13. sep 2018

Tidslinjene inndras ikke

Kristel Heyerdahl leser opp dommernes kjennelse.

Hun starter med å si at SMS-ene og tidslinjene er komplette og at det ikke er påvist feil i dokumentet, men at uenighet handler om at flere opplysninger skal legges til.

Hun sier videre at opplysningene ikke er omtvistet og at tidslinjene ikke er argumenterende.

– Vi oppfatter det slik at Cappelen, som Jensen og andre vitner, må forelegges SMS-ene for å forstå dem. Når de ikke husker dem, kan de forklare seg om dem på bakgrunn av hvordan de mener de pleier å kommunisere og relasjoner, sier hun.

Dommerne har bestemt at tidslinjene ikke inndras, men Heyerdahl sier likevel at Elden har et poeng med at aktor stiller litt lukkede spørsmål og påpeker at Alfheim ikke bør være så raskt til å legge til spørsmål «om dette er tilknyttet hasjvirksomheten».

13. sep 2018

Lagdommerne tar pause

Kristen Heyerdahl og de andre lagdommerne tar en 20 minutters pause for å diskutere hvorvidt tidslinjene bør inndras eller ikke.

Elden sier nå, slik som han gjorde i starten av rettssaken, at de har begjært å få sine tilleggsopplysninger inn i Spesialenhetens tidslinjer, noe de ikke har fått gjennomslag for.

13. sep 2018

- Jeg liker dårlig at Elden legger inn sånne forutsetninger

Statsadvokat Lars Erik Alfheim forklarer at han ikke bare har brukt tidslinjene.

– Vi har vært gjennom en lang rekke spørsmål, sier han.

– Det er formuleringen til John Christian Elden jeg reagerte på i går, og som jeg mente var uetisk i går. Jeg liker dårlig at han legger inn sånne forutsetninger, og det gjør han for så vidt hele tida, overfor en lagrett som skal forstå saken.

Alfheim legger til:

– Det at advokat Elden forsøker å ødelegge det, har jeg for så vidt ingen kommentar til, men dette er et viktig grunnlag for at juryen skal forstå saken.

Spesialenheten-aktor Guro Glærum Kleppe sier at tidslinjene ikke er laget for å bruke under politifolks vitnemål.

Hun viser til at Elden sa tidligere at at e-postene i tidslinjene ikke er fullstendige.

– E-postene er fullstendige så langt vi har de. Tidslinjene vi har nå, bare med små rettelser, fikk forsvarerne i juli 2016, sier Kleppe.

Cappelens forsvarer Benedict de Vibe mener spørsmålene som stilles ut fra tidslinjene er relevante både når det gjelder straffeutmåling for Cappelen og skyldsspørsmålet for Jensen.

– Det er nok så bemerkelsesverdig at dette spørsmålet dukker opp akkurat når man skal inn på 2013 og ikke de andre årene, sier han.

Cappelen ble pågrepet 19. desember 2013. Elden på sin side forkarer at han har protestert mot dette hele veien.

13. sep 2018

Elden: - Tidslinjene er ikke bevis

Eirik Jensens forsvarer John Christian Elden starter i retten i dag med å ta opp igjen uenighetene fra i går.

Elden mener tidslinjene, som er et hjelpedokument i retten, blir brukt som en fasit i Cappelens forklaring.

– De er ikke et bevis, sier han.

Elden ber om at de tidslinjene inndras og at lagretten ikke får ha de foran seg under Cappelens forklaring. Elden mener tidslinjene bare bør være grunnlag under forklaringene til politifolkene som har analysert SMS-er og e-poster.

– Det blir brukt som et veikart fra påtalemyndigheten på hvor de ønsker å gå, sier han.

Han fortsetter med å si at de er komplette så lenge det er kommunikasjon mellom Jensen og Cappelen, men at de ikke er bevis i seg selv fordi de er selektive og at det er trukket ut setninger her og der.

Elden påpeker at han protesterte på tidslinjene flere ganger i tingretten.

Jensens forsvarer er nå inne på en sentral del av arbeidet de har gjort i forkant av rettssaken. Elden uttalte til Dagbladet allerede første uka av rettssaken at de har gjennomgått hele denne tidsperioden selv, og at de har selv har ført inn opplysninger de har hentet inn. Disse opplysningene har ikke kommet med i dokumentene i lagmannsretten.

– Er ikke meningen å ta opp dette for å være dum eller uetisk, eller hva jeg ble kalt i går. Jeg tåler mye. Jeg er ganske hardhudet, sier Elden.

