26. sep 2018

– Etterkrigstidas verste informant

I sin frie forklaring kalte Eirik Jensen Gjermund Cappelen for «etterkrigstidas beste informant for Oslo-politiet».

I de såkalte Ila-samtalene med politiet sa Cappelen:

«Eirik har sagt til meg at jeg har vært en av de beste kildene han har hatt. Hva han legger i det, vet ikke jeg. Det kan godt være riktig at jeg var en god informant. Eirik har fått mye informasjon av siktede. Vi har løst enormt med saker, det er konkrete saker og bidratt med informasjon i 30-40-50 saker», het det i avhørene.

– Det kan godt hende, men hvor mange som har endt med pågripelse, vet jeg ikke, sier Cappelen, og understreker igjen, som han har sagt tidligere, at han siden 90-tallet har gitt informasjon om en straffesak som endte med pågripelse.

Elden lurer på om Cappelen har underspilt sin rolle som informant etter disse avhørene.

– At jeg 30-40 ganger har snakket med Eirik Jensen om kriminalitet i løpet av 20 år, altså et par ganger i året, det har vi sikkert gjort. Det er én som har endt i pågripelse. Jeg er vel etterkigstidas verste informant, hvis du ser hva som har endt i saker, sier Cappelen.

I seinere avhør sier Cappelen at det godt kan hende han har bidratt med 30-40 saker, men at han ikke visste hvor mange som har endt med pådømmelse.

– Det vet jeg nå. Det er én sak, sier Cappelen i retten.

26. sep 2018

– Har Jensen egentlig vært relevant for deg?

– Har Jensen egentlig vært relevant for deg på noe tidspunkt? spør John Christian Elden.

– Det spurte dommer Heger om også, så det er et relevant spørsmål, svarer Cappelen og viser til dommeren i tingrettssaken.

– Kan du svare på det? skyter lagdommer Kristel Heyerdahl inn.

– Han har vært veldig viktig for meg, svarer Cappelen.

26. sep 2018

– Aldri snakk om at Eirik skulle betale for badet

Elden spør nå om det mest alvorlige enkeltpunktet i tiltalen mot Jensen, nemlig oppussingen av badet hans på Romerike, som Cappelen skal ha betalt over 200 000 kroner for.

– Var det gjort noen avtale mellom deg og Eirik at du skulle betale for badet? spør Elden.

– Jeg skulle betale for håndverkerne.

– Men var det noen avtale med Eirik Jensen at du skulle gjøre det?

– Det var en avtale. Det var aldri snakk om at han skulle gjøre det.

– Hvordan?

– Da jeg stilte mine håndverkere til disposisjon, var det aldri forventet at jeg skulle få betalt for det. Det var ikke kommunisert konkret at vi skulle gjøre en avtale, sier Cappelen.

– Ble det sagt til Eirik? spør Elden.

– Ja, han skjønte i hvert fall det. For han fikk aldri noe krav om å betale heller. Hvordan vi nøyaktig kommuniserte det i 2005 eller 2006 greier ikke jeg å erindre nå, men det var aldri snakk om at han skulle betale for badet, svarer Cappelen.

Jensen sa i sin frie forklaring at han forsøkte å få tak i den nå avdøde snekkeren for å gjøre opp for badet, og at han også forsøkte å kontakte ham via Cappelen.

Jensen om det hemmelige prosjektet: - Det er min historie, den har ingen hørt før

26. sep 2018

– Avhører dro det litt langt

I avhør fikk Cappelen spørsmål om hvordan Jensen kunne sjekke biler som kom med hasjlast også videre, etter at han selv hadde forklart det.

– Kanskje jeg dro det litt lang, men det kunne vært sånn, svarte Cappelen i avhørene.

– Er dette typisk i avhørene av det, at du resonnerer deg fram slik, spør Elden?

– Jeg ble bedt om det, og greier ikke å komme med noe ordentlig resonnement om det. Det er ikke helt fjernt det heller.

– I dette tilfellet er det ikke du som spekulerer. Du sier nei, men sier det kunne vært det. Hvordan oppfatter du avhøret? spør Elden.

– Kanskje avhøreren dro det litt langt.

– Ja, det vil jeg si, svarer Elden.

