31. aug 2018

– Langt mer detaljert forklaring enn i tingretten

Nå har vi hørt Eirik Jensens frie forklaring fram mot 2011. Nå skal han forklare seg bak lukkede dører resten av dagen.

– Det er en langt mer detaljert forklaring enn i tingretten. Det er første gang vi får høre om dette nasjonale, hemmelige prosjektet, som ikke aktørene en gang fikk innsyn i forrige runde. Han får ikke fortelle alt på grunn av taushetsplikten, men han gir langt flere detaljer, sier Dagbladets kommentator Martine Aurdal.

Dette prosjektet forteller han at er kjent for alle polititopper i Norge, og at prosjektet jobber mot tunge, kriminelle miljøer.

Jensen forteller også om krangelen med Einar Aas, uten å ville gå inn på hvilken hendelse det gjelder, men det skal ha stått om fare for livene til de som var involvert. Jensen berømmer i forklaringen statsadvokat Tor-Aksel Busch som gikk inn og ryddet opp.

– Han berømmet altså statsadvokaten som også har tatt ut tiltale mot ham, påpeker Aurdal, og legger til:

– Det som ikke hang på greip i tingretten var at han benektet all kjennskap til Cappelens kriminelle virksomhet, men det gjør han ikke nå, mener jeg.

Hun viser videre til at Jensen forteller om hvordan han ble oppfordret av sine ledere til å kontakte tunge kriminelle.

– Dette vil være et viktig grunnlag for å forstå hvordan deres forhold utviklet seg - også om han velger å innrømme at han forsto Cappelens virksomhet.

Nå endrer Eirik Jensen sin forklaring

31. aug 2018

– Det bildet skapte problemer

Dette bildet, tatt av en kriminell, ble begynnelsen på hasjbaron Gjermund Cappelens fall og Eirik Jensens mareritt. Eirik Jensen fortalte om bildet i dag.

– Det bildet skapte problemer.

– Det ble tatt og distribuert. Det dreide seg om et trusselscenario fra flere tunge kriminelle i Oslo. Det ble tatt i én av flere trusselsituasjoner mot ham og får en sentral betydning seinere i saken.

– Dette er folk som representerer et albansk miljø, sier Jensen.

Dagbladet har tidligere omtalt bildet som det som røpet Jensens kontakt med Cappelen.

Jensen navnga to tunge og kjente kriminelle fra et gjengmiljø i retten.

– De hadde et eller annet på Cappelen som var høyst uavklart. Jeg gjorde ikke så mye annet enn å gjøre ham kjent med at eneste utvei er å møtes, og at dere finner en avtale. Cappelen er utrolig god i snakketøyet, og jeg tok en sjans. Dette måtte han rydde opp i selv. Og han skulle gi meg en melding når dette møtet var over.

– Møtet ble gjennomført, og ifølge til Cappelen gikk dette veldig bra. At det var landet. Han har mens jeg har kjent ham, hele veien hatt uoverenstemmelser med forskjellige folk, som har vært slitsomt for ham. Jeg kan tenke meg hvorfor han byttet navn og flyttet mye rundt, sier Jensen.

Bildet som røpet Cappelens kontakt med Jensen

31. aug 2018

Hemmelig prosjekt og bitter krangel med sjefen

Eirik Jensen forteller nå flere detaljer om det hemmelige prosjektet i politiet han sier han har vært en del av fra 1998 til 2011.

– Vi har et nasjonalt prosjekt. Det prosjektet inneholder bruk av kriminelle. I dette prosjektet er det bruk av kriminelle. Jeg kommer ikke til å si noe som verken røper navn eller miljø eller noen ting, men jeg kommer til å si såpass at alle polititoppene i Norge kjenner til prosjektet. Det har gått i mange år og gitt veldig bra resultater. Jeg besitter ennå dokumenter som bekrefter det jeg sier, at dette er et er særdeles vellykket prosjekt, sier Jensen.

– Nå er det jeg som tar bladet fra munnen, forteller det som skjedde for første gang

Han sier det var mye reiser landet rundt.

– I dette tilfellet er det selvfølgelig helt legitimt å behandle kriminelle fordi gevinsten gir et fortrinn. Velsignelsen kom fra toppen. Det ga oss innblikk i konflikter og mulige voldelige situasjoner som gjør at politiet kan forebygge og gripe inn, sier Jensen.

– I 2011 skjedde det noe som gjord at jeg og makkeren min vurderte det dithen at det sto om livet for de som var involvert, sier Jensen.

Jensen vil ikke si noe mer om hva som skjedde.

– Men jeg har sagt det til de som burde høre om det, og jeg sa det til Einar Aas. Det er heller ikke populært, men for meg var dette et tungt ansvar. Det lå noe i lufta vi ikke hadde kontroll over, og det tok lang tid før systemet responderte, sier Jensen.

