Spørsmål og svar om nettnøytralitet

Hva er nettnøytralitet? ?

At «all internettrafikk skal behandles likt», som ekom-loven sier. Altså at du skal få like god og billig tilgang på for eksempel Netflix, som på videotjenesten naboen din har kodet på soverommet sitt. Det motsatte er at selskaper kan ta mer eller mindre betalt for spesifikt innhold, og styre farten på eller blokkere spesifikke tjenester.

Så hva har skjedd med dette i USA? ?

FCC, som regulerer nettleverandørene, innførte under Obama regler som skulle sikre nettnøytraliteten i USA. Men Donald Trumps nye FCC-sjef, Ajit Pai, har nå fått fjernet disse reglene. Dermed blir det nå trolig fritt fram for å forskjellsbehandle trafikk på internett i USA.

Men ingen nettleverandører er vel interessert i å gjøre noe sånt? ?

Jo. Blant annet har amerikanske mobiloperatører blokkert konkurrerende tjenester som Facetime, og nettleverandører har stukket kjepper i hjulene på torrent-trafikk. Dette var brudd på de amerikanske reglene for nettnøytralitet, men blir nå, uten disse reglene, trolig helt lovlig. Gratis strømming på enkelte musikktjenester, såkalt nulltaksering, er også en forskjellsbehandling av datatrafikk, som Nkom følger nøye med på i Norge. Dette vil være helt uproblematisk i USA nå.

Ja, hvordan er det med nettnøytralitet i Norge, egentlig? ?

Norge var i 2009 først i Europa med egne regler for nettnøytralitet, mens vi i år har innført felleseuropeiske regler og fått disse lovfestet i ekom-loven. Det er noe usikkerhet rundt nøyaktig hva disse reglene egentlig krever, blant annet når det kommer til nulltaksering, som de særnorske reglene var strengere mot. Men uansett har vi altså en lovfestet nettnøytralitet i Norge i dag.

Hva er argumentene for nettnøytralitet? ?

Grovt sett er innholdsleverandører som Google, Netflix og media typisk for nettnøytralitet, mens de som selger tilgangen til internett mot. Forkjemperne vil at alle har lik tilgang på alt innhold, slik at ingen forskjellsbehandles. For eksempel: Om du har lyst å starte en blogg, må Telenor gi kundene sine like rask tilgang på denne som til for eksempel Dinside. Nettnøytralitet skal på denne måten sikre innovasjon og ytringsfrihet, og sikre at fiberkabler er like nøytrale som vannrør og strømkabler.

Og hva er argumentene mot nettnøytralitet? ?

For mange amerikanere handler det om den kapitalistiske tradisjonen; myndighetene bør holde fingra unna private selskaper. Motstanderne mener at reguleringer hindrer selskapene i å drive forretninger slik de vil, og at forbrukerne, ikke myndighetene, skal bestemme hva selskapene gjør framover. De mener dessuten at mer frihet for dem vil øke investeringer og innovasjon. FCC kaller derfor avviklingen av nettnøytralitet å «frigi nettet» – på samme måte som motstanderne gjør.

Men alt dette vil aldri bli et problem her i Norge, sant? ?

Jo, debatten går allerede. Med Music Freedom fra Telenor og Telia bruker du ikke av datakvota om du strømmer musikk fra de største tjenestene som Spotify, men det gjør du om du strømmer fra mindre aktører som Soundcloud eller hører på nettradio. Nkom, som tilsvarer FCC her til lands, har derfor kritisert tjenestene i lys av nettnøytraliteten. Nkoms siste årsrapport om nettnøytralitet sier at slike tilbud «generelt sett har uheldig virkning både på sluttbrukernes valgfrihet og på [konkurranseforholdene]». Nkom utelukker derfor ikke at de kan slå ned på slikt om nulltaksering blir mer utbredt. Nulltaksering anses i dag derfor som den største trusselen mot nettnøytralitet her til lands, men blir garantert ikke den siste.