Statsadvokaten og Elden i tottene på hverandre: - Uetisk

12. sep 2018

Retten hevet

Retten er nå hevet for dagen. Alfheim har på én rettsdag kommet seg gjennom nøyaktig ett år i utspørringen av Gjermund Cappelen. I morgen vil utspørringen dreie seg om desember 2012, året før Cappelen ble pågrepet. Retten settes igjen klokka 09.00 i morgen, og Alfheim kan bli ferdig med sin del før lunsj.

12. sep 2018

– Så ulovlig som det går an

Cappelen blir spurt om et angivelig møte han hadde med Jensen på en veikro etter at Cappelen har landet på Gardermoen.

Cappelen sier han ikke husker hva som ble snakket om på møtet.

I forkant har han sendt en melding til Jensen.

«Det ser ut som det blir jobbing på tomta i neste uke eller uka etter».

Hans medhjelper «Brusselgeren» tar imidlertid flytoget under det angivelig møtet.

Cappelen får spørsmål om hvorfor «Brusselgeren», som var Cappelens netsjef, ikke kunne være med.

– Dette er jo så ulovlig som det går an å bli. Det er ikke noe en vil involvere folk i eller at gud og hvermann skal vite. Vi har skjult oss mest mulig, sier Cappelen.

12. sep 2018

Cappelen om snustruslene: - Han var fly forbanna

Gjermund Cappelens snusselskap ble blant annet finansiert med penger fra flere kriminelle tilknyttet Oslos underverden. Da selskapet gikk ad dundas i november 2012, begynte trøbbelet for hasjbaronen.

Han skriver til en kollega. «Jeg er på reise. Kommer tilbake i morgen. Vært et helvete med trusler osv.»

– Det var trøbbel i forbindelse med Pure Nordic, og jeg måtte betale. Det har ikke vært noen trusler eller utpressing av meg før det her, sier Cappelen.

Jensen sa i sin frie forklaring at det var flere trusler rundt Cappelen.

Cappelen sier folk var forbanna og ville ha penger etter konkursen.

I begynnelsen desember sender Jensen melding til Cappelen:
«Pakken?» - vet hvem jeg har hatt med å gjøre.
C: «Ja, og flere.»
EJ: «Javel»
C: «Skal forklare i morgen. Pakken er for øvrig ganske rolig, for øvrig ser det positivt ut.»

Ifølge Cappelen er «pakken» en person med pakistansk opprinnelse.

– Eirik Jensen vet det har vært folk av pakistansk opprinnelse i bildet, og spør om det. Pakistaneren hadde investert en million og ville ha tilbake pengene tilbake. Han ringte meg og var fly forbanna. Han ringte ikke bare meg, men andre også.

– Jeg betalte ham en del penger. Han fikk noe penger av meg. Kanskje 200 000 - 250 000 i cash, sier Cappelen.

Jensen håpet revolusjonerende billigsnus skulle få Cappelen på rett kjøl. Slik endte eventyret i grus

12. sep 2018

Hopper over meldinger

Statsadvokat Lars Erik Alfheim hopper over meldinger fra 21. - og 22. november 2012, og opplyser at de vil gå for lukker.

– Det ligger i dagen - og de må for lukket rett. Det er ikke noe blomsterspråk, sier Cappelen.

I dagene etter går det flere meldinger mellom Jensen og Cappelen der Jensen blant annet forteller at han jobber med «vannlekkasje».

12. sep 2018

«Fin julebonus og mye overtidsarbeid»

Cappelen og Jensen skal ha hatt et møte rundt 10. november 2012. Deretter sender politimannen en melding.

«Hei. Han vi snakket om er ikke i styret. Tror derfor på en fin julebonus og mye overtidsarbeid fram mot julerushet.»

Cappelen svarer: «Høres bra ut.»

– Kanskje vi her snakker om et av Eirik Jensens objekter, men denne meldingen skjønner jeg ikke helt. Jeg er positiv i hvert fall til meldingen. Det er mye som skjer i julerushet, og jeg importerer i hvert fall hasj hvert år rundt jul. 12. november er litt tidlig å begynne med julerushet, sier Cappelen.

Han får spørsmål fra lagdommer Kristel Heyerdahl om hva han mener med «Et av Eirik Jensens objekter».

– Jeg Ikke lagt skjul på at vi tidvis snakker løst og fast om hva som skjer i bransjen. Vi har hatt et møte. Jeg forstår ikke hva det betyr konkret at han ikke er i styret, men det er trolig en person vi har snakket om. Seinere kommer det konkrete navn som helt spesifikt er informasjonsting, eller det vi kan kalle politifaglige ting, sier Cappelen.

12. sep 2018

Reagerer på politimøte

Gjermund Cappelens forsvarer reagerer på hvordan politiet håndterte informasjonen Cappelen ga i et møte i med Jensen og to kolleger:

12. sep 2018

Ville til Marokko og se på hasjproduksjon

Cappelen var i slutten av oktober og i begynnelsen av november i Spania. Der skulle han ifølge ham selv planlegge en hasjtransport til Norge. Cappelen er dømt for å ha tatt smuglet rundt 350 kilo hasj fra Spania i desember 2012.

