Massakren i Las Vegas - minutt for minutt

03. okt 2017

Artisten Jason Aldean var siste artist på countryfestivalen Route 91. Det var tredje og siste dag. Så begynte skuddene å falle.

Foto: NTB Scanpix

Jensen-domsavsigelsen

18. sep 2017

Jensens forsvarer John Christian Elden er klar for å forberede en eventuell anke. - Han er ikke fornøyd med denne dommen og han håpet på et annet resultat. Vi tapte slaget denne gangt, men vi håper vi skal vinne krigen. Jensen reiser nå hjem og forbereder seg på en ankesak. Det er en omfattende dom, og det er mange knagger vi kan henge på i en ankesak, sier Elden.

Jensen-domsavsigelsen

18. sep 2017

Spesialenheten er fornøyd med dommen. - Vi er tilfreds med at vi har fått domfellelse i tråd med tiltalebeslutningen, sier Guro Kleppe til Dagbladet. De forventer en anke fra Jensen.

Jensen-domsavsigelsen

18. sep 2017

Gjermund Cappelen sa til pressen at han var glad for å bli trodd. Men han er ikke fornøyd med strafferabatten. - Vi mener straffen burde ligge på rundt 12-13 år, og ikke 15, sa hans forsvarer Benedict de Vibe til pressen.

Jensen-domsavsigelsen

18. sep 2017

Eirik Jensen sier på spørsmål fra dommeren at han tar betenkningstid på ankespørsmålet. Det samme gjorde Gjermund Cappelen

Jensen-domsavsigelsen

18. sep 2017

Med det er opplesingen av dommen over. Jensen dømmes til 21 års fengsel, mens Cappelen dømmes til 15 år

Jensen-domsavsigelsen

18. sep 2017

Retten ser ingen formildende omstendighet, sier Heger. Straffen fastsettes til 21 år.

Jensen-domsavsigelsen

18. sep 2017

Retten finner det skjerpende at Jensen hadde en rekke ledende stillinger i politeit i perioden tiltalen gjelder. Saken er enestående i norsk strafferett, sier Heger

Jensen-domsavsigelsen

18. sep 2017

Dommer Heger går over til straffutmålingen for Jensen. Han tar utgangspunkt i påstanden om 21 års fengsel. Han bemerker videre at retten mener medvirkningen var en sentral del av Cappelens virksomhet

Jensen-domsavsigelsen

18. sep 2017

Retten går videre til spørsmålet om inndragning fra Cappelen. Påstanden er inndragning av 825 millioner kroner, basert på et estimat av bruttoverdien av hasjen Cappelen har importert til Norge. Cappelen dømmes i henhold til påstanden