11. okt 2018

– Satt inn kontanter tilsvarende 40 prosent av lønna i 2004

Presthus viser til at Jensen i 2004 satt inn mange tusen kroner av gangeg mens han hadde en nettolønn på rundt 260 000 kroner. Det var snakk om kontantinnskudd på omkring 40 prosent av lønna det året, ifølge Presthus.

– Har du noen kommentar til dette? spør Spesialenheten-sjefen.

– Nei, egentlig ikke, sier Jensen.

– Det er fra min kontantbeholdningen.

– Fra den reserven du har bygget deg opp, som du forklarte om i går?

– Ja.

Han sier han ikke har noen spesiell kommentar til at han har satt inn kontanter tilsvarende 40 prosent av lønna si. Presthus viser til at innskduddene er gjort flere steder i landet.

– Det var vel der jeg var.

Jensen sier han blant annet oppbevarte penger i safer.

11. okt 2018

Nå begynner baderomsdramaet

Presthus påpeker at Jensen i tingretten forklarte at han ikke hadde stor kontantbeholdning da han kjøpte en gård på Romerike i 2005. Jensen er tiltalt for å ha latt Cappelen betale for oppussingen av badet på gården til over 200 000 kroner.

I baderomsoppussingen er det funnet falske kvitteringer med Cappelens fingeravtrykk, samt at både en bekjent snekker og en rørlegger i hasjligaen hans gjorde en del av håndverkerarbeidet. Oppussingen regnes som et av de sterkeste bevisene mot Jensen.

Jensen får nå spørsmål om kontantbeholdningen hans i perioden.

– Kjente samboeren din til kontantbeholdningen din?

– Nei, svarer Jensen.

Jensen understreker at de to hadde separat økonomi og at han aldri har svart konkret på hvor mye kontanter han hadde på tidspunktet.

11. okt 2018

Ny dag

Spesialenheten fortsetter sin utspørring av Eirik Jensen i dag. Retten er omkring fem minutter forsinket.

Det er ventet å bli en tøff dag for Jensen og at Spesialenheten enten vil gå gjennom baderomsoppussingen fra 2005-2006 eller diverse kontantinnskudd.

10. okt 2018

Ferdig for dagen

Økonomispørsmålene blir også det siste som skjer i dag før retten heves. Vi er i gang igjen fra Borgarting lagmannsrett klokka 09.00 i morgen tidlig. Da fortsetter Spesialenhetens utspørring av Eirik Jensen.

10. okt 2018

– Hadde tenkt å kjøpe meg noen prosjekter

Helt avslutningsvis får Jensen spørsmål om hvor mye penger han kan ha hatt da han ble pågrepet i 2014.

– Jeg hadde noe mindre penger igjen. Da hadde jeg de pengene som lå i veggen (30 000 kroner han fikk av Cappelen som Jensen hevder er tilbakebetaling for et lån).

–  Da hadde jeg tenkt å kjøpe meg noen prosjekter jeg kunne jobbe med i pensjonisttilværelsen. Jeg hadde tenkt til å gå av i 2012 / 2013.

– Men innenfor den perioden vi går inn i, 2004 og utover, hvor mye penger har du hatt liggende da?

– Jeg er usikker. Jeg vet jeg tok ut en del penger i nasjonale prosjekter i engangsutbetalinger, men husker ikke eksakt hvor mye jeg hadde liggende da, sier Jensen.

10. okt 2018

– Jeg har hatt penger

Jensen snakket om penger han skal ha fått fra salg av en leilighet, forsikringspenger, båtsalg og en gave fra mora på 150 000.

– Hvorfor så stor kontantbeholdning? spør Presthus.

– Jeg kan ikke forklare annet enn at jeg opererer på den måten. Jeg valgte å ha det sånn. Jeg har hatt en god del penger på konto som er tatt ut og satt inn igjen. Sånn har jeg operert, sier han.

– Hvor mye har du hatt liggende?

