Jensen-domsavsigelsen

18. sep 2017

Retten mener saken mot ham og Jensen ikke ville kommet i stand hvis det ikke var for Cappelens egen forklaring, og at det var nødvendig for å avdekke alvorlig og samfunnskadelig korrupsjon. Retten finner at et fradrag på rundt 30 prosent er riktig, og at han kan dømmes til 15 års fengsel

Jensen-domsavsigelsen

18. sep 2017

Solberg sier en strafferabatt på ca 4 år, omtrent 20 prosent av straffen, er riktig for Cappelen. Men retten drøfter videre om forklaringen hans om Jensen bør tilsi ytterligere rabatt.

Jensen-domsavsigelsen

18. sep 2017

Dommer Solberg sier utgangspunktet for Cappelen er 21 års fengsel, og at spørsmålet er hva slags vekt tilståelsen hans skal ha. Påstanden fra aktoratet var 18 år, en strafferabatt på 3 år

Jensen-domsavsigelsen

18. sep 2017

Retten går nå over til straffutmålingen, og begynner med Cappelen. Tingrettsdommer Solberg har tatt over opplesingen. Spørsmålet for Cappelen i hasjsaken er om det foreligger skjerpende omstendigheter, sier dommeren

Jensen-domsavsigelsen

18. sep 2017

Jensens finnes med dette skyldig i både narkotikakriminalitet og grov korrupsjon. Han finnes også skyldig i innehav av enkelte ulovlige våpen, men ikke de som ble funnet på hytta hans i Sverige

Jensen-domsavsigelsen

18. sep 2017

Retten konkluderer med at Jensen er skyldig i grov korrupsjon, og at både han og Cappelen må dømmes for dette tiltalepunktet

Jensen-domsavsigelsen

18. sep 2017

Retten finner det bevist utover enhver rimelig tvil at Jensen har mottatt 667 800 til sammen fra Cappelen, og at det skjedde på bakgrunn av hans stilling som politioverbetjent

Jensen-domsavsigelsen

18. sep 2017

Dommer Heger går videre til kontantene Gjermund Cappelen har forklart at Jensen fikk rett før pågripelsen i desember 2013. Retten sier at Jensens forklaring om at det var tilbakebetaling av et lån på 30 000 kr ikke er troverdig

Jensen-domsavsigelsen

18. sep 2017

Retten finner at oppussingen klart er en utilbørlig fordel. I tiltalen mot Jensen er et korrupsjonsbeløpet for oppussingen satt til 292 383 kr. Jensens forsvarere har argumentert for at summen må ha vært lavere. Dommeren setter anslaget ned til 200 000 kr

Jensen-domsavsigelsen

18. sep 2017

Retten finner det bevist at Cappelen skulle besørge alt det vesentlige ved oppussingen av badet. Retten finner ikke bevist Jensens forklaring om at han ikke fikk tak i håndverkeren som utførte arbeidet for å betale ham (mannen døde for noen år siden). Retten mener Jensen ville ha det skjult at Cappelens kontakter sto for oppussingen