22. mar 2018

Titalls skader på armer og bein

Aktor går videre til skader på beina, og viser til trykkmerker og misfarging. Blant annet er det slike merker på høyre ankel. I tillegg er det skader på selve foten, fortsetter han

JACOBSEN: Skadene er fra 1,7 cm til 6 cm i bredde.

Aktor lurer på om merkene kan stemme overens med plastikkstrips.

JACOBSEN: Nei, det kan de ikke.

En tegning av beina vises fram i retten. Det er seks skader på den ene foten og to skader på den andre foten.

Aktor går videre til armene, og viser en tegning av disse. Det er totalt 15 skader på armene.

Det er misfarginger og fordypninger, trykkmerker i huden på armene. Fordypningene er ca 3 cm i bredde, forklarer Jacobsen.

JACOBSEN: Disse trykkmerkene kan være en indikasjon på at det har vært bundet noe rundt håndleddet, på venstre arm. På høyre arm kan det ikke utelukkes at det var vært festet noe tilsvarende rundt håndleddet, men det er vanskelig å si pga armens tilstand etter tiden i vannet.

22. mar 2018

- Kan ikke være 100 prosent sikre

Aktor fortsetter å spørre ut rettsmedisineren om skadene på halsen.

AKTOR: Kan en halsoverskjæring være mulig?

JACOBSEN: Ja, det er helt klart.

AKTOR: Hvorfor kan dere ikke være 100 prosent sikre på dette?

JACOBSEN: Fordi hodet har ligget i vann. Vi kan ikke si at det er mer eller mindre sannsynlig at dødsårsaken er en halsoverskjæring.

22. mar 2018

- Lite sannsynlig at hun falt på en gjenstand

Aktor starter med et generelt spørsmål om hvordan en død kropp vil reagere på å ligge i 7,5 timer i et slikt trykk (som det er i en ubåt, og om det fortsatt vil være blod der.

JACOBSEN: Blodet som er i kroppen vil være der fortsatt, en kropp innholder ca 6 liter blod, så det vil fortsatt være en del blod der. Det vil ikke komme en blodsprut, men det kan passivt flyte andre steder.

Aktor går videre og forteller at han nå skal spørre vitnet om obduksjonsrapportnee som dreier seg om Kim Walls hode.

AKTOR: Det er 15 skader på hodet/øvre hals. Kan disse skadene ha oppstått om hun falt?

JACOBSEN: Det er mindre sannsynlig. Hun kan ha falt på en gjenstand som har påført dette. men det er lite sannsynlig. Hudavskrapninger vi undersøkte kunne tyde på at det var kontakt med en gjenstand.

Wall hadde 8 stikk rundt halsen, i tillegg stikk/snitt på øret, øreflipp og øyenbryn. En tegning av alle skadene på hodet vises i retten.

I den rettsmedisinske rapporten vurderes det dithen at hodet kan ha vært fastholdt eller kneblet. Hvorfor det? spør aktor:

JACOBSEN: Alle misfargninger og skader, viser oss samlet at den kan ha vært en gjennstand i kontakt med ansiktet.

Aktor refererer videre til mange stikk og snitt i hodet, som skal ha oppstått ved skarp vold, og som er overfladiske.

AKTOR: Vil dette være naturlig at har kommet i forbindelse med en partering?

JACOBSEN: Ja, det er flere ganger at en skarp gjennstand har berørt hodet. Disse stikk og snitt kan ha oppstått etter døden, også omtrent 7 timer etter dødens inntreffen.

AKTOR: Kan det være mulig at de har oppstått før døden inntraff?

JACOBSEN: Ja, det kan de.

AKTOR: Disse snitt i halsen, hva kan de være uttrykk for?

JACOBSEN: De kan vise at de har vært utført i ett snitt. Det er mulig at hun kan ha fått halsen skåret over.

Aktor viser nå fram bilder av hodet, som ikke vises for retten, men kun for de sakkyndige.

22. mar 2018

Retten er satt igjen

Retten er satt igjen etter en kort pause. Rettsmedisiner Christina Jakobsen fortsetter sin forklaring, som etter planen skal vare fram til lunsjpausen.

22. mar 2018

Skyter hull i Madsens forklaring

Rettsmedisineren understreker at det ikke er mulig å se blodutredelser på liket, dersom stikkene hadde vært påført flere timer etter at døden inntraff.