– En ganske grei sum. Spesifikt hvor mye, det vet jeg ikke. Det går ut og det går inn. Noen kjøp er dårligere enn andre. Jeg er som en kremmer da, sier han.

– Men hvor mye penger hadde du liggende i 2004, som er starten for Spesialenhetens kontantstrømanalyse.

– Det er vanskelig for meg å si, men tross alt er 2004 14 år siden, så det kan jeg ikke svare på. Men jeg hadde penger. Og de pengene har dere jo sett at jeg har hatt, sier Jensen.

10. okt 2018

– Valpesalg til 50 000

Presthus spør om det kan være andre kontantinnskudd enn biler, motorsykler, dykking og forsikringssaker.

– Det er litt banalt kanskje, men jeg solgte noe valper i perioden jeg bodde i Sverige. Jeg husker ikke om det var norske eller svenske kroner, men kan det ha vært rundt 50 000? spør Jensen i retten.

– De bikkjene ble solgt og ga nok litt inntekter. Vi snakker her om slutten av 90-tallet og starten av 2000-tallet, sier han.

– Og de valpene, hvem kjøpte de? Hvor mange?

– Jeg vet ikke om jeg la de ut på blokcet eller hva jeg gjorde. Det kom i
hvert fall folk og kjøpte dem. Svensker, sier han.

Han sier valpene var et resultat av såkalt «tjuvparring».

Reviser Helge Bettmo i Jensens forsvarerteam har tidligere anslått valpesalget til 52 000 kroner. Les mer under:

Revisor mener valpesalg og gaver fra mor kan motbevise Jensens overforbruk: -Dette hjelper ikke retten. Vi trenger faktum

10. okt 2018

Husker ikke Golf GTI

Presthus begynner å spørre om kjøp og salg av biler.

– Vi var uenige om gevinsten der i tingretten. Det er stort sett det jeg husker Schilling (aktor i tingretten) hang seg opp i. At jeg stort sett bare har kjøpt gamle biler. At det er store fortjenesten, nei, kanskje det er tap, sier Jensen.

– Er totalen tap?

– Jeg var litt mer optimistisk tidligere. Jeg husker ikke alle bilene jeg har hatt, men husker at det var noen tapsprosjekter, sier han.

– Cappelen sier han har gitt deg penger til å kjøpe en bil, sier Presthus.

– Jeg mener det ikke stemmer.

– Stemmer det eller ikke?

– Stemmer ikke, sier Jensen.

Cappelen hevder at han ga Jensen 150 000 kroner til kjøp av en Golf GTI i 1997.

– Jeg tok kontakt med en dame. Hun ville ikke svare og viste til en avdød mann. Vi kom ikke i mål om denne bilen. Jeg husket jeg hadde en Golf CL, sier Jensen.

Ifølge motorvognregistrene kjøpte Jensen en Golf GTI i 1997. Ifølge registeret ble den solgt det samme året.

– Min tidigere samboer - og det har vært en del - hadde en sånn svart golf som Cappelen beskrev.

– Jeg får ikke dette til å stemme. Hadde jeg hatt en sånn bil, hadde jeg ikke hatt noen problemer med å erkjenne det, men husker ikke det. Derfor jeg også tok kontakt med denne damen, sier Jensen.

Se fullstendig oversikt over Jensens biler og motorsykler her:

Her er Harleyene som Spesialenheten gransker

10. okt 2018

– Stjålne gjengsykler og ammunisjon

Ifølge Jensen fikk han syklene utrolig billige av mannen som drev import.

– Han hadde dette som inntektskilde. Han hentet en full container med sykler til Norge. Han gapet ofte litt høyt og kjøpte mye deler i tillegg. Jeg fikk kjøpe til innkjøpspris mot at han betalte toll og moms, sier Jensen.

Spesialenheten viser til et politidokument fra 1996 funnet på Eirik Jensens hjemmeområde.

