Jensen-domsavsigelsen

18. sep 2017

Retten settes igjen kl. 11.50. Da blir temaet om Jensen hadde et direkte medvirker-ansvar.

Jensen-domsavsigelsen

18. sep 2017

Med det tar retten en pause. Retten har konkludert med at Jensen hadde ansvar for å gripe inn overfor Cappelen, og Heger sier neste punkt på liste er en drøftelse av om det også var et mer direkte ansvar, og at det «kan ha betydning for en straffutmåling»

Jensen-domsavsigelsen

18. sep 2017

Heger drøfter Jensens rolle og ansvar. Han sier at Jensen har «trådt inn i sirkelen for straffbar medvirkning». At han «med åpne øyne blitt med på ferden» og at hans manglende inngripen har gjort at Cappelen kunne fortsette sin kriminelle virksomhet

Jensen-domsavsigelsen

18. sep 2017

Heger går nå over til å drøfte om Jensen kan dømmes for medvirkning. Om han har gjort noe - eller ikke gjort noe, og dermedd medvirket ved passivitet - for å styrke Cappelens forsett. Heger sier Jensen selv har forklart at han hadde hatt en plikt til å gripe inn hvis han visste om Cappelens virksomhet

Jensen-domsavsigelsen

18. sep 2017

Retten mener Jensens forklaring om at han ikke kjente til at Cappelen var involvert i alvorlig kriminell virksomhet etter midten av 90-tallet er helt usannsynlig. Cappelen var for godt kjent for hasjinnførsel i politiet og Jensen var for sentral i Oslo-politiets arbeid mot organisert kriminalitet til at det er sannsynlig

Jensen-domsavsigelsen

18. sep 2017

Heger forteller videre at det var flere politifolk i Asker og Bærum og Oslo som visste at Cappelen antakelig var knyttet til innførsel av hasj. Eirik Jensen har sagt at han ikke var klar over at Cappelen drev med det lenger

Jensen-domsavsigelsen

18. sep 2017

Spesialenheten mente Jensen varslet Cappelen om at han ble spanet på av Asker og Bærum-politiet. Jensen har forklart at det var Cappelen som fortalte ham om den. «Det er et signal om at Cappelen kunne mistenkes for alvorlig narkotikakriminalitet», sier Heger

Jensen-domsavsigelsen

18. sep 2017

Heger slår fast at en del av Jensens forklaring om manglende kunnskap om Cappelens virksomhet ikke er troverdig. Jensen overtok en kilde i et kriminelt miljø rundt år 2000, og vedkommende hadde detaljert informasjon om Cappelens påståtte virksomhet, oppsummerer dommeren

Jensen-domsavsigelsen

18. sep 2017

Dommeren går videre til drøftelsen av om Jensen visste om Cappelens storstilte hasjimport. Han viser til den store kontakten mellom dem, og Jensens forklaring om at han ikke kjente til innførselen

Jensen-domsavsigelsen

18. sep 2017

Heger sier at retten legger til grunn at det har vært en mistanke om at det har vært et usunt forhold, både i politiet blant enkelte kriminelle. Men retten konkluderer med at saken ikke er resultat av en sammensvergelse mot ham, og at han fortsatt hadde stor respekt i politiet, på tross av ryktene