Jensen-domsavsigelsen

18. sep 2017

Heger oppsummerer disse ryktene, i hovedsak mistanke om en «møkkete politimann» i Oslo-politiet, at Jensen «passet på Cappelen» og tidligere forsøk på granskninger, blant annet av Spesialenheten i 2011

Jensen-domsavsigelsen

18. sep 2017

Heger tar over og skal nå snakke om skyldspørsmålet for Jensen og medvirkning til innførsel av hasj. Dette er det alvorligste tiltalepunktet for Jensen. Han sier han først vil si noe om Jensens anførsler om rykter i politiet. - Jensen har rett i at det har versert rykter, sier Heger

Jensen-domsavsigelsen

18. sep 2017

Dommeren oppsummerer med at retten mener Cappelen snakker sant om sin egen import av hasj, og at det er en rekke bevis som underbygger dette

Jensen-domsavsigelsen

18. sep 2017

Momentene retten vurderer nå, er hasjimportene som Cappelen har erkjent. Dommer Solberg går blant annet gjennom ulike koder Cappelen brukte i kommunikasjon med andre i hasjnettverket, og at disse er funnet igjen i blant annet lapper og regnskapet hans

Jensen-domsavsigelsen

18. sep 2017

Retten har vurderer følgende bevis, sier Solberg: Cappelens forklaring, kommunikasjon med Jensen, narkotikabeslag på Svinesund, i Sverige, i Sørkedalsveien i Oslo, hasjregnskapet hans, ransaking hos Cappelen, Cappelens pengeforbruk og reisevirksomhet, tidligere domfellelser, etterretningsrapporter fra 1997 til i dag, domfellelser i påstått nettverk, vitneforklaringer

Jensen-domsavsigelsen

18. sep 2017

Dommer Solberg går over til skyldspørsmålet for Cappelen. Han presiserer at Cappelens forklaring må ses opp mot de andre bevisene i saken. «Retten har ikke lagt hans forklaring ukritisk og alene til grunn», sier Solberg

Jensen-domsavsigelsen

18. sep 2017

Dommer Sven Olav Solberg tar over opplesingen. Han oppsummerer de tiltaltes forklaringer

Jensen-domsavsigelsen

18. sep 2017

Heger er nå over i det mer juridiske og hva det innebærer at noen bevises utover rimelig tvil, og de konkrete bevisene som er lagt fram i retten. Han presiserer at tidslinjene med SMS-er mellom Jensen og Cappelen og ulike hendelser rundt tidspunktene for dem, er viktige

Jensen-domsavsigelsen

18. sep 2017

Heger går videre gjennom de såkalte Ila-samtalene, samtaler Cappelen hadde med to politifolk i den første perioden han satt i varetekt på Ila. Innledningsvis her ba Cappelen om å få snakke med sin kildefører

Jensen-domsavsigelsen

18. sep 2017

Dommer Heger går videre til å fortelle om opptakten til pågripelsen av Jensen, at det ble iverksatt en hemmelig etterforskning av Cappelen og at hasjimportøren kontaktet Jensen da et av hasjlagrene hans ble bestjålet