18. sep 2018

- Hvis dere ringer det telefonnummeret så hører dere en stemme som er gjenkjennelig

– Det kommer til å bli helt ekstremt. Den bomba, sier Cappelen i samtale med de to politimennene i cella på Ila fengsel 7. januar 2014.

– Jeg vet, det vil bli bombe, sier en av de to politimennene.

Cappelen krever amnesti, og sier til politiet at det handler om økonomi og at han har tredjeparter som har vært involvert i saken og at han har flere vitner, blant annet håndverkere.

– Det er telefonnummer på min Iphone, hvor jeg nærmest har blitt utsatt for utpressing, sier Cappelen.

– Hvis dere ringer det telefonnummeret så hører dere en stemme som er gjenkjennelig. Det trenger nesten ikke være sånn at jeg har sagt noe.

Cappelen er rask med å si at han ikke kan «gjøre dette» uten å få noe igjen.

– Få meg ut herfra og jeg tar med en båndopptaker, så får dere det 100 prosent.

- Han kommer til å ta knekken på meg, han kommer til å prøve å drepe meg. Det dyret må aldri ut

18. sep 2018

- Han vil si at jeg er Norges beste kilde

Avspillingen starter med et opptak fra 7. januar 2014.

– Jeg kan først si hva jeg driver på med. Jobben vår er å snakke med folk, det er det vi gjør stort sett. Vi er ikke etterforskere. Vi har drevet med dette i lang tid. Vi gjør det på en ordentlig måte. Det er derfor vi er bedt om å snakke med deg, sier en av de to polititjenestemennene som møtte Cappelen.

Cappelen sier han kan gi politiet navn og adresser og at han har vært kilde i politiet i 20 år.

– Dere skjønner hvilken situasjon jeg er i. Jeg vil ikke at dette skal eskalere. Jeg har vært kilde i over 20 år fra før for Oslo politikammer, sier Cappelen.

– I ditt tilfelle nå, så er det sånn at saken din, den vil gå sin gang. Du er i en situasjon hvor bare du kan hjelpe deg sjøl. Men saken din vil gå. Det du har å tilby er veldig bra, sier den ene politimannen.

– Jeg er interessert i å finne en løsning. Det handler om å gi og ta. Jeg har referanser i Oslo, du kan ringe til min kildefører i Oslo, og han vil si jeg er Norges beste kilde. 100 prosent tillit har de til meg, sier Cappelen.

Politimannen sier at han tror deg på Cappelen, men legger til at de er ute etter noe mer.

– Hva da? spør Cappelen.

– Jeg tror du vet hva det er. Jeg har møtt deg før, visst om deg, du har aldri blitt tatt. Jeg lurer på hvorfor ikke, sier polititjenestemannen.

– Skal vi inn på dette temaet her, så skal jeg ut, svarer Cappelen.

– Så du har noe her?

– Det kommer til å bli en bombe.

Cappelen sier videre om at han skal snakke om dette vil han ha tilbake beslaglagte biler og slippe ut av fengselet.

– Saken din går sin gang. Det du har å hente har du å hente på det. Jeg skal være ærlig: Jeg tror det er lite sannsynlig at du kan gå ut herfra før saken din er ferdig etterforsket, sier politiet.

18. sep 2018

Spiller av opptakene fra «Ila-samtalene»

Det er to tjenestepersoner som jobbet med etterretning som oppsøkte Cappelen i fengselet etter han ble pågrepet 19. desember 2013.

De såkalte Ila-samtalene viser Cappelen som blant annet ber om å få snakke med sin kildefører, som han tidligere har uttalt er Eirik Jensen.

John Christian Elden mener at samtalene i utgangspunktet er å regne som avhør og at politimennene har opptrådt klanderverdig. Han sier at han kunne ha argumentert for at opptakene ikke skal brukes, men mener imidlertid at alt bør frem.

– I stedet for å spille det av to ganger, vil vi komme med noen punkter som vi vil komme tilbake til.

Punktene Elden trekker fram er blant annet formålet til tjenestemennene,
interessen for Cappelens egentlige opplysninger, deltok de i negativ omtale av Jensen og om de hadde en oppfatning av at lydopptaket skulle bli del av saken.

Spesialenheten-aktor Guro Glærum Kleppe er uenig med Elden og legger til grunn at dette er en person som sier til politiet at han vil snakke med dem om en annen sak.

– Cappelen forteller i samtalene at han har vært informant, og at han også vil oppgi ny informasjon til politiet.

Det er pause i retten til 10.35. Da skal første del av samtalene spilles av.

18. sep 2018

Cappelen mistenkte ikke at det var politiet som hadde tatt hasjen

Natt til 18. desember 2013 gjør politiet et innbrudd på Cappelens hasjlager og beslaglegger 109 kilo hasj.

– «Leggern» drar dit på morgenen, for å pakke etc, og forstår at det har vært innbrudd. Han ringer til meg og sier alt er borte, de har tatt alt. Han virka helt ferdig i stemmen. Han var like ved meg så vi møtes, han ser i bakken, er fra seg, fortvila over hva vi skal gjøre, sier Cappelen.