Dette skyter hull i Peter Madsens egen forklaring.

Madsen sa i sin forklaring at Wall døde ca klokka 23, og at han la seg til å sove. Timer seinere parterte han henne, sa han i retten.

Men obduksjonen viser at snittene ble påført samtidig som Wall døde, noe som knuser Madsens forklaring.

22. mar 2018

Skyter hull i Madsens forklaring

Rettsmedisineren understreker at det ikke er mulig å se blodutredelser på liket, dersom stikkene hadde vært påført flere timer etter at døden inntraff.

Dette skyter hull i Peter Madsens egen forklaring, da han selv har sagt at han la seg til å sove etter at Kim Wall døde, ca. klokka 23. og at han seinere parterte liket.

22. mar 2018

Advarer mot ubehagelige bilder

Aktor Jakob Buch-Jepsen legger fram bilder av likdeler, og advarer retten om at det er «ubehagelige og sterke bilder» av liket.

Bildene, som er av torsoen, blir kun vist til dommerne og vitnet på grunn av bildenes karakter. Bildene viser flere store stikk og sår i torsoen.

Rettsmedisineren mener at disse sårene ikke er sannsynlige dødsårsaker.

Aktor og rettsmedisiner Jacobsen gjennomgår nå ett og ett stikk/snittsår, og Jacobsen svarer på om de er overflatiske eller dype.

Vitnet gjentar at blodutredelser rundt enkelte av stikkene tyder på at det fortsatt var blodsirkulasjon da de ble påført, som er grunnen til at de tror Wall ble påført disse skadene mens hun fortsatt var i live - eller kort tid før døden inntraff.

AKTOR: Kan det presiseres om vold omkring eller kort tid etter dødens inntreffen gjelder sekunder, minutter eller timer?

JACOBSEN: Hvis et snitt blir påført i live, så vil blodet spre seg i vevet rundt såret. Om det kommer etter døden, så vil ikke blodet spre seg. Dette skjer i en tidsprosess.

22. mar 2018

Rettsmedisiner skyter hull i Madsens forklaring

AKTOR: Det er tegn på vold kort tid før døden eller rett etter på brystbenets bakside, og skyldes skarp vold, leser han fra rapporten, og ber rettsmedisineren utdype.

En tegning av skadene på torsoen vises i retten. Det er 38 ulike stikk/snitt på tegninga. Aktor Buch-Jepsen tar også for seg skadene på ytre kjønnsdeler, der det er ti stikk/snitt.

JACOBSEN: Stikkene og snittene på kjønnsdelene kan skyldes en kniv, muligens også en mer rund gjenstand.

AKTOR: Hovedparten av snitt på ytre kjønnsdeler er overflatiske?

JACOBSEN: Det er korrekt.

AKTOR: Madsen har i retten sagt at formålet med snittene var å få torsoen til å synke. Din kommentar?

JACOBSEN: Det har ikke vært mulig for gasser å gå inn eller ut av disse sårene.

Buch-Jepsen refererer til makabre detaljer rundt stikk i Walls underliv, og viser til at disse stikkene har påvirket andre indre organer.

AKTOR: Er det korrekt at noen av disse stikkene går langt inn i kroppen?

JACOBSEN: Ja. Flere av disse går opp i bukhulen. Det man kan si er at gjenstanden har blitt brukt flere ganger i det samme stikksåret. Det må antas at det er en tynn, lang, rund gjenstand som ble brukt.

Aktor henter fram en lang skrutrekker, som Madsen i går bekreftet at han hadde kjøpt på Biltema og spisset selv for å bruke som jordspyd, og som Madsen har bekreftet var om bord på ubåten. Jabobsen bekrefter at en slik gjenstand kunne forårsake skadene på Kim Walls kropp.

AKTOR: Kan du på nåværende tidspunkt si om tegn på vold inntraff kort tid før eller etter døden inntraff?

JACOBSEN: Mikroskopiske undersøkelser påviste blodutredninger i underlivet. Disse kan vise at det har vært blodsirkulasjon i øyeblikket disse stikksårene ble påført.

AKTOR: Hva betyr det?

JACOBSEN: At det fortsatt har vært sirkulasjon. Så døden hadde muligvis ikke vært helt inntruffet, om man kan si det slik. Selve døden kan være en prossess. Blodtrykket faller, sirkulasjonen blir langsommere. Det kan hende at døden var i ferd med å inntreffe (da skadene ble påført).

