11. okt 2018

– Ikke oppgitt til skattemyndighetene

Jensen forteller om noen håndlagde miniatyrbiler i blikk som han mener han fikk 30 000 kroner for, men at han ikke husker hvem han solgte det til.

– Det er som om du skulle huske SMS-er du sendte til din kone i forrige måned. Jeg har gjort så godt jeg kan, men jeg husker ikke, sier Jensen.

Jensen forteller nå en historie om da han var i brigaden i Nord-Norge og at han kjøpte en bulka amerikansk bil av en nordlendning som han fikk biloppdrettere ved Setermoen til å hjelpe ham med å fikse. Ifølge Jensen kjøpte han bilen for rundt 9000 og fikk solgt den for over 60 000.

– Nå snakker du om en episode for over 40 år siden. Kan du huske noe mer fra disse nylige?

– Cappelen beskrev meg som en gjerrigknark. Jeg har alltid spart, sier Jensen.

– Jeg har aldri tenkt mer på det, fordi disse pengene har vært tilgjengelig. Jeg har ikke noen annen forklaring på det enn det.

– Hvordan er forholdene til skattemyndihgetene?

– Det har fulgt meg hele livet med å ha kontanter, sier Jensen.

– Er det oppgitt?

– Nei det tviler jeg på, sier Jensen om kontantene han har hatt.

– Hva er årsaken?

– Dette er noe som har fulgt med hele livet. Jeg har ikke reflektert så nøye over akkurat det, sier Jensen.

11. okt 2018

– Ikke oppgitt til skattemyndighetene

Jensen forteller om noen håndlagde miniatyrbiler i blikk som han mener han fikk 30 000 kroner for, men at han ikke husker hvem han solgte det til.

– Det er som om du skulle huske SMS-er du sendte til din kone i forrige måned. Jeg har gjort så godt jeg kan, men jeg husker ikke, sier Jensen.

Jensen forteller nå en historie om da han var i brigaden i Nord-Norge og at han kjøpte en bulka amerikansk bil av en nordlendning som han fikk biloppdrettere ved Setermoen til å hjelpe ham med å fikse. Ifølge Jensen kjøpte han bilen for rundt 9000 og fikk solgt den for over 60 000.

– Nå snakker du om en episode for over 40 år siden. Kan du huske noe mer fra disse nylige?

– Cappelen beskrev meg som en gjerrigknark. Jeg har alltid spart, sier Jensen.

– Jeg har aldri tenkt mer på det, fordi disse pengene har vært tilgjengelig. Jeg har ikke noen annen forklaring på det enn det.

– Hvordan er forholdene til skattemyndihgetene?

– Det har fulgt meg hele livet med å ha kontanter, sier Jensen.

– Er det oppgitt?

– Nei det tviler jeg på, sier Jensen om kontantene han har hatt.

– Hva er årsaken?

– Dette er noe som har fulgt med hele livet. Jeg har ikke reflektert så nøye over akkurat det, sier Jensen.

11. okt 2018

– Må kaste fram en mulighet

Jensen lurer på om også eks-samboeren kan ha stått for noe av kontantøkonomien. I avhør forklarte han at hun var et kortmenneske og var veldig opptatt av orden.

– Jeg kan likevel ikke utelukke i dag at også hun har brukt penger. Jeg må kaste fram en mulighet for det.

– Hvor setter du inn penger?

– Jeg har en plan om å bruke penger. Det handler om å betale regninger. Det kan være en tid for å bruke penger. Det kan også være uforutsette ting, og da er det godt å ha litt på kistebunn. Det er sånn jeg har tenkt. Samtidig har jeg drevet kjøp og salg, som man bruker kontanter på, sier Jensen.

Han forklarer blant annet at han hadde tenkt å trappe ned på politiyrket, at han ville reise litt, fikse på biler og motorsykler.

– Betyr det at du i forberedelsene til å bli pensjonist bruker penger?

– Ja, det høres litt rart ut, men jeg er en rastløs sjel og har prosjekter, sier Jensen.

11. okt 2018

– En ensidig framstilling

Presthus går videre til 2013 og sier det her er snakk om 13 innskudd på til sammen 125 388. Medregnet kontantforbruket det året er den samlede kontantbruken på 336 879 kroner, ifølge Spesialenhetens analyser.