26. sep 2018

Dommeren formaner Elden

Etter en pause på 25 minutter, har lagdommer Kristel Heyerdahl en formaning til Jensens forsvarer John Christian Elden.

– Du snakker fort, det vet du. Og du snakker til dels oppå Cappelen. Det ber jeg deg om å ikke gjøre, sier hun klart og tydelig.

Hun påpeker at Elden nå forsøker å motstride Cappelens avhør, og at det ikke er noe galt med det prosessuelt.

– Husk at vi ikke sitter med avhørene. Når vi dommerne sliter med å følge med, kan jeg nesten garantere at lagretten også gjør det, sier Heyerdahl.

Elden svarer at han vil følge dommerens oppfordring så langt det lar seg gjøre.

26. sep 2018

– En mitraljøse uten like

Dagbladets kommentator Martine Aurdal understreker i pausen at det har gått meget fort i John Christian Eldens utspørring av Gjermund Cappelen i dag.

– Elden er en mitraljøse uten like, og vi har hørt han har fått beskjed av dommeren om å roe ned tempoet flere ganger. Han forsøker å sette fast Cappelen på flere punkter her.

– Selv vi som har fulgt saken lenge, sliter med å følge med her, så jeg blir ikke overrasket om juryen sitter igjen som noen spørsmålstegn, sier Aurdal.

26. sep 2018

Pause

Retten tar nå en kort pause fram til 10.35.

26. sep 2018

Løy om innførsel

I avhør med både Asker og Bærum-politiet og Spesialenheten forklarte han at en innførsel på 136 kilo som kom 20. oktober 2013 kom i desember.

Elden presser på om dette ble endret på grunn av opplysninger han kan ha blitt gitt i avhør med Spesialenheten. Cappelen benekter at dette har noen sammenheng.

– Det har ikke vært noen konspirasjon her, Elden, sier han.

– Hva gjorde at du flyttet tidspunktet for denne innførselen til oktober? skyter lagdommer Kristel Heyerdahl inn.

– Det var riktig at det skulle være i oktober. Jeg hadde sagt feil, og det ble rettet opp i.

– Hvorfor sa du feil?

– Jeg sa feil med vilje. Jeg ble bundet av forklaringen jeg ga først og ga den samme til Spesialenheten. Det skulle jeg ikke ha gjort, sier han.

Det er mange avhør som leses opp raskt i retten, og selv Cappelen sier han har problemer med å henge med. Elden er opptatt av å understreke punktene der Cappelen har endret deler av sin forklaring. Dette gjør forsvareren i et forsøk på å svekke hasjbaronens troverdighet.

Elden spør om de ulike detaljene Cappelen ga i avhør bare var gjetting.

– Det er litt uklart hvordan dette hang sammen. Jeg ble litt usikker, sier han.

– Hvordan vet du at innførselen var på 136 kilo, spør lagdommer Kristel Heyerdahl?

– Jeg har gått gjennom regnskapene.

– Du ble pågrepet i desember. Innførselen kom i oktober. Husket ikke du da den innførselen? spør Heyerdahl.

– Jeg så den ikke. Det var «Rørleggeren» som håndterte og leverte den videre. Jeg ble usikker, og hadde så mye hasj, sier han.

26. sep 2018

– Valgte å samarbeide med Spesialenheten

I avhør sa blant annet Cappelen at motivasjonen hans for å snakke var at han hadde drevet med samfunnsskadelig virksomhet som måtte avsluttes.

– Hvorfor ga du da ikke samme informasjon til Asker og Bærum? spør Elden.

– Jeg valgte å samarbeide med Spesialenheten, sier han.

Cappelen opplyste like før at han i årevis hadde millioner i formue. I tillegg lurte Elden på hvordan Cappelen i sitt første avhør med Spesialenheten 13. januar 2014 kunne vite at politiet hadde beslaglagt 29 telefoner hos ham.

– Det må politiet ha fortalt meg, sier han.

26. sep 2018

Ber Elden roe ned tempoet

I avhør forklarte Cappelen at han fikk inn en innførsel 29.9.2012. Det er han imidlertid ikke tiltalt for, og det er ikke funnet noen spor etter en slik innførsel.

– Jeg var muligens bastant i avhør. Kanskje det har vært en innførsel på vei inn eller et eller annet, forklarer Cappelen.

