Jensen-domsavsigelsen

18. sep 2017

Heger slår fast at Jensens forklaring om at meldinger som «stille» og «sol» var beskjeder til Cappelen om at han kunne nærme seg ham eller andre kilder er oppkonstruert, og at de møttes 37 ganger og at det da som regel var åpne avtaler uten bruk av koder

Jensen-domsavsigelsen

18. sep 2017

Dommeren går gjennom kommunikasjon mellom Jensen og Cappelen på tidspunktet for flere hasjinnførsler, og sier det er et gjennomgående mønster. Retten mener Jensen har blitt informert om innførslene, og at Jensens rolle har vært å sørge for at Cappelen ikke ble tatt

Jensen-domsavsigelsen

18. sep 2017

Cappelen sendte meldinger til en person som var lagret som «Mr Good». Retten er ikke i tvil om at Mr. Good er Jensen, og konkluderer med at Jensen ble holdt orientert om en forestående innførsel av hasj

Jensen-domsavsigelsen

18. sep 2017

Heger går videre til tekstmeldingene mellom Jensen og Cappelen som «sol» og «stille». Han sier retten har forsøkt å se dem i lys av Jensens forklaring om at det var en del av informantvirksomheten, men mener det ikke er slik. Retten konkluderer med at det var meldinger knyttet til Cappelens hasjinnførsler

Jensen-domsavsigelsen

18. sep 2017

Retten finner det bevist utover enhver rimelig tvil at at forholdet mellom Cappelen og Jensen aldri har vært et normalt kildeforhold

Jensen-domsavsigelsen

18. sep 2017

Retten konkluderer med at Jensen aktivt har styrket Cappelens forsett. At Jensen ikke bare stilltiende, men bevisst ga Cappelen inntrykk av at han var under hans beskyttende hånd, slik at Cappelen kunne drive sin hasjvirksomhet

Jensen-domsavsigelsen

18. sep 2017

Retten mener Jensens forklaring om at et møte mellom Cappelen og Jensen etter at Cappelens hasjlager ble bestjålet, ikke er troverdig. Jensen har forklart at han trodde det handlet om et lager til en venn av ham. Retten konkluderer at Jensen ga Cappelen råd

Jensen-domsavsigelsen

18. sep 2017

Dommer Heger går nå gjennom hva en tidligere samboer av Cappelen, noen familiemedlemmer og venner av Cappelen har forklart om hva de visste om virksomheten hans, og hva han fortalte om Jensens rolle i det hele

Jensen-domsavsigelsen

18. sep 2017

Heger oppsummerer at Jensen ikke har fulgt regelverket i kontakten med Cappelen, et regelverk han selv var med på å utforme. Ingen av møtene mellom dem etter 1995 har skjedd i henhold til regelverket, konkluderer retten. Kontakten mellom dem savner notoritet, informasjon om hvor, når og hvorfor de har møttes eller snakket sammen, sier Heger

Jensen-domsavsigelsen

18. sep 2017

Retten er satt igjen, og dommer Heger skal drøfter om Jensen medvirket aktivt psykisk til Cappelens hasjvirksomhet. Han starter med Jensens anførsel om at Cappelen var hans informant og kilde, og sier han må redegjøre for informantregelverket