Dokumentet omhandler eksport av 25 Harley-Davidson i en kontainer i USA som skulle til 52-åringen i Norge. Ifølge dokumentet var ti av syklene i konteineren stjålet og fem sykler var satt sammen av stjålne deler. I dokumentet heter det også at konteineren inneholdt militært utstyr ment for å lage ammunisjon. Ifølge amerikansk tollvesenet var syklene stjålet fra medlemmer av MC-klubber, blant annet Hells Angels, i USA.

Mannen bekreftet at syklene var til ham og sa i tingretten at han fikk dem tilbake etter 1,5 år og at de ikke var stjålet.

–. De ble aldri beslaglagt, og det var intet straffbart forhold med kontaineren. Det kan bevises, hevdet mannen i tingretten.

Jensen sier han ble kjent med episoden i retten og at han ikke vet hvorfor politidokumentet var på hjemmeområdet på hans PC.

– Jeg har ikke peiling, sier Jensen.

10. okt 2018

– Det var kontanter som gjaldt

– Hva gjorde du med pengene du tjente på sykler og dykking?

– Jeg la de til side. Det var en kontantbeholdning jeg brukte da jeg kjøpte sykler, biler og av og til antikviteter.

– På den tida var det verken Vipps eller svipsj eller hva det heter for noe. Da var det kontanter som gjaldt.

Det er også påvist en rekke kontantinnskudd fra Jensen.

I perioden 1. januar 2004 til 1. mars 2014 har han til sammen satt inn over 1,3 millioner kroner i norske og svenske banker.

10. okt 2018

– Tjente fra 50 000 og oppover per motorsykkel

Jensen får spørsmål om motorsykler har vært en kilde til kontantøkonomien.

Jensen forklarer at han kjente en mann som drev import av Harley-Davidson til Norge.

Mannen sa i tingretten at Jensen kjøpte rundt ni slike sykler til selvkost på slutten av 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet. Det betyr at han kjøpte de til den amerikanske prisen pluss avgifter. Mannen anslo i tingretten at Jensen kunne kjøpe rundt 70 000 per sykkel, mens Jensen selv har sagt 30 000 - et tall han mener kan være høyere når han i dag forklarer seg i lagmannsretten.

– Jeg hadde en kamerat som nesten hadde monopol på import av Harley fra USA. Det medførte jeg fikk kjøpe for det han ga for dem. Det ble en ganske grei pris. Og grei fortjeneste når du selger videre, sier Jensen.

– Grei fortjeneste?

– Alt fra 50 000 og oppover, sier Jensen.

MC-importør skaffet Eirik Jensen ni Harley-Davidson-sykler: - Han kunne tjene 70 000 per stykk

10. okt 2018

«Kremmervirksomhet»

Spesialenheten-sjef Jan-Egil Presthus har nå begynt på den såkalte kontantstrømsanalysen.

Beregningene fra perioden 1. januar 2004 til 1. mars 2014 konkluderer med et merforbruk for Jensen i perioden på kr 1 662 961. Det ble ikke lagt avgjørende og selvstendig vekt på disse beregningene i dommen på 21 års fengsel fra Oslo tingrett.

– Jeg har kjøpt og solgt motorsykler, hatt forsikringsoppgjør, dykket, fått penger av foreldre, solgt noen biler. Solgt leiligheter og hatt forsikringsoppgjør som på en måte er grunnlaget for at jeg har hatt kontanter, sier Jensen.

Spesialenheten mener beregningene beviser at det det er en illegal kontantkilde og at denne kilden er Gjermund Cappelen.

– Jeg har levd et liv før 2004, og har lagt penger til side. Jeg har ingen annen forklaring enn at dette har gitt avkastning. Jeg har spart penger, og brukt de når jeg har trengt de.

– I hvilke sammenhenger mottatt kontanter?

– I stort sett de fleste. Jeg har valgt å spare og gjort gode og dårlige kjøp, men har sittet igjen med kapital jeg har fordelt utover, sier Jensen.

– Hva er fundamentet for kontantøkonomien?

– Jeg har spart penger, sier han.

Jensen anslår at han tjente 100 000 - 150 000 på dykking gjennom flere år, samtidig som han har pusset opp biler, båter og fått forsikringsoppgjør.