Jensen havnet på denne tida i en bitter krangel med sin daværende sjef Einar Aas. Jensen omtaler det som at de «barket sammen», blant annet fordi Aas ville legge ned gjengprosjektet.

– For oss ble dette en skikkelig smell og etter det ble det vanskelig å jobbe på seksjonen. Det som skjedde var at jeg brukte noen tydelige ord der inne, på kontoret. Konsekvensene av å være så direkte hadde en pris. Det betydde at jeg måtte finne på noe annet å gjøre. Jeg hadde utfordret min øverste leder. For meg var det verdt det for dette var hans ansvar. Konsekvensene var at jeg sleit i en lang periode, men jeg ga ikke opp, sier Jensen.

31. aug 2018

– Virker som det var med vilje

Eirik Jensen fikk forklare seg for åpne dører nå mot slutten av dagen. Der fortalte han om politilivet på begynnelsen og slutten av 2000-tallet. Samtidig nevnte han noe kryptisk «Skyggen» i retten før det ble klartgjort at han ikke fikk snakke om det i åpen rett.

– Da Jensen i går plutselig kom med et navn, som Cappelens advokat Benedict de Vibe mener var med vilje, tenkte jeg at det kunne være en glipp. Da han nevnte denne «Skyggen» i dag virket det som at det var med vilje, sier Dagbladets kommentator Martine Aurdal.

Hun påpeker også at Jensens advokat John Christian Elden nevnte «Skyggen» like før siste rettspause.

Hans Arne Vedlog

31. aug 2018

– Det er noen som skal ta rotta på deg

Eirik Jensen forteller nå om en sak mot ham ble henlagt av Spesialenheten i 2009. Det var Jensens eks-kone som hadde tipset Spesialenheten om Jensens omgang med kriminelle.

– Plutselig en dag kommer en kriminell person til meg via vakta på jobb. Det var en fra Tveita-gjengen. Han forteller at det er noen som skal ta rotta på meg. Og det kommer til å bli en del skriverier om det, sier Jensen.

Anmeldelsen mot ham kom 24. april 2008, og ble først henlagt 30. mars 2009. Da ble den henlagt som intet straffbart forhold ansees bevist.

Men før det hadde saken allerede vært ute i offentligheten.

– Det gikk ikke lang tid før det var en helside i VG, som omhandlet meg og omgang med kriminelle. Klart at det er ikke morsomt. Du blir eksponert, sier Jensen, og understreker igjen at saken mot ham ble henlagt.

31. aug 2018

Skuddene på Aker brygge

Eirik Jensen forteller nå om en av de mest omtalte politiinnsatsene i Norge i nyere tid. Det var mot gjengmiljøene etter skytingen på Aker brygge i 2006.

– Vi var på MC-tur da det smalt og dro hjem. Da var det rimelig kaotisk. Jeg ble kalt inn til sjefen min og fikk beskjed om at jeg hadde fått ny jobb. Da ble jeg revet over fra en bedagelig avdelingssjef tilbake til virkeligheten, sier Jensen.

Gjengprosjektet / X-ray, der Eirik Jensen var sjef, ble iverksatt. Gruppa skulle fotfølge, etterforske og samtidig ha dialog med de kriminelle gjengmiljøene i Oslo-området.

Da prosjektet var et år gammel, var Jensen med på en pressekonferanse hvor det ble vist fram et knippe av totalt 55 ulovlige våpen

– Skal du drive med gjenger kan du ikke bare være knokkelsoldat, sier Jensen.

Han ledet i perioden også «Operasjon Nemesis», hvor fem brødre i Rasool-familien til slutt ble dømt etter mafiaparagrafen og måtte sone flere år i fengsel. Verdier for over 17 millioner ble inndratt. I perioder har Jensen vært regnet som Politi-Norges mest truede mann, og var spesielt forhatt i gjengmiljøene på grunn av jobben sin.

– Ingen skulle vite om det, var en lukket etterforskning. Det tok tid, men det var verdt det, sier Jensen om «Operasjon Nemesis».

31. aug 2018

Badet og den døde snekkeren

Eirik Jensen forklarer seg nå om en sentral del av tiltalen mot ham, nemlig oppussingen av badet på gården på Fenstad, som han kjøpte med sin daværende samboer i 2005. Spesialenheten mener Cappelen har betalt for oppussingen som en korrupsjonshandling. Jensen ble også dømt for det i Oslo tingrett.

