10. okt 2018

- Cappelen har sjarmert mange

Presthus spør Jensen om hvordan kontakten og møtene mellom han og Cappelen fungere.

– Han hadde en kontaktflate som gjorde ham spesiell som kilde. Han kjente kriminelle, men hadde en fasade som i øyeblikket var en vellykket forretningsmann, så en rolle som vellykket kriminell. Det gir ham troverdighet, og det har vi dratt nytte av. Cappelen har sjarmert mange.

– Framsto han som en vellykket kriminell overfor deg?

– Nei, det var aldri tema.

Han peker på Cappelens fin biler og klokker som tegn på en vellykket forretningsmann.

– Er det det som var ditt bilde av C? Det du tenkte da dere møttes?

– Han skrøt mye av prosjektene sine, og må ha greid å sjarmere flere enn meg. Advokaten også har dokumentert at det ikke var noen grunn til å tenke kriminalitet, hevder Jensen.

– Din forklaring er at du aldri oppfattet den kriminelle virksomheten?

– Jeg hadde mnstanker om at han drev med noe ulovlig. Men her må man veie tilgang på informasjon opp mot magefølelse, sier Jensen.

10. okt 2018

– Ble vervet fordi han var kriminell

I informantinstruksen heter det at politiets informantbehandler skal gjøre rede for informantens pålitelighet og motiv.

– Han ble vervet fordi han var kriminell. Han hadde en kriminell cv, og hans kriminelle venner har røket en etter en. Intensjonene hans var i en periode ganske ideelle. Det var kanskje en måte å komme seg ut av sitt eget misbruk på. Motivasjonen fikk jeg aldri spesifikt, men han leverte i hvert fall, sier Jensen.

– Dere hadde kontakt i 20 år og du forsto aldri motivasjonen?

– Nå drar du det veldig langt ut. Skal du definere ordet motivasjon, inneholder det mange forskjellige elementer. For meg var det nok at han var motivert. Han kom tilbake i 2000 og ville komme i gang. Fordi det var et meningsfylt arbeid. Det har vært jevnlig leveranse av informasjon, og det styrker jo at han har motivasjon.

10. okt 2018

Se video!

Dagbladet hadde i går med seg NRKs krimkommentator Olav Rønneberg, som forklarer hvorfor denne uka i retten er skjebnesvanger for Eirik Jensen.

10. okt 2018

– Han har fått velge selv

Presthus går nå gjennom flere informantinstrukser, som Jensen erkjenner at han har brutt deler av.

  • Mine øyne ser at det er en forskjell mellom kilder og informanter. Jeg gadde håpet at det vi ikke skulle bruke så mye tid på dette, men tydeligvis så er det viktig. Det handler om å forebygge, avdekke og forfølge straffbare handlinger. Det syns jeg at jeg har gjort. Og å skulle stå her i krigen og diskutere definisjonen om Cappelen er informant eller kilde ...

– Definisjonen i punkt to er at en kilde gir informasjon i engangstilfelle. Du døper om Cappelen til kilde, og viderefører samme kontakt etter at du døpte ham om til kilde, sier Presthus.

– Døpe?

– Du brukte begrepet omdøpe selv i din frie forklaring, sier Spesialenheten-sjefen.

– Jeg tar han ut av definisjonen som informant, der han kjørte inn mot spesifikke miljøer. Han har alltid fått velge selv hvilke opplysninger han skulle komme med. Men han dekket flere miljøer. Da er vi i grenseland på hvorvidt han er informant eller kilde, sier Jensen.

10. okt 2018

– Nå drar du meg litt i gang

Jensen får spørsmål om det var en arbeidsmessig belastning å være tilgjengelig for Cappelen hele tida.

– Det har vært en livsstil. Det har kostet. Men det var en livsstil.

– Nå drar du meg litt i gang! sier Jensen til Prethus.

– Disse tidslinjene, de er uttrekk over en periode mellom Cappelen og meg. Det hadde vært artig om Spesialenheten hadde sett på andre behandlere. For jeg tror ikke dette er unikt. Jeg skal ikke si at dette ikke er underlig, men går man videre ut og sjekker ser man at det er ganske tett kontakt mellom flere og spesielt i operative saker. Dette er nok litt øyet som ser, sier han.

– Hva med det å søke annerkjennelse? Var ikke det viktig?

– Nei, faktisk ikke. Det har jeg aldri brydd meg om. Jeg liker ikke prate om meg sjøl. Bra tilbakemeldinger er hyggelig, men det jeg har hatt som vane er å rose mine tjenestemenn. Jeg fremmer aldri meg selv, sier han.

– Men du ba eksplisitt om å ha mediekontakt? sier Presthus og viser til Jensens stillingsinstruks.

– Det var for å få ut det rette budskapet. Dette var i kjølvannet av det hemmelige prosjektet i 2011. Det jeg da ønsket å klarere var at vi hadde en positiv utvikling på Oslos gjeng- og MC-mlijø som vi kunne være stolte av. Det er ingen promotering av Eirik Jensen, sier han.