Aktor viser så til flere stikk på Walls kropp og spør om det er tegn på vold etter at døden inntraff.

JACOBSEN: Ja, det er min formening.

22. mar 2018

Rettsmedisiner: Wall utsatt for stump vold mens hun var i live

Rettsmedisiner Christina Jacobsen har tatt plass i vitneboksen. Dommeren presiserer at hun skal snakke sant, ut fra et vitenskaplig synspunkt.

Jacobsen, som er rettsmedisiner og overlege ved Retsmedicinsk Institut i København, forteller litt om sin utdannelse og jobb før aktor setter i gang med utspørringen.

AKTOR: Hvordan foregår deres arbeide?

JACOBSEN: Mine kolleger og jeg har utført obduksjonene (av Wall) i fellesskap, og konkluderer sammen på bakgrunn av opplysningene, men det er jeg som har ansvaret.

Aktor følger opp med spørsmål om parteringen av Wall.

JACOBSEN: En til to ganger om året har vi offere som er partert, men det er sjeldent at de også har ligget i vann. Samtidig har vi en del drukninger. Problemet her er at likdelene har ligget i vann i ulike tidsperioder.

Jacobsen forklarer at det er sjeldent de kan fastslå en dødsårsak med 100 prosent sikkerhet, og sier at man må anta at det kan være omstendigheter man ikke kan vite om. Derfor er det en grad av sannsylighet i deres vurderinger, forklarer hun.

Hun forteller videre om utfordringene med å undersøke avdøde personer som har ligget i vann.

JACOBSEN: De personene er det vanskeligere å se blodutredninger på, og blødninger i vev kan være forsvunnet, til dels som følge av at liket har ligget i vann og til dels som følge av forråtnelse.

AKTOR: Det er mange rettsmedisinske erklæringer i denne saken. Om du ser på obduksjonen av torsoen fra den 22. august. Der konkluderer man med at tegn på vold oppstod innen død, eller kort tid etter at døde inntraff.

Han leser opp fra obduksjonsrapporten, og vil stille rettsmedisineren spørsmål knyttet til denne. Han referer til tegn på vold og stikksår på Torsoen enten før eller i tiden ved dødstidspunket.

AKTOR: Hva er det ved såret i høyre side som antyder at offeret har vært i live?

JACOBSEN: Vi kan se at det er en blodutredning i fettvevet. Av det kan vi konkludere at det har forekommet da hun var i live, ved lett, stump vold. Stump vold skiller seg fra skarp vold, ved at det var en hånd, et bord eller noe annet hardt.

22. mar 2018

Vitne: Madsen virket ikke sjokkert

VITNE: Mitt inntrykk var at han var den som var minst rystet av oss alle i båten. Han sa «jeg har bruk for å gå litt inn i meg selv», kikket ut i vannet, og det så ut som om han snakket litt for seg selv.

VITNE: Han ristet litt på hendene, men virker ikke sjokkert. På et tidspunkt da vi seilte inn, ble vi oppringt av politiet. Madsen fortalte oss at ubåten skulle ligge i en grav.

AKTOR: Var han alene i ubåten?

VITNE: Ja, han sa han hadde vært alene. Politiet stilte noen spørsmål. De ba oss spørre om Madsen var alene på båten. Han svarte «ja». Svarene kom rett fram. Politiet spurte om hvor journalisten var, og Madsen svarte umiddelbart at hun var satt i land på Refshaleøen.

AKTOR: Hvordan oppfattet du det?

VITNE: Vi oppfattet alle at det var en bemerkelsesverdig mangel på undring. Han viste ingen interesse for hvorfor de spurte om det. Vi synes at det var merkelig at han ikke spurte om hvordan det gikk med journalisten, om hvorfor de spurte om det. Han svarte uten nøling, som om det var innøvd. Han virket fokusert.

AKTOR: Virket han rolig?

VITNE: Jeg opplevde ham som meget fokusert og konsentrert.

Forsvarer Betina Hald Engmark skyter inn med egne spørsmål.

FORSVARER: Kjenner du ham fra før?

VITNE: Nei.

FORSVARER: Kan du vite hvordan han reagerer i ulike situasjoner?

VITNE: Nei.

