Jensen-domsavsigelsen

18. sep 2017

Med det er opplesingen av dommen over. Jensen dømmes til 21 års fengsel, mens Cappelen dømmes til 15 år

Jensen-domsavsigelsen

18. sep 2017

Retten ser ingen formildende omstendighet, sier Heger. Straffen fastsettes til 21 år.

Jensen-domsavsigelsen

18. sep 2017

Retten finner det skjerpende at Jensen hadde en rekke ledende stillinger i politeit i perioden tiltalen gjelder. Saken er enestående i norsk strafferett, sier Heger

Jensen-domsavsigelsen

18. sep 2017

Dommer Heger går over til straffutmålingen for Jensen. Han tar utgangspunkt i påstanden om 21 års fengsel. Han bemerker videre at retten mener medvirkningen var en sentral del av Cappelens virksomhet

Jensen-domsavsigelsen

18. sep 2017

Retten går videre til spørsmålet om inndragning fra Cappelen. Påstanden er inndragning av 825 millioner kroner, basert på et estimat av bruttoverdien av hasjen Cappelen har importert til Norge. Cappelen dømmes i henhold til påstanden

Jensen-domsavsigelsen

18. sep 2017

Retten mener saken mot ham og Jensen ikke ville kommet i stand hvis det ikke var for Cappelens egen forklaring, og at det var nødvendig for å avdekke alvorlig og samfunnskadelig korrupsjon. Retten finner at et fradrag på rundt 30 prosent er riktig, og at han kan dømmes til 15 års fengsel

Jensen-domsavsigelsen

18. sep 2017

Solberg sier en strafferabatt på ca 4 år, omtrent 20 prosent av straffen, er riktig for Cappelen. Men retten drøfter videre om forklaringen hans om Jensen bør tilsi ytterligere rabatt.

Jensen-domsavsigelsen

18. sep 2017

Dommer Solberg sier utgangspunktet for Cappelen er 21 års fengsel, og at spørsmålet er hva slags vekt tilståelsen hans skal ha. Påstanden fra aktoratet var 18 år, en strafferabatt på 3 år

Jensen-domsavsigelsen

18. sep 2017

Retten går nå over til straffutmålingen, og begynner med Cappelen. Tingrettsdommer Solberg har tatt over opplesingen. Spørsmålet for Cappelen i hasjsaken er om det foreligger skjerpende omstendigheter, sier dommeren

Jensen-domsavsigelsen

18. sep 2017

Jensens finnes med dette skyldig i både narkotikakriminalitet og grov korrupsjon. Han finnes også skyldig i innehav av enkelte ulovlige våpen, men ikke de som ble funnet på hytta hans i Sverige