29. aug 2018

Ville fjerne Cappelen fra rettssalen - slik svarer Spesialenheten

Spesialenheten-aktor Guro Glærum Kleppe redegjorde i sitt innledningsforedrag for hvorfor saken mot Jensen og Cappelen føres sammen i Borgarting lagmannsrett. Som Dagbladet skrev i går, ville Eirik Jensens forsvarere fjerne Cappelen fra rettssalen.

– Grunnen til at disse sakene forenes under ankebehandlingen er at bevisene henger så tett sammen. For den avgjørelsen dere skal ta, har tidligere behandling mindre betydning. Dere skal vurdere bevisene som presenteres her, men denne informasjon underveis er nødvendig for å kjenne sakens gang. Det er også bakgrunnen for at det er to påtalemyndigheter til stede. Spesialenheten har ansvar for saken mot Jensen og aktor fra statsadvokaten mot Cappelen, sier hun.

Slik Dagbladet skrev i går, har Jensens forsvarere også anført at de mener statsadvokat Lars Erik Alfheim kan være inhabil, fordi han har deltatt i aktoratet mot Jensen.

Hun sier det ble avklart under rettsforberedende møter hvem som skal føre hvilke beviser for lagretten.

Ukjent drama i kulissene: Ville fjerne Cappelen fra rettssalen

29. aug 2018

Følg innledningsforedraget direkte i videovinduet

Klokka 09.05 er rettsmøtet med planlagt oppstart klokka 09.00 ennå ikke begynt. Både Eirik Jensen og Gjermund Cappelen har akkurat ankommet rettssalen. Eirik Jensen er, som i går, ikledd en hvit skjorte og en brun skinnjakke. Gjermund Cappelen har på seg blå skjorte og vest.

Juryen kom inn først 09.06 i dag tidlig.

Guro Glærum Kleppes innledningsforedrag i går var stort sett en reprise fra det hun holdt i Oslo tingrett i fjor. Her finner du et sammendrag av det:

Spesialenheten etterforsket hva slags vær det egentlig var da Jensen sendte SMS: «Fint vær»

29. aug 2018

Klare for dag to

Retten settes klokka 09.00 også i dag. Da vil Guro Glærum Kleppe fortsette sitt innledningsforedrag, før Eirik Jensens forsvarere får komme med sine bemerkninger.

Det er ventet at de to punktene kan ta hele rettsdagen.

Etter planen skal Eirik Jensen begynne sin forklaring for Borgarting lagmannsrett i morgen, torsdag. Slik ser det også ut til å bli.

Klokka 08.30 i dag tidlig var det bare Spesialenheten-aktorene Jan Egil Presthus og Guro Glærum Kleppe og deres granskere, samt Eirik Jensens revisor, Helge Bettmo, som er til stede av aktørene i retten.

28. aug 2018

Avsluttet for dagen

Rettsforhandlingene er avsluttet for i dag. Den første rettsdagen gikk med på å sette ned en jury på tolv personer. De kan du lese mer om i lenken under.

I tillegg startet Spesialenheten-aktor Guro Glærum Kleppe sitt innledningsforedrag.

Dette skjer i morgen, onsdag:
** Kleppe fortsetter sitt innledningsforedrag i Borgarting lagmannsrett.

** Deretter skal tiltalte Eirik Jensen sine forsvarere få komme med sine bemerkninger til innledningsforedraget.

** Ifølge rettens plan skal Jensen starte med sin forklaring torsdag.

Trym Mogen - Foto: Nina Hansen

Bussjåfør og Natteravn-profil valgt som ordfører i Jensen-juryen

28. aug 2018

De Vibe: – Cappelen er ikke opptatt av Jensen-dom

Cappelens forsvarer, Benedict de Vibe, sier til Dagbladet at hans klient ikke er så opptatt av Jensens skyldspørsmål.

– Cappelen får uansett ikke noe mer enn 15 år. For hans ettermæle er det klart at det er et poeng at retten legger hans forklaring til grunn. Sånn sett betyr det litt for ham, men han er ikke så opptatt av om Jensen får 21 år og må sone, sier de Vibe.

Han forklarer samtidig at Cappelen var mentalt forberedt på hva som ventet i retten i dag.

Slik Dagbladet skrev i dag, ønsket Jensens forsvarere at lagmannsretten kunne gjennomføre behandlingen av Cappelens anke på én dag eller to uavhengig av Jensens sak og at Spesialenheten deretter kunne kalle ham inn som vitne mot Jensen. Nå blir han i stedet til stede hver eneste dag i retten.

– Jeg kan forstå Elden og co. når de sier at de ikke vil ha Cappelen der hele tiden, men jeg tror det er en fordel for Spesialenheten at han kan kommentere underveis, sier de Vibe.