I meldinger til hasjligaen skriver han: «Er i Marokko» og «Er i Marokko og Spania». Han kom seg aldri til Marokko.

– Jeg ville til Marokko for å se på hasjproduksjonen. Det er risikabelt med stempel i pass og elektronisk registrering av reise, så jeg kom meg aldri dit. Jeg ville se produksjonen av hasj. Det var interessant, og jeg har drevet med det hele livet og aldri sett det. Jeg levde meg inn i verden jeg var i, sier Cappelen.

12. sep 2018

«Følger opp det andre anbudet»

I oktober er det mye kontakt med Cappelen og Jensen der det diskuteres et mulig møte.

  1. oktober skriver Jensen til Cappelen: «Hehe, ja det er fint. Følger opp det andre anbudet. Ser ut som konkurrenten vi snakket om sist prøver på nytt. Spennende det da.»

– Det er litt humor her da. Dette gjelder vel en konkurrent av meg i hasjbusinessen. Det er ikke noen konkurrent i informantvirksomhet. Men dette synes han var spennende, sier Cappelen.

Jensen følger opp meldingen.

«Har huset fullt av arbeidsfolk. Masse pes. Du så vel meldingen om anbudet? Fullt fokus på det og.»

– Det betyr at han trenger penger til å gjøre opp for håndverkerne i huset. Anbud kan være konkurrenten, eller et eller annet rundt det og om jeg vet noe. Her er det flere ting som skjer i samme melding, sier Cappelen.

12. sep 2018

«Du kunne fått et tre over deg»

  1. oktober 2012 er Cappelen dømt for en innførsel på cirka 150 kilo fra Nederland.

15 oktober skriver Jensen til Cappelen:

«Fint hvis du kvitterer på meldingene. Virker ellers ikke helt bra.»

«Joda. Stille etter stormen. Blir litt avventende. Du kunne fått et tre over deg.»

Cappelen forklarer meldingene slikt:

– Det betyr at det kunne skjedd noe med meg som var katastrofalt, relatert til sekvensen for to dager siden. Alt er gått som det skal. Eirik er bekymret fordi han ikke har hørt noe fra meg. Jeg jobbet ikke med noe trefelling, sier han.

12. sep 2018

Statsadvokaten og Elden i tottene på hverandre: - Uetisk

Eirik Jensens forsvarer John Christian Elden kritiserer nå statsadvokat Lars Erik Alfheims utspørring av Gjermund Cappelen.

Under utspørringen er omfattende tidslinjer gjennom flere år et viktig dokument aktørene i retten bruker.

Elden mener statsadvokaten konkluderer ut fra tidslinjenen hva som har skjedd, selv om Cappelen ikke sier han husker konkret hva som skjedde eller kan bekrefte.

– Tidslinjene kommer med konklusjon. Gjennomgående blir tidslinja fasit i stedet for hva han forklarte seg om, sier Elden.

– Når han svarer: «Husker ikke», vi hører også hvordan spørsmålene blir stilt. Kanskje slik og sånn? Vi hører også det, sier Elden.

Forsvareren mener det er et poeng at Cappelen spørres ut.

– Dette er ikke et hjelpemiddel å forklare seg ut fra. Det blir veldig rart, sier Elden.

Lagdommer Kristel Heyerdahl påpeker at tidslinjene har vært et hjelpedokument lenge kjent for aktørene, og at hun har vanskelig å se innvendinger til det som står på dem.

Da øker temperaturen i retten.

– Det Cappelen forklarer seg om, har han funnet på her og der, sier Elden, når Alfheim bryter inn.

– Du kan ikke si sånn.

– Jo, jeg gjør det. Det lages en fasit, sier Elden.

–Dette er oppspinn fra din side, Elden. Dette finner jeg meg ikke i. Jeg synes det er en uetisk måte å opptre på fra advokat Elden, svarer en stram Alfheim.

– Mitt poeng er eksaminasjonsformen. Det er den jeg diskuterer og tar opp. Man kan ikke eksaminere ut fra at her en en fasit, sier Elden.

– Jeg eksaminerer ikke ut fra en fasit, så da er vi ferdig med den biten, sier Cappelen.

12. sep 2018

– Litt vel masete

Cappelen forklarer seg nå at han opplever Jensen som vel masete i slutten av september og begynnelsen av oktober 2012. Samtidig får Cappelen spørsmål om angivelige møter mellom han og Jensen.

– Jensen var litt vel mye på. Jeg har snakket med folk i utlandet som sier det tar litt tid, forklarer Cappelen.