Etter at Cappelen ble pågrepet 19. desember 2013 er det registrert bare ett kontantinnskudd, 14 000 kroner i Handelsbanken i Sverige den 16. januar 2014.

– Dette er en relativt ensidig framstilling av faktum. Det som er kommet inn og det som tas ut av konto og kan komme inn igjen er ikke med her. Tilganger, og det jeg har fått utenom, hvis du skjønner hva jeg mener? sier Jensen.

– Jeg skjønner hva du mener. Spørsmålene nå går konkret på innskuddene.

– Ja, og det gir et feil bilde hvis du ikke tar med andre veien, sier Jensen.

– Der er ikke bare kontantbeholdningen. Jeg hadde motorsykkelsalg. Det er også biler. Sånn jeg ser det, og jeg er ikke ekspert, så ser jeg en ubalanse. Det ser veldig mistenkelig ut. Dette er helt åpent, men man må ta med at det er en rullerende kontantøkonomi som har gått i et kretsløp, sier Jensen.

Presthus sier at det ligger andre kontanter i analysen, og spør Jensen hva som ikke ligger det.

– Nå har jeg lest dokumentene, så dette kom litt bardus på meg. I tingretten hadde jeg ikke lest noen ting. Jeg var ikke i stand til å lese dokumenter. Jeg fikk det ikke til. Det hadde vært enklere om min eks-samboer også hadde vært villig til å belyse disse sidene. Det har ikke skjedd. Derfor står jeg alene om å forklare dette, sier Jensen.

11. okt 2018

Pause

Retten tar nå er kort pause fram til 10.40.

11. okt 2018

– Pengene er ikke skjult

Presthus viser til hvitvaskingsreglene og bankenes egne rutiner ved mistanker om hvitvasking.

– Denne måter er i så fall ikke spesielt smart og skjulende, sier Jensen.

– I stedet for større beløp setter du inn mindre beløp hos mindre profesjonelle aktører, sier Presthus og peker på bank på postkontor og bank i butikk.

– De er ikke skjult disse pengene. Da hadde de ligget på kistebunn, sier Jensen.

Presthus viser til en trendrapport om hvitvasking fra Økokrim i 2011. Der vises det til at det ikke er god nok kontroll ved bank i post og butikk at det ikke er god nok kontroll over innskuddene.

– Jeg har ikke tenkt noe sånt. Jeg har ikke prøvd å skjule noen. Det er av bekvemmelighetshensyn når man har brukt automat. Ellers har jeg brukt bank i butikk da, sier Jensen.

– Hvorfor var det bekvemmelig å sette inn penger på to forskjellige steder?

– De ligger jo etter hverandre. Det kan ha noe med at jeg kan ha sjekket lønnskontoen og at jeg hadde 10 000 eller annen sum. Jeg tror ikke det er så veldig mystisk hvis ikke man vil mystifisere det.

11. okt 2018

– Tvangstanker og rutiner

Flere av innskuddene er på 4500 kroner. Jensen forklarte i avhør i 2014 at dette kan ha vært rutine for ham og at det kan ha vært en mekanisme i hodet hans at det er tryggere om han sjonglerer på steder for innskudd.

– Han forstår at dette kan virke veldig mystisk, sa Jensen i avhørene.

I tingretten forklarte også Jensen de hyppige innskuddene med «tvangstanker».

– Tvangsmessige greier, og, det er riktig det jeg sier at jeg har levd med trusler i mange år. Det kan være en grunn til at jeg har gjort det.

– Du sier en mekanisme i hodet?

– Jeg har en del rituelle ting som skyldes kanskje både stress og tjenesten. Dette falt med inn som naturlige forklaringer på tidspunktet og jeg står jo for det. Det er en paranoid tanke kanskje, sier Jensen, og peker på at kriminelle også kan ha vært knyttet til bank.

Han får nå spørsmål om man gikk opp pengespor i etterforskninger i politiet.

– Ja. Jeg gikk på inndragningskurs og hadde en sentral rolle i Operasjon Nemesis. Der var akkurat samme metodikken som dere har brukt et tema, ved å spore opp verdier og tilsvarende. Uten å dra det for langt: Hvis dette hadde vært penger jeg ikke kunne stått for hadde jeg fortsatt å bare bruke kontanter og ikke satt det inn, sier han.