Ukjent drama i kulissene: Ville fjerne Cappelen fra rettssalen

28. aug 2018

- Spesialenheten vil mene at lappeteppet styrkes nå

Første dagen i ankesaken mot Jensen og Cappelen ble en relativt kort rettsdag som ble rundet av klokka 15.

– Det er mange elementer som skal på plass, og i dag har det vært utskyting av juryen, valg av ordfører og vi har vært gjennom store deler av Spesialenhetens innledning. Her er det mye som skal på plass, sier Dagbladets kommentator Martine Aurdal.

Det er to nye elementer i dag:

Utskytingen av juryen kom på plass tidlig, og rettens tolv jurymedlemmer ble valgt. To skal seinere bli varamedlemmer.

Et annet element er det nye korrupsjonsbeløpet. Aktor Guro Glærum Kleppe nevnte at det var en oppussing av en fritidsbolig som de oppdaget etter den opprinnelige tiltalen fra 2016, og som Jensen ikke skal ha opplyst om.
Denne oppussingen kommer i tillegg til oppussingen av badet som ble tillagt stor vekt i tingretten.

– Spesialenheten har lagt mye vekt på Jensens økonomi og mye av bevisførselen fra Spesialenheten ligger på å bevise at han har brukt mer penger enn han har fått inn. Jensen har drevet en del kjøp og salg på siden og forklart i detalj om dykkeroppdrag fra mange år siden og hvorfor han har tatt ut penger her og der, sier Aurdal.

– Spesialenheten vil mene at dette lappeteppet styrkes nå, legger hun til.

Har økt korrupsjonssummen mot Jensen: - Avdekket hemmelig oppussing

28. aug 2018

Avdekket hemmelig oppussing - har økt korrupsjonsbeløpet i tilalen

Spesialenhetens aktor Guro Glærum Kleppe redegjorde i sitt innledningsforedrag for tiltalen mot Eirik Jensen. Tidligere i dag ble det kjent at korrupsjonsbeløpet i tiltalen har økt siden tiltalen i tingrettssaken.

Beløpet var da på 2,1, millioner. I sin prosedyre argumenterte imidlertid Spesialenheten for 2,4 millioner, noe Oslo tingrett ikke fant bevist. Nå er beløpet på 2,4 millioner i korrupsjonsmidler en del av tiltalen.

– Etter at tiltalen ble tatt ut i januar 2016, avdekket vi oppussing både på bolig og fritidseiendommen Jensen hadde da. Han hadde ikke forklart seg om dette merforbruket. Dette er rettet på i den nåværende tiltalen for å synliggjøre det vi mener er merforbruk, sier hun.

Spesialenheten har i sin økonomietterforskning tatt med alle inntekter og utgifter de har kunnet avdekke på Jensen.

– Spørsmålet er om han har brukt mer penger enn han har tilgang til. Han har hatt en omfattende kontantøkonomi, noe som gjør det vanskelig å
spore. På de ti årene vi har bankopplysninger har han satt inn over 1,3 millioner i bankautomater og post i butikk, sier Kleppe.

Hun nevner også at kjøretøy og mye annet er betalt kontakt.

– Vi har bevis i form av kvitteringer og annet samt forklaringer av Jensen. Det betyr ikke at vi har avdekket all bruk. Vi mener han har brukt mer kontanter enn han har tilgang til, og at han har en annen kilde til kontanter. Korrupsjonstiltalen bygger på at kilden til Jensens kontantbruk er Cappelen, sier hun.

Cappelen har tidligere forklart at Jensen fikk 500 kroner per kilo hasj innført til Norge. Ved 13,9 tonn - som Jensen er tiltalt for - vil dette bety en utbetaling på over seks millioner kroner.

– Vår tiltale bygger på beløpet han minst skal ha mottatt fra Cappelen. Dette bygger på en bevisvurdering. Ordet minst er like viktig som summen, sier hun.

Hans Arne Vedlog

28. aug 2018

Jensens informantpraksis

Kleppe går gjennom Eirik Jensens karriere i politiet, der han har jobbet siden slutten av 70-tallet.

– Han har grovt sagt alltid hatt arbeid knyttet til alvorlig kriminalitet. Siden 2000-tallet har han hatt lederansvar, også for andre i politiet som har hatt informanter, og drevet med andre skjulte politimetoder, sier hun.

I politiets registre har Cappelen vært registrert som informant fra tidlig 90-tall til 2010.