10. okt 2018

Finner ikke spor av «abortert»-kode

– Benyttet du kodespråk med Cappelen? spør Presthus.

– Vi pratet vel et språk vi forsto

– Hva betyr det?

– Vi velger form som på en måte ikke umiddelbart blir lesbart for de som får tak i telefonen, sier Jensen.

Jensen sier at de såkalte værmeldingene om «sol» var innarbeidet mellom han og Cappelen og at beskjeder om fint vær var positive tilbakemeldinger.

Hvilke?

Vært beskrevet både i retten her også andre steder. De er, når det er fint vær, positive tilbakemeldinger. Ikke mer avansert enn det.

– Presthus spør ham om koder han forklarte seg om i 2015, som de ikke har funnet. Det kan ikke Jensen svare på, sier han.

Jensen har tidligere forklart seg om koden «abortert» som ifølge han betyr at en informant må trekke seg ut.

– Jeg kan heller ikke huske at vi har en slik i materialet vårt. Er den benyttet? spør Presthus.

– Nei, jeg tror ikke vi har hatt noen sånn situasjon i hele tatt, sier Jensen.

Jensen om SMS-kodene: - «Min søster har abortert» betyr at han skal komme seg ut

10. okt 2018

Ny forklaring om mystisk sim-kort

Spesialenheten mener at tekstmeldingene fra desember 2009 viser at Gjermund Cappelen venter på en innførsel, og at Jensen, som Spesialenheten mener er lagret som «Mr. Good» på Cappelens telefon, bidrar med informasjon angående politiets ressurser.

Jensen nekter for at han er «Mr. Good», Spesialenheten har ikke funnet disse meldingene på noen av Jensens telefoner, bare på en av Cappelens, hvor det er funnet tekstmeldinger fra en kontakt lagret med navnet «Mr. Good».

«Mr Good» er på Cappelens telefon oppført med et nederlandsk nummer. I en bukselomme hos Jensen fant Spesialenheten et nederlandsk sim-kort, som Jensen i retten har sagt at han ikke visste om. Han forklarte i tingretten at det kan ha vært fra et utenlandsoppdrag han hadde i politiet.

I dag sier han noe annet.

– Det mener jeg kom fra en kassert telefon hos politiet. Det vil si telefoner vi har tatt beslag i, sier Jensen.

– Visste du at det var et nederlandsk sim-kort?

– Ikke før jeg ble konfrontert med det.

– Fikk du nederlandske sim-kort fra Cappelen?

– Nei.

«Mr. Good» til Cappelen dager før Obama fikk fredsprisen: -Stille som i graven her

10. okt 2018

Fikk kryptert telefon av Cappelen

Som tidligere omtalt, fikk Eirik Jensen en utgave av Nokias toppmodell N73, av Gjermund Cappelen.

Cappelen hadde kjøpt telefon på Spyshop i Amsterdam.

– Jeg tror jeg fikk den. Slik jeg husker det var dette nymotens greier som ville bli standardverktøy for andre kriminelle. Vi var i en fase hvor vi slet med krypteringsprogrammer på jobben, så vi var interessert i det, sier Jensen.

– Var det en gave?

– Nei, det var snakk om å bringe videre til undersøkelser. Jeg tror det var i omtrent samme tidsrom vi hadde et prosjekt gående på måter å kommunisere på. En som begynte på Kripos var primus motor på det. Alt dette var da interessant. Jeg tror jeg har forklart at jeg leverte denne til en på teknisk kontor, men tror ikke de fant noe særlig ut av den. Jeg fikk den igjen, og den har blitt liggende hjemme, sier Jensen.

Den er sikret 112 meldinger mellom Cappelen og Jensen på telefonen. Ifølge Jensen fikk han telefonen tilbake etter at den hadde vært inne til undersøkelser.

Vil ha svar om kryptert telefon på vaskerommet, en destruert Nokia og Eirik Jensens tjenestetelefon