– Klarer han snakke? spør statsadvokat Alfheim.

– Ja, men det var guffen stemning: Jeg var satt ut sjøl, det var en kjip beskjed å få. Det er en del millioner som ryker her. Jeg tenker da at noen rundt meg har rappa hasjen.

Cappelen forklarer at han så kontakter Eirik Jensen og en annen i hasjnettverket kalt «Brusselgern» for å fortelle om innbruddet.

– Men vi la oss ikke ned, var ikke engstelig for politiet. Ble bekymra for det andre lageret også, og sa at vi burde flytte det.

– Seinere på dagen får jeg en SMS fra Jensen. Da tenkte jeg at det ikke kunne være politiet, så da stresser jeg ikke så mye, dagen etter møter jeg ham, og forteller om innbrudd. Om det hadde vært politiet mener han at han hadde hørt det, sier Cappelen.

18. sep 2018

- Hasjmøte med angivelig informant

  1. desember 2013 forklarer Gjermund Cappelen at han har et møte med en person i hasjnettverket for å planlegge en bestilling av 15 kilo hasj.

– Vi spiste litt og avtalte praktisk gjennomføring. Tid og pris, sier Cappelen i retten og nevner en tredjeperson som var med.

Denne tredjepersonen er en angivelig informant.

Han er stevnet som vitne av Jensens forsvarere. Det var han også i tingretten, men da ble vitnemålet avskåret. Retten fikk derfor ikke vite om mannen faktisk hadde en rolle i etterforskningen mot Gjermund Cappelen.

Mannen er nylig selv dømt i en større hasjsak.

18. sep 2018

Elden: - Tidslinjene er ikke komplette

Jensens advokat John Christian Elden starter igjen dagen med å ta ordet angående disse tidslinjene.

Elden har hele tiden ment at tidslinjene i større grad brukes som en fasit i Cappelens forklaring, der det legges til grunn hva som står der mer enn Cappelens faktiske svar. Han mener også at de ikke er komplette.

Han har gått gjennom PC-diskene der det er kontakt mellom Cappelen og andre, som han sier ikke er på tidslinjen til påtalemyndighetene som kun handler om de siste månedene i 2013.

– Det som ikke er på lista er kommunikasjon mellom personer i nettverket. Da ville den vært vesentlig lengre, sier Elden.

– Vi legger til grunn at materialet som så langt er lagt fram ikke er komplett.

Han har laget sin egen tidslinjene der det er tatt med langt mer kommunikasjon, men som ikke er tatt med i tidslinjene som brukes i retten nå.

– Jeg vil komme tilbake til det seinere. Men da vet vi hvert fall hva vi har og ikke har, sier Elden etter han har lagt fram dokumentasjonen for aktørene i retten.

18. sep 2018

Skal forklare seg om pågripelsen

Retten settes i dag klokka 09. Statsadvokat Lars Erik Alfheim har brukt de siste sju dagene på å spørre ut Gjermund Cappelen detaljert om kommunikasjonen mellom ham, andre i hasjnettverket og Eirik Jensen helt fra starten av 2000-tallet.

På fredag kom Alfheim til midten av desember 2013. Gjermund Cappelen ble arrestert 19. desember 2013.

Han fortsetter utspørringen sin i dag og det er ventet at han vil spørre ut Cappelen inngående om pågripelsen.

14. sep 2018

Retten er hevet: Dette har skjedd den siste uka

Statsadvokat Lars Erik Alfheim har i sju dager stilt spørsmål til Gjermund Cappelen. Han forsetter på tirsdag.

Martine Aurdal sier at de har brukt mye tid på dette for å tegne et bilde av deres forhold og såkalte samarbeid.

Det har den siste uka vært mye krangling mellom aktørene om tidslinjene, som Elden mener legges til grunn som fasit.

– Jeg mener Elden har et poeng. Når Cappelen ser en SMS husker han den ikke, men når han får tidslinja og ser teksten i sammenheng med innførsler og annen kommunikasjon kan han forstå sammenhengen og hva han har ment. Sånn sett er forklaringen konstruert.

– Men Alfheim har også et poeng, for Elden har en ordbruk som brukes til å påvirke juryen, sier Aurdal.

Elden uttalte til Dagbladet rett etter at retten ble hevet for dagen at hans jobb er å påvirke juryen, men at det ikke er Alfheims jobb. Han har tidligere anført at Alfheim er inhabil.

– Alfheims rolle er først og fremst å forholde seg til straffeutmålingen til Cappelen. Men den er så nøye fordi det er det viktigste beviset mot Jensen.

Aurdal forklarer at denne rettssaken er spesiell på alle mulige måter.

– Først og fremst den mest alvorlige korrupsjonssaken i norsk historie., men også den største narkotikasaken.

14. sep 2018

Hevder Jensen snakker usant om McDonald's-møte han ikke tør å prate om

14. sep 2018

Til angrep på Jensen i retten: - Ikke noe å le av, Eirik

Cappelen fortsetter understreker i retten at kontakten mellom ham og Jensen dreier seg om pengeutbetalinger.