– Det var masse jobb med det. I den forbindelse var jeg så - vil ikke si dum - men uansett spurte jeg Cappelen om han kjente noen som var handy, rimelige og tilgjengelige. Da var det slik at Cappelen var ferdig med et oppussingsprosjekt og visste om en kar, et drivjern av en kar, og jeg fikk nummeret til fyren av Cappelen. Det som skjedde var at jeg var nysgjerrig på hvem dette var og ringte han opp.

Ifølge Jensen møtte han håndverkeren, som var dansk, på en flisbutikk. Der handlet de fliser, som Jensen sier han og samboeren betalte for.

Det ble i tingretten kjent at snekkeren Cappelen hadde anbefalt, kom med tilbud på 120 000 kroner for total bygging av badet. Fakturaen kom aldri, og snekkeren døde i 2012.

– Det ble noen uoverensstemmelser i forbindelse med badet og kompetansen hans. Han var ikke like god til å legge fliser, og jeg hadde dermed ikke mer med ham å gjøre.

Jensen forklarte i retten i dag, som han gjorde i Oslo tingrett i fjor, at han ikke fikk tak i snekkeren. Han fikk da spørsmål fra aktoratet om han prøvde å nå ham via Cappelen, noe Jensen sa han ikke kunne huske.

I dag sier han noe annet.

– Jeg ba Cappelen få tak snekkeren for at vi skulle ha rørleggerkvitteringene. Det skulle jeg antakelig ikke gjort. Etter hvert dukket Cappelen opp med kvitteringene og sluttfaktura, som jeg ga direkte til samboeren min som la det i mappa. Jeg vet ikke hvor Cappelen hentet kvitteringene. Dette er i utgangspunktet min forklaring på det som skjedde der oppe, sier Jensen i dag.

Badet kommer til å bli meget bredt omtalt i løpet av rettssaken, som er berammet til 1. februar 2019.

Les mer om Jensens forklaring i tingretten under.

Jensen forklarer seg om mystisk snekkerjobb: - Han var trolig forbannet og pengene står fortsatt uavhentet

31. aug 2018

Kryptisk henvisning til «Skyggen»

Jensen går inn på hvordan privatlivet fortonet seg på midten av 2000-tallet.

–I 2004 ble jeg heldigvis skilt. Det er fælt å si det, men det er en realitet. Jeg var gift med ei dame i en kort periode som skapte problemer i ettertid. Det får en plass i historien det også. Det var turbulent og mye krangling. Begge måtte skaffe advokat og det ble ikke enklere av den grunn.

Jensen svarer på spørsmål fra dommer Kristel Heyerdahl at han var gift i ett år med kvinnen, før han plutselig viser til noe annet.

– Det er «Skyggen» i saken her, sier Jensen før han kikker seg rundt.

– Jeg vet ikke om det er problematisk, sier Jensen og spør Cappelens advokat Benedict de Vibe om det er greit å snakke om dette.

Jensen sier imidlertid ikke noe mer etter at advokat John Christian Elden presiserer at han ikke får snakke om personer Cappelen har gitt informasjon om i åpen rett.

31. aug 2018

Snakket om «ting og tang»

Eirik Jensen har nå fortsatt sin forklaring for åpen rett, etter at dørene har vært lukker i omkring en halv rettsdag. Da dørene ble lukket, var han i 1993, rett etter han hadde møtt Gjermund Cappelen.

– Der jeg beskrev «ting-og-tang», som vi ikke kan ta i åpen rett, oppsummerer Jensen.

Han forklarer seg nå om tidlig på 2000-tallet da han havnet i avsnittet Spesielle operasjoner (SO). Han var også med på å etablere et vitnebeskyttelsesprogram i politiet.

I 2003 ble han overbetjent og sjef for SO.

– Da er det en fordel at man har insidere i dette miljøet som kan fylle politiets kompetanse. Det finnes ikke noen lærebøker. Vi må ut å prate med folk. Jeg hadde en og det har vært nyttig.

Jensen sier at han per definisjon sitte bak et skrivebord som, men han anså ikke seg selv som god til å skrive og trivdes ikke bak skrivebordet.

– Jeg hadde mine kilder, var ute i felt og følte ting på pulsen. Det var naturlig for meg. Det har irritert mange, men også vært en gavepakke når det røynet på. Om ingen i politiet har de kontaktene ute, har ikke politiet noen reell mulighet til ene og alene løse kriminalitetsutfordringer med tekniske løsninger. Det må være en kombinasjon. Jeg gjorde som jeg gjorde, sier Jensen.

31. aug 2018

Åpner dørene igjen

Retten har nå tatt pause, men vil settes igjen 12.35 i ettermiddag. Da vil forhandlingene være åpne både for presse og publikum. Vi er til stede når retten åpner dørene igjen, og gir deg referater fra Eirik Jensens forklaring.