Bakgrunnen var meldinger om «fint vær» fra Jensen. Neste innførsel kom imidlertid 13. oktober.

Elden får kritikk av Cappelens forsvarer Benedict de Vibe for å ikke ha lest opp hele avhører.

– Du må lese det foran, Elden, sier han bryskt.

– Ja, men kjøre vene, svarer Elden.

Også lagdommer Kristel Heyerdahl bryter inn og ber Elden fortsette. Heyerdahl har flere ganger bedt Elden om å roe ned tempoet for at retten og juryen skal få med seg spørsmålsstillingen.

26. sep 2018

– Jeg stolte ikke på Eirik

Cappelen benektet i avhør med Spesialenheten at Jensen kjente til konkrete møtesteder i hasjligaen.

– Hvorfor? spør Elden.

– Jeg stolte ikke på Eirik.

– Hvorfor ikke?

– Fordi det er så store verdier. Hvis han snakket med andre kriminelle kunne de finne på å lette lager for verdier, sier Cappelen.

I avhør sa Cappelen også at han hadde «tenkt tanken på at plutselig dolker Eirik ham i ryggen og at han også hadde tenkt det i saken han sitter i nå».

I avhør sa Cappelen også at han ikke var Jensens informant og at politimannen brukte det som alibi på politihuset. Cappelen hevdet han ikke hadde gitt noe informasjon siden 90-tallet og at Jensen ikke hadde spurt om konkret informasjon siden 90-tallet. Han sa også at han heller ikke alene hadde ført til oppklaring av saker.

– Det var kanskje litt bastant å si at det ikke var noe informasjon siden 90-tallet, men det er bare en sak som har ført til pågripelse siden 90-tallet, siden Cappelen.

I de såkalte Ila-samtalene fortalte imidlertid Cappelen at han var Norgeshistoriens beste informant.

– Det er bare løgn. Jeg forsøkte å innynde meg, fordi jeg ville ha kontakt med Eirik.

26. sep 2018

– Selvfølgelig hadde jeg gjeld

I 2009, fire år før han ble pågrepet, byttet Gjermund Cappelen navn fra Gjermund Maack Thorud.

Han har forklart at han blant annet byttet navn fordi kona hadde Cappelen-navnet.

– Er det andre grunner enn familiære? spør John Christian Elden.

– Det var hensiktsmessig fordi mitt gamle navn var belastet opp mot for eksempel registre og politiet, svarer Cappelen.

– Var det en årsak at du at hadde du gjeld? Følte du at du hadde gjeld?

– Nei.

I avhør med Spesialenheten i 2014 forklarte imidlertid Cappelen at han skyldte rundt 10-11 millioner.

– Selvfølgelig hadde jeg jeg gjeldt. Det ble funnet hasj for 30 millioner da jeg ble pågrepet, så at jeg hadde gjeld er det ikke noe tvil om, svarer han.

Jensens forsvarere vil skape et inntrykk av at Cappelen var presset av kriminelle og hadde heftig narkotikagjeld.

26. sep 2018

Ulike forklaringer

Elden presser nå Cappelen om den siste angivelige betalingen til Jensen i desember 2013, etter en innførsel på 322 kilo fra Spania 14. november 2013. Ifølge Cappelens forklaring skulle Jensen hatt over 160 000 kroner for innførselen.

I retten har Cappelen sagt at det sto igjen utbetaling fra denne innførselen. Det nektet han for i avhør, der sa han at pengene var en vanlig påskjønnelse.

– Jeg tenkte meg ikke ordentlig om, sier Cappelen i retten i dag.

26. sep 2018

Elden fortsetter utspørring

Eirik Jensens forsvarer John Christian Elden fortsetter sin utspørring av Gjermund Cappelen. Lagdommer Kristel Heyerdahl opplyste først om at lagmannsretten har besluttet at tidslinjene i saken tillates framlagt, men at etterforskernes kommentarer fjernes herfra.

Jensens forsvarere har vært motstanderne av påtalemyndighetens bruk av tidslinjer.

25. sep 2018

Retten heves

Lagdommer Kristel Heyerdahl beslutter å heve retten like før 15.30.

Onsdag fortsetter Jensens forsvarer John Christian Elden sin utspørring av Gjermund Cappelen.