Klokka 19.45 satte han inn 4500 kroner på konto i en butikk. Et kvarter seinere satte han inn 4500 på konto et annet sted

11. okt 2018

I 2012 er det 22 innskudd på til sammen 151 641 og samlet kontantbruk på 276 222 kroner, ifølge Presthus.

– Innskuddene foregår med bare minutters mellomrom, kommenterer Presthus.

– Er det fortsatt kontantbeholdningen som benyttes?

– Ja, jeg kan ikke svare noe annet når jeg ikke har noe annen dokumentasjon, sier Jensen.

Presthus mener overgangen til mindre beløp blir enda tydeligere i 2012.

– Det er ikke noen spesiell forklaring annet enn at det er sånn jeg rutinemessig jeg har gjort det. Hvis det skulle være noe mistenkelig med dette er det de samme postkontorene jeg bruker. Det er helt åpent.

Presthus lurer på hvorfor Jensen først setter inn i en bank og deretter kjøret et annet sted og setter inn penger.

For eksempel har Jensen 3. desember 2012 satt inn kr 5000 i DnB på Råholt, og like etter kr 5000 i Posten på Råholt. Dagen etterpå har Jensen satt inn kr 2 500 i bank på Vormsund.

– Det tror jeg er litt tilfeldig. Jeg tror det knytter seg til penger til min datter eller kjøp av bildeler jeg ventet på å få i oppkrav. Det er en forklaring. Mye av det jeg har overført til min datter har gått via lønnskontoen, sier Jensen.

11. okt 2018

– Det er oppsparte midler

I 2011 har Jensen gjort 17 bankinnskudd på til sammen 167 288 kroner. Mange av summene er på rundt 10 000 kroner.

– Det er oppsparte midler. Jeg vet ikke hvor det kan være fra annet vis, sier Jensen.

– Fra 1. november ser det ut som du endrer handlingsmønster ved innskudd i Norge. Du slutter å sette inn større beløp og går inn på å sette inn på postkontor og post i butikk. Har du noen kommentarer til det?

– Ikke annet enn at det var rundt da bankkontorer ble lagt ned. Det var vel beløpsgrenser osv. i butikk og på postkontorer. Jeg vet ikke om det kan være noe sånt, sier Jensen.

– Jeg har ikke noen annen forklaring enn at det var det jeg hadde av penger. Runde summer, sier den tidligere politioverbetjenten.

Presthus viser til at det er kontantinnskudd samme dag, men i forskjellige banker. For eksempel er det 6. oktober 2011 satt inn kr 9 500 på Råholt, og kr 10 000 i Elverum, mens det dagen etter er satt inn kr 10 000 på Fenstad.

– Det kan vel være at det skal handles noe, sier Jensen.

Ifølge Spesialenheten er øvrig kontantbruk er på til sammen 169 591 kroner - samlet kontantbruk på 336 879 kroner.

11. okt 2018

– Forbruker generer innskudd

I 2010 er kontantinnskuddene på «bare» 61 859 kroner.

To av innskuddene er gjort i Sverige.

– Er det en grunn til at det er satt inn mindre kontanter enn i foregående år?

– Nei, det er vel forbruket som genererer innskudd. Jeg har kanskje ikke hatt så mye forbruk i det tidsrommet, svarer Jensen.

Ifølge Presthus er det ikke funnet noe dokumentasjon på kontantforbruk dette året.

11. okt 2018

– Den summen er bestridt

I 2009 har Jensen et samlet kontantinnskudd på kroner 230 885. Ifølge Preshus var nettoinntekten på rundt 340 000 kroner.

– Det er 62 prosent av netto lønnsinntekt. Så dette er jo et betydelig beløp, sier Presthus.

– Ja, det er jo det. I og med at jeg ikke ser andre inntektskilder, blir svaret det samme som tidligere på hvor pengene kommer fra, sier Jensen.

Ifølge Presthus strekker kontantkjøpene i 2009 seg til 140 875 kroner.

– Den vesentligste delen av det beløpet er kjøpet av en bil til 120 000 kroner.

– Den summen er bestridt. Jeg mente det endte på 90 000, selv om et vitne har sagt 120 000, sier Jensen.

