Tidslinje-test

10. nov 2017

SSB setter ned eget utvalg for å se på forskningsavdelingen i SSB ·

SSB setter ned et eget utvalg ledet av Torstein Bye for å vurdere hvorfor SSB bør ha en egen forskningsavdeling, og hvordan bør den organiseres for å sikre høy kvalitet på forskningen. Utvalget skulle levere en rapport på nyåret 2017. Utvalget var sammensatt av ledende samfunnsøkonomer. Finansdepartementet blir orientert i juli.

13. des 2012

Finansdepartementet nedsetter Statistikklovutvalget ·

Finansdepartementet setter ned et statistikklovutvalg for å gjennomgå dagens statisikklovgivning, som er fra 1989, for å foreslå eventuelle endringer i regelverket i lys av endringer i rammeverket for norsk og europeisk statistikkproduksjon. I mandatet heter det at utvalget skal “vurdere om det fortsatt skal være en lovpålagt oppgave for SSB å utnytte statistikk til analyse og forskning”. Les hele mandatet - klikk på lenken under

13. des 2017

Finansdepartementet blir orientert om Bye-utvalget ·

I møte mellom finansdepartementet og SSB om halvårsrapport for 2016 blir Finansdepartementet orientert om Bye-utvalgets arbeid og arbeidet om å fordele ansvarsoppgaver mellom Oslo og Kongsvinger under punktet eventuelt. Ifølge møtereferatet sier SSB at de vil orientere Finansdepartementet om utvalgets vurderinger før årsskiftet. Møtet er ledet av ekspedisjonssjef i finansdepartementet Amund Holmsen.

14. des 2017

Test ·

Her er en vide