Hun går dermed gjennom politiets informantinstruks, der det kommer fram at informant og behandler ikke skal ha sosial kontakt utover jobben og at det alltid skal føres rapporter, samt alltid være to tjenestepersoner til stede under møter med informanter. Jensen har flere ganger ikke fulgt disse instruksene, men har selv sagt at han behandlet Cappelen som en kilde. Jensen er ikke tiltalt for å ha brutt instruksene i kontakt med kriminelle, men Spesialenheten mener det underbygger skyld at han ikke har ført rapporter eller hatt med andre på møter.

– Er det fordi kontakten ikke handler om informantvirksomheten? Er det fordi den handler om politiets ressurssituasjon, om laster er stoppet av tollvesenet eller annet om politiet? spør Kleppe retorisk.

Deres bevifsørsel vil handle mye om hva slags informasjon Eirik Jensen hadde. For eksempel om han ble varslet om en transport ble stoppet på grensa, hvem politiet etterforsket og om politiets ressurser.

Eirik Jensens hemmelige liv som politimann

28. aug 2018

Dagbladets kommentator om uenigheten om blomsterspråket

Til nå har Spesialenhetens aktor, Guro Glærum Kleppe, gått gjennom tidslinjene og tatt for seg kommunikasjonen mellom Jensen og Cappelen, som er hele 1522 SMSer og e-poster.

Her kommer blant annet blomsterspråket fram, noe som Spesialenheten bruke store deler av bevisførselen i tingretten på.

– Det er mistenkelig språkbruk og det er vanskelig, om ikke umulig, for oss utenfor å skjønne hva dette egentlig betyr, sier Dagbladets kommentator Martine Aurdal.

Hun legger til at Jensen og Cappelen her har ulike forklaringer.

– Begge er enige om at det er et kodespråk. Jensen mener det er brukt for at Cappelens kriminelle kompanjonger ikke skal forstå at han kommuniserer med en politimann, mens Cappelen hevder det brukes for å kunne snakke om når det er trygt for ham å motta store narkotikainnførsler til Norge.

Spesialenheten sjekket i tingretten SMSene opp mot andre hendelser. De har sjekket når narkotikaen kom til Norge den dagen SMSen kom, og om prat i SMSen om «fint vær» faktisk kan bety at det var fint vær den dagen.

– «Av 100 møtte kun 90»-SMSen som ble tillagt stor vekt i tingretten, mener Spesialenheten betyr at Jensen burde fått 100 000 kroner, men bare fikk 90 000, forklarer journalist Trym Mogen.

– Forsvarerne og aktor kranglet om hvorvidt disse tidslinjene burde legges fram i dag. Forsvarerne ville ha inn informasjon om andre aksjoner som skjedde på denne tiden. Det fikk de ikke og mener derfor ikke informasjonen er objektiv, sier Aurdal.

28. aug 2018

Strider fortsatt om «Mr. Good»

Et sentralt stridspunkt i saken mot Eirik Jensen har vært SMS-er fra Cappelens telefon til «Mr. Good» - et navn funnet på Cappelens telefon. Spesialenheten mener at tekstmeldingene fra desember 2009 viser at Gjermund Cappelen venter på en innførsel, og at Jensen, som Spesialenheten mener er lagret som «Mr. Good» på Cappelens telefon, bidrar med informasjon angående politiets ressurser.

Men Spesialenheten har ikke funnet disse meldingene på noen av Jensens telefoner, og Jensen bestrider at han er «Mr. Good». I tidslinjene er derfor meldingene fra «Mr. Good» ikke ført opp under Jensens navn. «Mr. Good» hadde nederlandsk nummer, og politiet fant et nederlandsk SIM-kort i buksene hans.

Meldingene mellom «Mr. Good» til Cappelen, som ble sendt i dagene før Barack Obama var i Oslo for å motta fredsprisen, gikk som følger:

«Mr. Good»: «Stille. Stille.»

Cappelen: «OK»

«Mr. Good»: «Ja det ser bra ut!

«Mr. Good»: «Stille som i graven her.»

Søndag 6. desember skriver Cappelen: «Hjemme? Tror de er på plass»

«Mr. Good»: OK.

- Stille som i graven her

28. aug 2018

Hasjligaen sentrale

Slik det ser ut så langt i den første dagen av ankesaken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen, vil Cappelens hasjliga bli sentrale vitner. Samtlige medlemmer av hasjligaen er innkalt som vitner. Det gjelder blant annet personer med tilnavn som «Rørleggeren», «Øst», «Land Cruiser», «China» og «Nordlendingen». Cappelen hadde omfattende kontakt med flere av disse da han var under skjult etterforskning og telefonen hans ble avlyttet.