22. mar 2018

Forteller om «redningsaksjonen»

Retten er satt og aktor får ordet.

Madsen ser ned i borden når Buch-Jepsen snakker. Dagens første vitne, en middelaldrende mann med grått hår, tar plass i vitneboksen.

Vedkommende var om bord i båten som «reddet» Madsen opp av vannet etter at ubåten sank den 11. august 2017.

AKTOR: Kan du bekrefte at du befant deg i en båt sammen med kamerater?

VITNE: Ja, vi var fire kolleger.

AKTOR: Så dere en ubåt?

VITNE: Ja.

AKTOR: Hadde dere hørt at den var ettersøkt?

VITNE: En hadde lest breaking news om at en ubåt var vekk, men det var rent tilfeldig at vi så den. Vi snakket om at det kunne være den, og ringte politiet og fikk vite at ubåten ikkke var funnet. Så da seilte vi bort til den.

AKTOR: Var det noen der (i ubåten)?

VITNE: Da vi nærmet oss ubåten kom Peter Madsen opp. Vi spurte om han var OK. Han sa ja. Deretter gikk han ned i tårnet igjen.

AKTOR: Hvor lenge var han der?

VITNE: Jeg vil gjette ca 30 sekunder. Så kom han opp igjen og sa at nå er ubåten på vei ned. Da tok det ikke spesielt lang tid før ubåten forsvant ned i vannet, som strømmet rundt den. Så hoppet han (Madsen) i vannet.

AKTOR: Hva var det første han sa da?

VITNE: Jee husker ikke helt, men det første vi sa til ham var «du har vært ettersøkt, er det noen du vil ringe til?». Han svarte «nei, det er det ikke».

Vitnet forteller at Madsen også ble tilbudt tørre klær, men at han avslo dette.

22. mar 2018

Peter Madsen ser sliten ut

Peter Madsen tar nå plass ved siden av sin forsvarer, men er godt bevoktet av to politibetjenter. Som ved de to tidligere dagene i retten, møter Madsen iført en svart T-skjorte.

Madsen diskuterer med sin advokat Betina Hald Engmark. Han ser ned, og rister litt på hodet.

Tiltalte ser ut til å lese noe som ligger fooram ham på benken, og det er dette han diskuterer med sin forsvarer.

I likhet med i går bærer Madsen tydelig preg av å være sliten og uopplagt. Han ser rett ned i benken foran seg.

Aktor, Jakob Buch-Jepsen, som tidligere gikk rundt i rommet med en enorm perm i hendene har nå satt seg ned i påvente av dommerne.

22. mar 2018

Rettsmedisineren skal vitne om Kim Walls dødsårsak

Dag tre av rettssaken mot Peter Madsen starter klokke 09.30.

Dagen skal brukes på å avhøre vitner. Et av vitnene det er knyttet stor spenning til er rettsmedisineren, som skal uttale seg om Kim Walls dødsårsak.

22. mar 2018

Ubåt-rettssaken - dag tre

God morgen!

Dagbladet følger også i dag rettssaken mot drapstiltalte Peter Madsen direkte fra København. Du kan følge sakens utvikling her i vårt livestudio, i tillegg til bred dekning i Dagbladet på papir og nett.

Dagbladets journalister Line Brustad og Kristian Ridder-Nielsen er i retten i København, mens journalist Nicolai Eriksen følger saken fra Oslo.

Har du spørsmål eller innspill, så må du gjerne ta kontakt på ner@dagbladet.no.

21. mar 2018

Viser bilder fra innsiden av «Nautilus»

Madsens forsvarer, Betina Hald Enmark, viser fram bilder fra innsiden av ubåten «Nautilus».

Forsvareren spør Madsen hvordan og hvorfor noen av aktoratets viktigste bevis, slik som en vannslange og jernstykker, befant seg på ubåten. Før hun følger opp.

FORSVARER: Hva så med stroppene?

Madsen forklarer at stroppene brukes til å heise en stige opp og ned, og at de vanligvis skal henge i noen søyler og holde stigen fast.

MADSEN: De har sittet fast oppunder en benk. Når jeg ser bildet nå, så ligger de ute i gangen, så de må ha beveget seg da ubåten var fylt med vann.

Stroppene de snakker om er de samme som det ble funnet deler av ved Walls kroppsdeler, og som politiet mener det er merker etter på hennes armer og bein.