10. okt 2018

Jensen om luksusklokkegave: - Skulle åpenbart sagt fra

Jensen fortsetter å si at understreke at han behandlet Cappelen som kilde, og ikke informant og at han derfor ikke han hadde en veileder i politiet.

Jensen erkjente under sin forklaring at han i 2009 fikk en klokke av det ekslusive merket Tag Heuer av Cappelen. Klokka skal ha hatt en verdi på 22 490, men det er betalt 17 000 for den. Ifølge Jensen leverte han denne tilbake til Cappelen, noe hasjbaronen nekter for.

– Er ikke det en hendelse som skulle vært drøftet med noen? spør Presthus.

– Jo, helt åpenbart. Men jeg syns jeg gjorde det på rett vis og jeg syns jeg fulgte normverket. Jeg burde sagt fra, men det gjorde jeg ikke fordi jeg umiddelbart returnerte den, sier han.

10. okt 2018

– Jeg skal ikke være hoverende eller belærende

Jensen er veldig opptatt med å understreke, slik han var i tingretten, at han behandlet Cappelen som kilde, og ikke informant.

Han blir nå konfrontert av læreboka «Politiets bruk av informanter. Et nødvendig onde» av Anders Rasch-Olsen som nå er sjef på Spesielle Operasjoner i Oslo-politiet - Eirik Jensens gamle jobb.

– Nå konfronterer du med meg en bok fra 2011, og her snakker vi om år 2000, sier Jensen.

– Vi kommer tilbake til det.

I boka skisseres rollen til en informantveileder, og Jensen får spørsmål om hvorfor han ikke hadde det.

– Hva skal man svare på det. Ser man på punktene, og nå skal jeg ikke være hoverende eller belærende, men jeg må kommentere det. Mange punkter skal ivaretas. Jeg var en av de første som fikk innført dette prinsippet. Dette systemet ble aldri evaluert. Dette tok så mye kapasitet og tid å fylle alle punkter. Det ble for byråkratisk. Jeg er ikke byråkratisk, sier han.

10. okt 2018

– Skjebnen til folk ligger i digitale registre

– Det er ikke ført møtelogg. Til dels har det en ressursmessig begrunnelse fra deg, at det er mye arbeid.

– Det er feil oppfattet. Definisjonen informant/kilde, det er to litt forskjellige rutiner for hvordan man dokumenter bruken av disse folkene. Og jeg, paradokset er at jeg står i åpen rett og forklarer detaljer jeg normalt sett ikke ville forklart, sier Jensen.

Han går sånn inn på den reviderte informantinstruksen fra 2011 og at den medfører opptak på bånd.

– Jeg har da valgt å benytte Cappelen som kilde. Jeg kan ikke si med hånden på hjertet at jeg er bekvem med systemet som det er nå. Skjebnen til folk ligger i digitale registre, det er jeg ikke bekvem med. Derfor har jeg flere kilder enn informanter, sier Jensen.

10. okt 2018

– Cappelen er ikke noe skjult objekt

– Det er et paradoks: Du omtaler Cappelen som etterkrigstidas beste informant, og det finnes en instruks som omfatter informanter. Ville det ikke vært vesentlig å overholde regelverket når man har en slik ressurs?

– Nei. Jeg er usikker på om det er utslagsgivende for min vurdering av Cappelens kapasitet. Jeg tror egentlig det har vært en tilnærmet aksept. Ingen har spurt, og han er ikke holdt i skjul. Han er lånt ut og omtalt i seksjonen. Han er ikke noe skjult objekt, om det er det du ønsker å framstille.

– Mange har visst om Cappelen.

Jensen sier videre han tenkte over dette i bilen i går ettermiddag.

– Jeg vil gjerne utdype mer om hvem som visste om Cappelen. Det blir en snakkis når man låner ham ut til andre stasjoner. Men samfunnsoppdraget kommer først. Da tar de kontakt med meg, de visste at jeg hadde en bra informant og jeg var velvillig til å låne ham ut.

10. okt 2018

– Uproblematisk å møte ham alene

Gjermund Cappelen blir for øvrig 52 år gammel i dag, og tilbringer fødselsdagen på tiltalebenken sammen med forsvarerne Benedict de Vibe og Kaja de Vibe Malling.

Samtidig fortsetter Spesialenheten-sjef Jan-Egil Presthus å spørre Eirik Jensen om Cappelen-møter han har hatt alene og med andre eventuelle politifolk.

– Fra 2008 til 2013, er det registrert cirka 30 møter mellom Cappelen og meg, sier Jensen og sikter til tidslinjene.

Han sier at en av hans tidligere kolleger har antydet at han var med på 20 møter fra midten av 90-tallet.

– Det kan ha dekket et ganske langt tidsaspekt.

Han sier samtidig at han har lånt ham ut til andre.

– Hvorfor har dere hatt møter alene?

– Har bygd opp et forhold som gjør det uproblematisk for meg. Har hatt andre roller i forhold til misbruk og personlige ting. Dette forholdet gikk nok litt lenger, sier Jensen.