Spesialenheten-aktor Guro Glærum Kleppe redegjør nå for juryen hvordan disse nettverkene og annet omfattende materiale er omtalt i Spesialenhetens dokumenter. Juryen får for øvrig ikke lov til å bla i de omfattende tidslinjene, og kan bare slå opp på sidene de får beskjed om. Som Eirik Jensens forsvarer John Christian Elden sier, får de ikke «åpne presangen før julaften».

28. aug 2018

1522 kommunikasjonshendelser

Kleppe i Spesialenheten redegjorde i retten for de 1522 kommunikasjonshendelsene de har mellom Eirik Jensen og Gjermund Cappelen. I saken i Oslo tingrett opererte de med 1523 kommunikasjonshendelser, men det er uklart om noe har blitt strøket siden den gang.

Kommunikasjonen er fra perioden oktober 2009 til februar 2014. Spesialenheten er imidlertid sikre på at det finnes mer kommunikasjon mellom de to.

I meldingene framkommer blant annet blomsterspråket. Helt sentralt i saken står et stort antall tekstmeldinger sendt mellom de to mennene av typen «kontroll her», «stille», «solskinn», «stille og sol», «feriemodus over hele linja», «kontoret er tynt bemannet», «det er meldt knallvær», «en mann i grøfta, skal se på skadene på bilen». Spesialenheten mener meldingene omhandler Cappelens hasjvirksomhet, og at dette gjør at Jensen har medvirket til smuglingen.

Det er funnet sju telefoner og ti SIM-kort hos Eirik Jensen. Telefonen han brukte da Gjermund Cappelen ble pågrepet i desember 2013 er aldri funnet. Til sammen 37 telefoner ble beslaglagt hos Gjermund Cappelen.

28. aug 2018

Cappelen leser dokumenter - Jensen stirrer i bordet

Alle rettes aktører fikk nå utdelt to permer hver. Det betyr over 40 permer. De inneholder tidslinjer, Eirik Jensens ansettelsesforhold og annen dokumentasjon som skal brukes i utspørringen av Eirik Jensen, Cappelen og andre vitner.

Gjermund Cappelen har selv tatt på seg briller og ser ut til å lese dokumentene selv. Cappelen har brukt de siste ukene i Ila fengsel til å lese dokumenter. Hasjbaronen fra Bærum er kjent for sin særdeles gode hukommelse.

Eirik Jensen har på sin side tatt av seg brillene og stirrer ned i bordet samtidig som han sporadisk sjekker klokka. Jensen sa til Dagbladet tidligere i dag at han nå har lest saksdokumentene, noe han ikke hadde gjort i forrige runde.

Samtidig går aktor Guro Glærum Kleppe gjennom episoden da Cappelen og Jensen møttes for første gang i 1993.

Eirik Jensen rett før ankesaken starter: - Jeg var ikke mentalt til stede i forrige runde

28. aug 2018

Elden taus om juryutskytingen

Dagbladets reporter Trym Mogen og kommentator Martine Aurdal diskuterer saken i pausen som skal vare fram til klokka 12.30.

Jensens forsvarer John Christian Elden vil ikke kommentere hvorfor han valgte å skyte ut en pensjonert økonomikonsulent på 60 år og en pilot på 31 år.

Martine Aurdal forklarer imidlertid at to av de tre som ble skutt ut kom fra Cappelens hjemkommune Bærum.

– Det kan ha vært en del av begrunnelsen, sier hun.

Aurdal forteller også at de tolv jurymedlemmene bare har lov til å snakke med hverandre om denne saken i fem måneder framover, og at de nok vil bli godt kjent med hverandre.

Annstein Garnes (52) ble valgt til juryens ordfører, og har tidligere vært i medienes søkelys som leder for en Natteravn-gruppe og velforening i Groruddalen.

– Ordførerens jobb blir å legge til rette for at alle jurymedlemmene får redegjøre saken og komme med sine synspunkt, sier Aurdal.

28. aug 2018

Innledningsforedrag

Aktor i Spesialenheten, Guro Glærum Kleppe (i midten), holder nå sitt innledningsforedrag for Borgarting lagmannsrett.
Hun la blant annet vekt på en episode fra 10. desember 2013, da politiet spanet på Jensen og Cappelen. Spaningen skjedde utenfor Kiwi i Grønlandsleiret, like etter at politiet hadde fingert et innbrudd i Cappelens hasjlager på Røa.

Hun leste opp domsslutningen på 21 år i Oslo tingrett, og fortalte om pågripelsen av Jensen og Cappelen i henholdsvis februar 2014 og desember 2013.

Ingenting av det Kleppe har referert til så langt er nytt, og du kan lese en fyldig oppsummering av Jensen-saken her.

Hans Arne Vedlog

Dette er Jensen-saken