Jensen-domsavsigelsen

18. sep 2017

Retten konkluderer med at Jensen er skyldig i grov korrupsjon, og at både han og Cappelen må dømmes for dette tiltalepunktet

Jensen-domsavsigelsen

18. sep 2017

Retten finner det bevist utover enhver rimelig tvil at Jensen har mottatt 667 800 til sammen fra Cappelen, og at det skjedde på bakgrunn av hans stilling som politioverbetjent

Jensen-domsavsigelsen

18. sep 2017

Dommer Heger går videre til kontantene Gjermund Cappelen har forklart at Jensen fikk rett før pågripelsen i desember 2013. Retten sier at Jensens forklaring om at det var tilbakebetaling av et lån på 30 000 kr ikke er troverdig

Jensen-domsavsigelsen

18. sep 2017

Retten finner at oppussingen klart er en utilbørlig fordel. I tiltalen mot Jensen er et korrupsjonsbeløpet for oppussingen satt til 292 383 kr. Jensens forsvarere har argumentert for at summen må ha vært lavere. Dommeren setter anslaget ned til 200 000 kr

Jensen-domsavsigelsen

18. sep 2017

Retten finner det bevist at Cappelen skulle besørge alt det vesentlige ved oppussingen av badet. Retten finner ikke bevist Jensens forklaring om at han ikke fikk tak i håndverkeren som utførte arbeidet for å betale ham (mannen døde for noen år siden). Retten mener Jensen ville ha det skjult at Cappelens kontakter sto for oppussingen

Jensen-domsavsigelsen

18. sep 2017

Retten mener det er sannsynlig at Jensen er kjent med at arbeidet på et bad på gården hans på Romerike ble utført av en rørlegger som er en av Cappelens nærmeste medarbeidere og som er dømt til elleve års fengsel som medlem av hasjligaen

Jensen-domsavsigelsen

18. sep 2017

Retten går videre til to klokker Jensen har fått av Cappelen, en klokkereparasjon Cappelen påkostet og baderomsoppussingen Spesialenheten mener Cappelen betalte for Jensen

Jensen-domsavsigelsen

18. sep 2017

Solberg går gjennom om Jensen har hatt et overforbruk. Retten konkluderer med at det er vanskelig å forklare Jensens kontantøkonomi uten at det er en ukjent kilde, og at det ikke kan forklares med salg av motorsykler, biler og gaver. Retten synes mønsteret er påfallende, og at pengekilden må være Cappelen

Jensen-domsavsigelsen

18. sep 2017

Retten har funnet Jensen skyldig i medvirkning til narkotikasmugling. Nå tar retten for seg tiltalepunktet om korrupsjon, og dommer Solberg har tatt over opplesingen

Jensen-domsavsigelsen

18. sep 2017

Retten finner det bevist at Jensen forsettlig og systematisk støttet opp under Cappelens virksomhet, og han blir dermed å felle for tiltalens post om medvirkning til narkotikainnførsel, konkluderer dommer Heger