11. okt 2018

– Jeg husker ikke det

Presthus går gjennom kontantinnskuddene i 2008. Beløpene er ofte fra rundt kroner 4000 kroner og opp mot 30 000 kroner.

– Hvor kommer pengene fra?

– Jeg ser ikke her om det kommer andre ting inn fra kjøp og salg eller om det kommer annet inn.

– Her ser vi det er to kontantinnskudd i samme bank med fire minutters mellomrom. Har du noen kommentar til det?

Det ble først gjort innskudd i skranken og deretter i minibank.

– Jeg lurer på om det er noe jeg skulle betale. Jeg husker ikke det. Jeg har hvert fall gått i skranken og levert pengene, sier Jensen.

Innskuddene strekker seg til 146 048.

Ifølge Presthus er det kontantkjøp på 107 725 kroner og kontantbruk på til sammen 353 572 kroner i 2008.

11. okt 2018

– Hvor kommer de pengene fra?

For 2007 er de dokumenterte kontantinnskuddene på 142 900 kroner.

– Hvor kommer de pengene fra?

– Det meste er den samme forklaringen, men jeg vet ikke om jeg har fått på annet vis. Jeg kan ikke med hundre prosent sikker på at det er samme beholdning. Ut fra det som står her må jeg ha et tvetydig svar. Før pappa døde i 2012 fikk min søster og jeg en del penger, så jeg kan ikke svare helt hundre prosent at det er fra kontantkassa, sier Jensen.

Spesialenheten har lagt til grunn kontantkjøp på 12 158 kroner i 2007 og samlet kontantbruk på 155 059 kroner.

Jensen vil understreke at han og eks-samboeren hadde separat økonomi.

– Dermed blir dette galt. Selv om det passer for dere, så har jeg forklart at vi er 50/50 på alt og dermed må dere ta høyde for det. Det som kan knyttes hundre prosent til meg er greit, men det andre må man ta litt hensyn til, sier han.

– Hvis hun også bruker kontanter blir det også et tema, sier Jensen.

– Vi hadde litt sånn mani. Siden vi hadde 50/50 økonomi tok vi begge vare på kvitteringer, men de forteller ikke hvem som kjøper. Dermed kan beregningen bli gal, mener Jensen.

Presthus graver i hvorfor Jensen mener oversikten kan bli gal.

– Enten må man dele alt det er uavklart eier på av to. Jeg stussa på at en stor sum i dokumentet er ført på meg, og man må ta høyde for. For eksempel er det en sum på det jeg tror er 140 000 som uavkortet er satt på meg. Da lurer jeg på om alt det er satt på meg fordi jeg er den mest interessante her, sier Jensen.

11. okt 2018

– Brukte 365 000 i kontanter i 2006

Presthus sier det er dokumentert innskudd på 100 745 kroner i 2006 og ber Jensen kommentere.

– Jeg vet ikke hva som er kjøpt og solgt her. Det er vanskelig å si hvor pengene kommer fra. Jeg vet ikke om alt er kommet fra kontantkassa, sier Jensen.

Ifølge Presthus hadde Jensen kontantkjøp på 264 391 kroner i 2006.

– Det gir et samlet kontantbeløp på 365 136 kroner, sier han.

11. okt 2018

Satte inn 140 000 i kontanter på ett år

Før Presthus går inn på innskudd i 2005, kommenterer Jensen:

– Dette er tall, og jeg har ikke annet å støtte meg til enn innsetting av penger. Jeg ser ikke annet enn mitt eget forbruk som begrunnelse. Jeg ser at det er satt inn penger på forskjellige steder, og at det stort sett har sammenheng med hvor jeg befinner meg.

Presthus ramser opp elleve kontantinnskudd fra Jensen i 2005 på til samen 140 650 kroner.

– Hvilke penger er det som settes inn?

– I utgangspunktet er det oppsparte midler. Jeg husker jeg fikk en del penger fra min moder. Jeg husker ikke eksakt dato, men vet jeg fikk en del, sier Jensen.

Ifølge Presthus har han også gjort kontantkjøp for over 60 000 kroner det samme året.

Jensen påpeker at det er snakk om en rekke enkeltbeløp.

– Jeg finner en del ting som jeg synes er litt merkelige, sier Jensen.