– Jeg reiser ikke og bruker ikke tida mi på å reise rundt med fly eller bil for å skaffe Eirik Jensen informasjon. Det kan jeg si med en gang. Han kan ikke mase på meg. Det har jeg ikke tid eller lyst til. Jeg er ikke sponsor for Oslo politidistrikt og kaster bort masse tid på det, sier Cappelen bestemt.

– Det er overskuddsinformasjon han fikk av meg.

Jensen fnyser av Cappelens forklaring. De to sitter bare omkring to meter fra hverandre når Cappelen er i vitneboksen.

– Det er ikke noe å le av, Eirik, sier han stramt til Jensen.

Lagdommer Kristel Heyerdahl måtte bryte inn og si at de to ikke skal snakke til hverandre.

– Det er ikke noe å le av. Det kan han holde seg for god til, sa Cappelen.

14. sep 2018

– Ville ha endelig oppgjør

Jensen skriver melding til Cappelen i slutten av november: «Greiene vi en avslutning denne uka?»,

– Det betyr at han vil ha endelig oppgjør for all hasj som har kommet den seinere tida. Det er jeg temmelig sikker på. Han skal få betalt for det som er kommet inn. Jeg har betalt noe etterhvert, selv om jeg ikke husker beløpene, sier Cappelen.

Cappelen svarer: «Tror jeg blir vanskelig.»

– Jeg hadde samlet inn mest mulig til utlevering og måtte betale leverandørene. Det har kommet så mye hasj, så jeg må please de. Det er også mange andre som skal ha betalt, og jeg må holde hjulene i gang, rett og slett, sier han.

– Eirik kommer sikkert til å mene at dette er snakk om informasjon. Skal det være det, kan det jo ikke være snakk om å få avsluttet avsluttet noe, mener Cappelen.

14. sep 2018

Fikk spanskehasj oppkalt etter BMW

I november 2013, måneden før Cappelen ble pågrepet, har han omfattende kontakt med Jensen og personer i hasjligaen. 14. november får han inn 322 kilo hasj fra Spania.

Cappelen er klar på at han husker denne lasten godt.

– Jeg husker at «Legg» og Cruise tok imot lasten og at jeg pratet med Eirik om dette. Jeg husker at det kom inn en last på 322 kilo. Det husker jeg. Det var en feilpakking og noe som var pakket i 0,8 kilospakker i stedet for énkilospakker. Det er veldig uvanlig, sier Cappelen.

Han forklarer seg videre om lasten, der noe av hasjen blant annet skal ha vært merket BMW.

– Det er fordi jeg er veldig glad i BMW-biler og ville ha det på merkingen av hasjen.

– Gjorde de det for din del?

– Ja, de gjorde det for min del, sier Cappelen.

– Jeg kom på dette i går, da jeg tenkte på hva som var om bord i denne spanskelasten, sier Cappelen.

14. sep 2018

– Dette tør ikke Cappelen snakke om

Dagbladets kommentator Martine Aurdal sier i Dagbladets livesending at det er flere ting vi ikke får se Gjermund Cappelen forklare seg om.

Cappelen har så langt forklart detaljert om kontakten mellom personer i hasjnettverket og Eirik Jensen.

– Cappelen svarer detaljert på kontakten med Jensen, men han vil ikke involvere andre personer enn de som allerede er dømt for narkotikavirksomhet. Han forklarer spesifikt om kodenavnene, men vil ikke si mer enn det, sier Aurdal.

Det ble blant annet vist til et kodenavn «China», en asiatisk person, som Cappelen ikke vil fortelle hvem er eller hvordan han var involvert i virksomheten.

– Cappelens forklaring er et bevis for påtalemyndigheten, så det er viktig for dem at den framstår som troverdig når det kommer til kontakten med Jensen og at den ikke ødelegges med andre detaljer, sier hun.

14. sep 2018

Retten tar lunsjpause

Statsadvokat Lars Erik Alfheim kom til midten av november 2013 før retten tar pause.

Snart kommer han til desember da Cappelen ble pågrepet.

14. sep 2018

«Flyttingen blir ferdig før ventet»

I midten av november 2013 er det en innførsel under oppseiling og Cappelen har mye kontakt med hasjnettverket.

  1. november sender han en SMS til Jensen: «Flyttingen blir ferdig før ventet. Regner med å få alt gjort i morgen eller torsdag. Ta deg en tur i morgen om du kan».

Denne SMS-en fra Cappelen henger i telenettet og kommer ikke fram før dagen etter, hvorpå Jensen svarer «OK». Cappelen forklarer at meldingen betyr at hasjen kommer tidligere enn ventet.

– Transporten kommer fra Spania og jeg er gira på at Eirik skal ha skikkelig kontroll på de greiene her, sier han.

Da Cappelen ikke får svar fra Jensen, sender han to SMS-er til et annet nummer med «Kontakt» og «???» fra Cappelen.

– Nå får ikke jeg noe svar. Da tar jeg kontakt med ham på tjenestetelefonen. Da får jeg etter hvert «Ok» tilbake.

Eirik Jensen nekter for å ha noe med Cappelens virksomhet å gjøre.