10. okt 2018

Fortsetter grillingen

Eirik Jensen har kasta skinnjakka til dag to og står oppreist i vitneboksen i det juryen kommer inn like etter klokka 09.00. Dommerne vil straks sette retten her i Borgarting lagmannsrett.

09. okt 2018

Avslutter for dagen

Presthus avslutter dagens utspørring med hvorfor Jensen brøt informantinstruksen ved å ikke varsle sine nærmeste ledere om informantvirksomhet.

– Det ble en del av virksomheten min. De visste jeg drev med informanter, sier han.

– Det er spesielt som leder, hvorfor bryte instruksen?

– Det ble på 20 år ikke ført disiplinærsak på bakgrunn av brudd i instruksen. Så jeg tok vel sjansen da, så lenge det ga resultater, sier han.

Retten heves dermed for dagen, allerede før klokka 15.00. Retten settes igjen klokka 09.00 i morgen tidlig. Da fortsetter Spesialenhetens utspørring av Jensen.

09. okt 2018

Fikk luksusklokke av Cappelen: – Jeg ble «taken by surprise»

Jensen har erkjent, og gjentar i dag, at han i 2009 fikk en klokke av det eksklusive merket Tag Heuer av Cappelen. Klokka skal ha hatt en verdi på 22 490, men det er betalt 17 000 for den.

På kjøpskvitteringen fra urmaker Bjerke i Karl Johan er navnet og kundenummeret til Eirik Jensen.

Jensen forklarte i retten at han ga klokka tilbake fordi han skjønte at det ikke var riktig at han skulle motta en slik gave, mens Cappelen nekter for å ha fått klokka tilbake.

I dag fikk han igjen spørsmål om hvorfor han tok imot klokka, som var et brudd på informantinstruksen.

– Jeg ble «taken by surprise», for å si det sånn. Jeg fikk en bærepose jeg så det var en klokke i, med en kvittering. Jeg husket ikke dette før jeg ble forevist kvitteringen. Denne leverte jeg tilbake i ettertid, og det var dumt av meg å ta den imot.. Men den måten jeg har håndtert det på er faktisk innenfor regjeringens veiledning for håndtering av gaver, at du skal returnere den så fort som mulig når du skjønner at det er en verdi.

– Når informanten da kommer med en påskjønnelse, er ikke samarbeidet blitt så usunt at det bør brytes?

– Ja, det burde nok vært brutt da. Men jeg mener at jeg, ved å levere den tilbake, så gjorde jeg det jeg skulle gjøre. Man kan helt sikkert kritisere meg for at jeg ikke avbrøt, men det var nå en gang slik at hvis man har en kilde som gir god informasjon så strekker man seg da litt vel langt for å fortsette å ha tilgang til den type informasjon, sier Jensen.

09. okt 2018

– Jeg har strukket strikken langt

– Det å drive med informantvirksomhet kan gjøre deg kynisk og kald. Bli resultatorientert. Men jeg lovte faktisk faren hans at jeg skulle prøve å hjelpe ham, og det mener jeg at jeg har gjort, sier Jensen om Cappelens rusproblemer.

– I instruksen står det at det ikke er greit med privat omgang. Hva tenker du er hensikten her?

– Når vi bruker en informant så hardt, er det da riktig å snu ryggen til? Nei, mener jeg, og det er vel grunnlaget for at jeg brøt det. Det er mulig at jeg har strukket strikken langt, men jeg mener egentlig at det er en menneskelig side i dette som blir den tapende mot instruksen. Og jeg gjorde de prioriteringene, at jeg ville forsøke å holde ham i skinnet, også kan det tolkes i alle retninger. Og det må jeg stå for nå.

– Du tenker ikke at dere ble for nære?

– Jo, det har jeg sagt.

– Det er utvekslet personlig informasjon. Hvorfor?

– Det er vel sånn det blir da. Og det er vel det som er litt av det punktet. Litt min måte å gjøre det på. Hvis forholdet blir helt sterilt, blir det helt i forhold til instruksen. Men jeg har lært at å komme under huden koster litt. Du må gi litt av deg selv. Og det ble for oss naturlig. Det er sikkert uheldig og brudd på instruksen det og, sier Jensen.

09. okt 2018

– Cappelen syns det var meningsfylt

– Er det hendelser i samarbeidet mellom deg og Cappelen som burde ført til avslutning av forholdet?

… Kanskje rusbruken. Men det er en kalkulert, utilsiktet greie veldig mange informanter sliter med, sier Jensen.

– Han var veldig rusbelastet da du rekrutterte ham?

– Ja, men i sånne type vervinger er det ofte en greie du må forholde deg til.

– Det er det eneste du ser?

– Det er lett å være etterpåklok, men det er noe av det som kan være en av grunnene.

– Dette med at man skal skaffe rede for motivene. Hvordan vurderte du Cappelen sine motiv gjennom 20 år?

– På det tidspunktet, når han kom tilbake i 2000, mente han at dette arbeidet var meningsfylt. Det er omtrent samme fokus som nå. De som drev med den virksomheten ville han være med å rydde opp i, sier Jensen.